Ajatolláhové z BrnaMotto:


ÚSTAVA ČR


Hlava první:


Základní ustanovení


Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.


Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo (referendum).


Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony. Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.


Hlava čtvrtá: Moc soudní


a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem…


Nejspíš nejsem sám, komu řádně zvedl tlak dnešní výrok soudu zvaného Ústavní… Je pro mne naprosto nepochopitelný. Jak verdiktem, tak hlavně odůvodněním tohoto verdiktu! Zpravodaj, soudce Hollender, totiž konstatoval , že ne všechno, co poslanci přijmou, je zákon, byť to takto nazvou! Moje citace není přesná formulačně, protože nemám ten text, nýbrž věcná, tak jak jsem jej pochopil z toho, co jsem slyšel na Radiožurnálu. Konstatoval toho více, ale tohle bylo meritum zdůvodnění rozsudku.


Nebyl v těch neuvěřitelných hláškách sám. Pokud jsem stačil sledovat přímý přenos jednání, pak další z orlů práva – pan Balík ml. (ano, to je ten, co jako advokát kdysi zastupoval bývalého tenistu Šrejbra, když byl obviněn z tunelování, a prohrál tuto při dokonce už v PRVNÍM stání (neuvěřitelný výkon), se zajímal zejména o to, jestli si sněmovna, zastoupená panem Zaorálkem myslí, že ÚS nemá právo jednat o ústavním zákonu! A orlici práva, soudkyni Wagnerovou, zajímalo zejména to, jestli ČSSD při hlasování o nedůvěře Topolánkově vládě měla připravenou variantu, kdy by sama vytvořila vládu! Jiný orel z tohoto hnízda se zase dotazoval, jestli volby v původním termínu garantují odstranění nebezpečí rozpočtového provizoria!


Nijak nezpochybňuji právo ústavních soudců ptát se na to, co uznají za vhodné. Ovšem čeho je moc, toho je příliš, když dotazy naprosto nesouvisí s věcí nebo jsou zavádějící. Dotaz soudkyně Wagnerové byl asi stejně věcný a případný k tomu, co bylo souzeno, jako kdyby se optala, zda většina poslanců sociální demokracie používá po holení pitralon. Se stížností poslance Melčáka k ústavnímu soudu má pitralon přesně tolik společného jako to, zda sociální demokracie zamýšlela po vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě sama sestavit vládu.


Onen soudce, dotazující se na to, zda by volby 5. a 6. září garantovaly případnou neexistenci rozpočtového provizoria, zřejmě kvalifikoval místopředsedu dolní sněmovny nikoliv jako ústavního činitele, ale jako jasnovidce z věštírny v Delfách. Protože rozpočtové provizorium nebude pouze a jen tehdy, pokud vznikne po volbách velmi rychle nová vláda s dostatečně silným mandátem. Aby svou parlamentní většinou protlačila ve zkráceném čtení zákon o rozpočtu. Běžný občan by předpokládal, že toto bude někdo, kdo je v pozici soudce ÚS, vědět…. A zrovna tak by měl vědět, že jestli něco garantuje rozpočtové provizorium naprosto dokonale, je to rozsudek US v Melčákův prospěch.


Tyto dva dotazy, jakkoli velmi podivuhodné, ba podivínské, ovšem nejsou ničím ve srovnání s dotazem soudce Balíka – zda si poslanci myslí, že ÚS má kompetenci pro projednávání ústavního zákona! Přesně tohle se totiž stalo tím, co US vlastně řešil a o čem v podstatě rozhodl. Vyčítám Zaorálkovi, jakož i Přemyslu Sobotkovi, že nebyli konsekventní, a že nebyli připraveni. Že prostě ve srážce čelo na čelo – couvli! Ve snaze nepopudit proti sobě senát US, cosi blekotali, že nee… a možná… A vůbec…


Místo jasného a stručného NE! S odkazem na definici Ústavního soudu v ústavě. Viz motto.


Ústavní soud byl jednoznačně tvůrci ústavy koncipován k tomu, aby dbal souladu zákonů s Ústavou. Proto je v příslušném článku řeč o zákonech a jejich článcích. A nikoli o rušení ústavy a jejich článků nebo ústavních zákonech a jejich článků. Proto také Dr. Kalvoda ve své stížnosti psal o tom, že onen rozpouštěcí zákon byl ryze účelový a formální. A že nesplňoval náležitosti zákona ústavního, protože věděl, že tady je slabé místo celého jeho podání.


Soudce Balík ml. a ostatní z grémia ovšem chtěli slyšet něco jiného – totiž , že poslanci jim přiznávají možnost posuzovat ústavní zákony! Kdyby jen slyšet – oni prostě sami tuto možnost uchopili. Tato možnost jim prostě neměla být přiznána! A neměla jim být tolerována. Bylo by na místě zažalovat rozsudek českého ÚS u Evropského soudu pro lidská práva. Věcně. Ovšem za cenu dalších obrovských škod na pověsti ČR, že si neumíme věci rozhodnout doma… Bohužel. A ostudy už máme takhle dost.


Takže z ústavních soudců se nám rozhodnutím ÚS a zdůvodněním soudce zpravodaje stali ajatolláhové! Nedotknutelní, vší mastí pomazaní a jediní oprávnění. Protože konstatuje dvě věci:

  1. Údajně ne všechno jsou zákony, co poslanci přijmou, byť se to tak jmenuje – ale jsou to jen pouhé správní akty!

  2. Prý jsou oprávněni posuzovat zda nejde o kolizi s podstatou ústavy (opět jen věcná, nikoliv přesná citace)


Jsem právní laik. Ale jsem občan této země. A pokud platí ústavní článek (viz motto), že všechna moc pochází z lidu, který ji vykonává prostřednictvím svých volených zástupců, kteří jsou jediní oprávněni přijímat, měnit a rušit zákony – včetně ústavy, nemohu akceptovat, aby si kdokoli jiný usurpoval právo řici, že on je nadřazen této svrchovanosti a moci! Navíc s tím, že on jediný je oprávněn posuzovat i věcnost a oprávněnost ústavních změn a doplňků. Přesto, že k tomu oprávněn podle ústavy není.


Nechápu proč zástupci obou komor jasně nesdělili senátu US, že tento orgán existuje pouze proto, že byl začleněn do ústavy a tato se ústavou stala díky hlasování v parlamentu! Takže parlament, dovozeno opačně, může i ÚS jako takový další změnou ústavy úplně zrušit.


Lid je svrchovaným suverénem. Tedy byl. Do dnešního dne. Ode dneška už nikoli. Ode dneška zde máme svou radu dohližitelů! Jediných správných vykladačů už úplně všeho. Tvůrce ústavy velmi správně v ústavě nezakotvil právo US vyjadřovat se k ústavě samé a k ústavním zákonům. „Pouze“ povinnost bránit ústavu před vykrádáním nebo kolizemi přes normální zákony. Přesně z toho důvodu, abychom místo ústavního soudu neměli sbor veleknězů! A ejhle -v našem bananastánu je možné úplně všechno. Máme tedy ajatolláhy…. Prostě ústavní soud využil Melčákova podání ke svým účelům. K výraznému posunutí hranice své moci – k nadřazení moci soudní nad moc zákonodárnou Jednou pro vždy si vykolíkoval prostor rozhodovat o všem. Dokonce i o obsahu Ústavy!


Po dnešku , pokud by například politici chtěli nějak omezit moc US nebo zpřesnit jeho roli, už mají navždy smůlu. Soudci ÚS by po dnešku takový doplněk ústavy zcela jistě suspendovali! Ajatolláh Chomejní by se divil, co všechno je v „demokracii“ západního typu možné. Já se divím také. A může být, že se budeme všichni divit ještě daleko více.


Politici si myslí, že mají a znají řešení- rychle přijmout dodatek k ústavě. O nové možnosti rozpuštění sněmovny s vypsáním voleb. Pokud jsem dobře rozuměl Melčákovu podání – a Kalvodově argumentaci – budou si stěžovat znovu. A v podstatě úplně stejně – účelový doplněk, navíc obcházející rozhodnutí US z dnešního dne a opět krátící Melčákovo právo na imunitu, na dalších deset platů. A ajatolláhové jistě s gustem opět zasednou a ve své pýše a nedotknutelnosti budou moudře hovořit a moudře rokovat. A hovořit a rokovat… A hovořit a rokovat. Aniž by se zabývali tím, že Melčák nemá vůbec právo stěžovat si na krácení svých práv, když v roce 1998 hlasoval pro tentýž zákona a klidně akceptoval zkrácení svého mandátu! Aniž by se zabýval zjevnými důsledky, které toto šílené rozhodnutí našich veleknězů může mít. Je li neústavní právě zrušený zákon, pak lze soudit, že stejně neústavní je jeho starší brácha z r. 98. A pokud se soudce zpravodaj oháněl tím, že volby musí být nezpochybnitelné, pak volby 98 jsou dokonale zpochybněny! Konaly se na základě právnímu pořádku odporujícímu zákonu, který podle Hollendra evidentně není zákonem, ale jen správním aktem. Neplatné jsou tedy mandáty tehdejších poslanců, neplatné jsou i dekrety vlád mezi v letech 1998 – 2002. Neplatné jsou nejspíš i všechny odhlasované zákony a správní akty vlády. A každý, kdo se jimi cítí poškozen, má nyní důvod jít před soud.


Modleme se, aby tak nikdo neučinil. Naši ajatolláhové v zájmu vlastní ješitnosti a důležitosti otevřeli bránu právních pekel dokořán! A občanovi sdělili, že je nikoli zdrojem vší moci, ale dokonalým blbcem. Přesně jako v Teheránu.


P.S: No den šíleností ještě neskončil. Korunu všemu nasadil T(lu)choř. Na brífinku ODS. Že prý jako ODS protestuje proti tomu, že Zaorálek hrubě zneužil jednání před US k propagaci své strany.. Inu velekněze zpravidla zpovzdálí doprovázejí pouliční vykradači kasiček…

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments