ASORKD: S vaší podporou otevřeme další kauzy

Milí přátelé,


z celého srdce Vám děkujeme za podporu, kterou jste nám podpisem v petici, finančním darem či osobní angažovaností, vyjádřili. Poslední dva úseky Karlova mostu z 32 se díky Vám všem opravují citlivě, práce nejsou Hlavním městem dodnes převzaty a Národní památkový ústav (NPÚ) se zdráhá provedené práce posvětit.


Další etapa, při které má být opraven kamenný plášť mostu, pilíře a klenby je odložena na neurčito, dokud nebude vlastník dostatečně odborně na tyto důležité práce připraven. U paty mostu bude také otevřena kamenická dílna, kde se budou kameny opracovávat ručně.


Další naše požadavky související s Karlovým mostem naleznete na úvodní straně našeho webu http://www.zachrante-karluv-most.cz/


DALŠÍ ODBORNÍCI PROTESTUJÍ

Od prací se distancují další osobnosti. Poslední z nich je ing. arch. Jiří Merger, předseda pracovní skupiny pro památkovou péči České komory architektů. Jeho článek je zde:

http://www.zachrante-karluv-most.cz/res/data/002/000385.jpg

http://www.zachrante-karluv-most.cz/res/data/002/000386.jpg

http://www.zachrante-karluv-most.cz/res/data/002/000387.jpg


Pan Jiří Merger je členem vědecké rady generální ředitelky NPÚ, který odmítl podepsat "Posudek expertů k II. etypě Opravy Karlova mostu", dokument, jenž obhajuje současné práce.

http://www.casopisstavebnictvi.cz/reakce-posudek-expertu-k-ii-etape-opravy-karlova-mostu-minoritni-votum-architekta-jiriho-mergera_A3521_I43


OTEVŘEME NOVÉ KAUZY!


LÁZNĚ KYSELKA

Vzhledem k obrovskému množství podnětů na záchranu památek ve Vašem okolí jsme se rozhodli otevřít další kauzy. První z nich bude záchrana krásného souboru památkových objektů bývalých lázní Kyselka:

http://www.vinarske-noviny.cz/files/lazne-kyselka.pdf


KOSTEL SV. MICHAELA ARCHANDĚLA U STAROMĚSTSKÉHO NÁMĚSTÍ

Dále se pokusíme zachránit jednu z nejvýznamnějších sakrálních staveb v Evpropě, kostel, jehož vznik se datuje k roku 1150 a vněmž od roku 1402 kázal Mistr Jan Hus. Dnes se v něm pořádají diskotéky, promo akce ad.

Více zde: http://www.svmichael.cz/


Nový web Asociace ASORKD

Protože naše aktivity již brzy tématicky přesáhnou kauzu Karlova mostu, rozhodli jsme se založit web Asociace, na němž se dozvíte nejaktuálnější informace. Protože bylo mnoho z Vás, kteří nás finančně podpořili, zbylo nám k dněšnímu dni na účtu 50 750,31 CZK. Tyto finance bychom chtěli použít na další činnost naší Asociace. Výdaje budou opět do koruny zdůvodněny tak, jak jste byli doposud zvyklí. Kdo z vás nám v minulosti přispěl a nesouhlasí s tím, aby byly finance použity na další naše kauzy, prosím, obraťte se na nás, peníze na vyžádání Vám zpět zašleme.


Přejeme Vám všem krásné léto a zůstaňte s námi.


Martin J. Kadrman

Viceprezident


Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Karolíny Světlé 5

110 00 Praha 1

IČ: 22 83 87 21

http://www.zachrante-karluv-most.cz/

Tel.: +420 737 939 104


Transparentní účet:

2300055870/2010

Banka FIO

Náhled:

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300055870

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments