Svět ruskýma očima 747

Bratislava by chtěla, aby EU vyčlenila více prostředků na boj s nelegální migrací * Nejvíce obilí vyvážejí Rusko, Kanada, Austrálie, USA, Francie a Ukrajina. Francie je největším producentem a vývozcem obilí v EU * V Evropě sílí myšlenka o Slovanském svazu s Ruskem

 
 

P. C. Roberts: Covid selhal a Bill Gates jde tedy do druhého pokusu snížit světovou populaci

Všimněte si, že WHO už předem ví, že neznámý a hypotetický virus je velmi smrtící. A všimněte si též toho, že žádná z těchto věcí nemůže být známa dříve, než se stane skutečností. Snaha převzít veškerou kontrolu nad zdravotními rozhodnutími z rukou lékařů a pacientů a vložit je do rukou podnikatelů a politiků je starého data. A „smlouvu“ WHO nejpravděpodobněji navrhli Bill Gates, Fauci a Big Pharma.

 
 
 

Svět ruskýma očima 746

Pokus o úvahu, jaký může být rok 2024 * Americký internetový zdroj o mezinárodní politice. Jeden ze způsobů pomoci Číny Rusku * Cílem Íránu je zastavit válku v Gaze a ideálně pohnat izraelskou vládu k mezinárodní odpovědnosti

 

Kverulant.org: Tunelování církevního majetku pokračuje převodem lesů za tři čtvrtě miliardy na soukromou nadaci

Kverulant.org dlouhodobě upozorňuje, že pražské arcibiskupství převádí v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci majetek církve v hodnotě stovek milionů korun. Nyní toto tunelování církevního majetku pokračuje převodem církevních lesů v celkové hodnotě asi 715 milionů korun na privátní nadaci Arietinum. Kverulant usvědčuje rozežrané papaláše již od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

 

Debatní klub o krizi II: Pavel Cimbál / Vidlák

Pozvání do Debatního klubu opět přijali bloger Vidlák a programátor a pedagog Pavel Cimbál. Tématem jejich debaty je krize, která prostupuje celou naší společnost. Kladou otázky po příčinách řady problémů, které lze souhrnně vnímat jako krizi hospodářskou, politickou a občanskou.