Agresivní ekonomie zaplevelila politiku a kulturu


 

Podle slov Leonarda Boffa se ekonomika a ekonomie odtrhly od politiky a pohřbily jakoukoliv etiku. Ekonomická oblast si zcela podrobila právní systém státu. Zaplevelila a udusila ty části společenského života, které je udržovaly v rovnováze.

Nedávno se objevil článek předního brazilského představitele teologie osvobození Leonarda Boffa(external link) pod názvem „Od tržní ekonomiky k tržní společnosti.“ V něm Boff nastavuje nemilosrdně zrcadlo dnešní společnosti. Popisuje v něm, jak se s postupem průmyslové revoluce vymanila ekonomika stále více kontrole ze strany politiky a etiky, a tím současně byly pohřbeny politické a duchovně-kulturní kořeny společnosti. Teorie maximalizace užitku dnes funguje jako osa sociálních vztahů:


"Vznikla tržní ekonomika, která se zbavila jakékoliv kontroly a etických omezení a vznikl systém, který zcela ovládl fungování hospodářství a plně ho kontroluje. V tomto systému však zcela zmizel pojem kooperace, orientace na spolupráci a zavládla doktrína nemilosrdné soutěže, která ovlivňuje veškeré mezilidské vztahy. Od tohoto okamžiku funguje ekonomie jako jediná osa sociálních vztahů."

Všechno je měřeno užitkem, měřítkem vládnoucí ekonomické teorie, konkrétně řečeno hrubým domácím produktem. Nové materialistické krédo zní, že se všechny problémy dají vyřešit neomezenou produkcí materiálních statků:


"Ve skutečnosti se vše stává zbožím. Všechny statky se stávají předmětem obchodování na trhu za účelem dosažení zisku pro jednotlivce: přírodní suroviny, vyrobené produkty i nedotknutelné přírodní statky, které souvisí přímo se zachováním života na zemi jako je půda, voda, semena, a dokonce i lidské orgány."


Boff cituje i Karla Marxe, který v roce 1847 konstatoval následující fakt:

"Vládne doba všeobecné korupce, univerzální prodejnosti, nebo aby byl použit ekonomický žargón – doba, ve které se každý předmět, ať už fyzické, nebo duševní povahy, stává předmětem trhu a trh ho musí ocenit tržní hodnotou."


Leonardo Boff prorokuje společnosti zánik, pokud bude vidět v člověku ve svém pomýleném materialismu pouze potenciálního klienta nebo výrobce. To je smrtelná cena, kterou budeme platit za to, že jsme předali náš um a naše schopnosti do rukou diktatury ekonomie, která se stala Bohem – Spasitelem a řešením všech problémů.


Uspořádání společnosti

Boff uvádí v článku trefný pohled na tři pilíře uspořádání lidské společnosti, jejichž rovnováha byla zničena. Zdravá společnost se opírá zpravidla o tři následující pilíře:


  • Ekonomiku, která zajišťuje materiální základnu pro dobrý a přiměřený život lidí,

  • Politiku, která dělí moc a organizuje instituce, které umožňují sociální soudržnost lidského spolužití,

  • Etiku, která určuje normy a hodnoty, jež definují lidské chování, aby byl možný mír a spravedlnost, řešení konfliktů nenásilnou cestou. Obecně má etika duchovní rozměr, který reflektuje smysl života a vesmíru – věčné otázky lidské agendy.


Ve funkční společnosti jsou všechny tři pilíře navzájem propleteny, přesto však existuje pořadí. Ekonomika se podřizuje pravidlům politiky a politika se podřizuje etice. Každá oblast má svůj význam a funkci a selhání některé z nich znamená zhroucení společenského přediva vztahů. Podle slov Leonarda Boffa se ekonomika a ekonomie odtrhly od politiky a pohřbily jakoukoliv etiku. Ekonomická oblast si zcela podrobila právní systém státu. Zaplevelila a udusila ty části společenského života, které je udržovaly v rovnováze.


Lepší a srozumitelnější definici důvodu úpadku celé západní společnosti snad nelze ani vymyslet. O nerovnováze všech tří částí společenského života v komunisty ovládané společnosti v minulosti nelze pochybovat. Nicméně pohled na státy současné Evropské unie po pádu železné opony, zejména té východní části, přinesl nadvládu ekonomie přesně ve stejném stylu, jak to viděl Karel Marx ve druhé polovině 19. století. A stejný stav společnosti ukazují tzv. Pikettyho data o distribuci bohatství (Piketty aneb Zhroucení zakládajícího mýtu kapitalismu(external link)). Neoliberalismus asi nemá na víc, než aby naplnil Marxovo proroctví o svém zániku. Tržní vztahy se promítají i do tak tak dříve posvátných oblastí, jako je rodina. Narozená děvčata v Indii, Pákistánu a Číně se zabíjejí. Zabíjejí je dokonce i vlastní matky, aby narozené dívky unikly osudu svých matek. Trh zničil vše. Žena nemá dostatečnou tržní hodnotu.


Pravidla v této upadající civilizaci ovšem nastavilo patriarchální uspořádání společnosti. Boff k tomu dodává, že tato nadvláda jedné poloviny lidstva nad tvorstvem je nesená snahou ovládnout genetickými manipulacemi proces stvoření a života na Zemi. Ale náš filosof profesor Milan Machovec již tento vývoj popsal dávno před ním. Ani osvícené ženy, jak si Machovec představoval, nebudou již mít dostatek času a příležitost, jak zánik lidského pokolení zastavit. Naděje na procitnutí lidstva tu ale pořád ještě je.


Stránky Leonarda Boffa zde(external link).

 

Převzato z e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments