Americké svaté křižácké tažení proti muslimskému světu
Srpen 30, 2010

Došlo k rozhodujícímu posunu ve vývoji americké vojenské doktríny. „Globální válka proti terorismu“ (GWOT), namířená proti Al-Kájdě a započatá po 11. září 2001, se vyvíjí směrem k plnohodnotné „náboženské válce“, „svaté kruciátě“, která je zaměřena proti muslimskému světu.

Americké vojenské dogma a válečná propaganda se za Bushovy vlády vyznačovaly spíše bojem s islámským fundamentalismem než s muslimy. „Není to válka mezi Západem a islámem, ale … válka proti terorismu.“ Musí být rozlišováno mezi takzvanými „dobrými a zlými muslimy“.

Prach po zhroucení dvojčat se ještě ani neusadil, a už začalo horečnaté hledání „umírněných muslimů“, tedy lidí, kteří by byli v lajně, kteří by se distancovali od této ohavnosti a odsoudili násilné činy „muslimských extremistů“, „islámských fundamentalistů“ a „islamistů“. Rychle se vynořily dvě různé kategorie muslimů – jedna dobrá a druhá zlá: „umírnění“, „liberálové“ a „sekularisté“ stáli proti „fundamentalistům“, „extrémistům a „islamistům“. (Tariq Ramadan, Dobrý muslim, zlý muslim, New Statesman, 12. února 2010).

Po 11. září byla muslimská komunita ve většině západních zemí silně v defenzivě. Rozdělení na „dobré muslimy“ a „zlé muslimy“ bylo všeobecně akceptováno. Nejenom že byly odsouzeny eroristické útoky z 11. září, údajně provedené muslimy, ale muslimské komunity dokonce podporovaly invazi USA a NATO i okupaci Afghánistánu jako součást oprávněné kampaně, namířené proti islámskému fundamentalismu.

To, že útoky 9/11 nebyly provedeny muslimy, si muslimové jen zřídka připouštěli. Pokračující vztah Al-Kájdy se CIA, ani její role coby Spojenými státy podporovaného „prostředku tajných služeb“, jež sahá až do doby sovětsko-afghánské války, zmiňovány nejsou. (Michel Chossudovsky, Americká válka proti terorismu, Global Research, Montreal, 2005).

Od počátku 80. let minulého století Washington tajně podporoval nejkonzervativnější a nejfundamentalističtější frakce islámu, z velké části proto, aby oslabil sekulární, nacionalistická a pokroková hnutí na Středním východě a ve Střední Asii. Ví se, a je to i zdokumentováno, že fundamentalistické mise wahhábistů a salafistů ze Saúdské Arábie, jež byly posílány nejen do Afghánistánu, ale také na Balkán a do bývalých sovětských muslimských republik, byly podporovány americkou rozvědkou (tamtéž). To, co je často označováno jako „politický islám“, je z velké části výtvorem amerických tajných služeb (za podpory britské MI 6 a izraelského Mossadu).

Mešita na Ground Zero

Poslední vývoj naznačuje bod zlomu, přechod od „války proti terorismu“ k přímé démonizaci muslimů. Obamova vláda na jedné straně zdůrazňuje svobodu náboženského vyznání, na druhé však „bubnuje“ do rozsáhlejší války proti islámu:

„Jako občan a prezident věřím, že muslimové mají stejné právo praktikovat své náboženství, jako kdokoliv jiný v této zemi… Toto je Amerika, a náš respekt vůči náboženské svobodě musí být neotřesitelný.“ (Obama podporuje mešitu na Ground Zero; íránská vazba zpochybňována, Israel National News, 15. srpna 2010)

Pod kouřovou clonou politiky je rozlišování na „dobré muslimy“ a „zlé muslimy“ házeno do starého železa. Navrhovaná mešita na Ground Zero je údajně financována „radikálním darebáckým islámským státem Irán … v době, kdy Spojené státy stupňují sankce proti režimu v odvetě za jeho podporu terorismu, a to, co je démonizováno jako nezákonný program vývoje jaderných zbraní.“ (Developeři mešity na Ground Zero odmítají přímo popřít financování íránským prezidentem Mahmoudem Ahmadinejadem – NYPOST.com, 19. srpna 2010).

Narůstající vlna xenofobie, vyvolaná navrhovanou mešitou a muslimským společenským střediskem na Ground Zero, má veškeré znaky psychologické operace, která přispívá k vyvolávání nenávisti vůči muslimům v celém západním světě.

Cílem je po kapkách šířit hrůzu, vyvolat a využít neochvějnou podporu občanů pro další dějství americké „dlouhé války“, které má spočívat v provádění „humanitárních“ vzdušných útoků na Íránskou islámskou republiku, jež je médii vykreslována jako podporovatel teroristů.

Zatímco „všichni muslimové nejsou teroristi“, všechny teroristické útoky (ať už plánované nebo provedené) jsou podle médií páchány muslimy.

V Americe je cílem muslimská komunita jako celek. Islám je popisován jako „náboženství války“. Navrhovaná mešita a společenské středisko jsou vykreslovány jako „zhanobení posvátnosti Ground Zero“.

„… otevření mešity na Ground Zero je urážlivé a neuctivé k městu a lidem, kteří zemřeli při útocích. Tento plán je „plivancem do tváře všech, kteří byli 11. září zavražděni.“ (Plán na stavbu mešity na Ground Zero rozzuřil Newyorčany, National Post, 17. května 2010).

„Tuzemští teroristé“

Zatýkání na základě vymyšlených obvinění i monstrprocesy s údajnými „tuzemskými“ islámskými teroristy plní důležitou funkci. Udržují v hlavách Američanů iluzi, že „islámští teroristé“ nejenom představují skutečnou hrozbu, ale že muslimská komunita, k níž náležejí, jejich činy všeobecně podporuje:

„Hrozba stále více přichází ne ze strany cizinců s pochybnou angličtinou a pochybnými pasy, ale nachází se mnohem blíže domovu: v městských domech, potemnělých sklepech – všude, kde je internetové spojení. Tuzemský terorismus je poslední inkarnací hrozby Al-Kájdy.“ (Jak se teror usídlil v našich domech, Ottawa Citizen, 27. srpna 2010, zpráva o údajném tuzemském teroristickém útoku v Kanadě).

To, co se teď děje, je přechod od procesu selektivního zaměřování se na muslimy s radikálními tendencemi (nebo údajně napojené na „teroristické organizace“) na všeobecný proces démonizace jedné celé skupiny obyvatel.

Muslimové jsou stále více cílem běžné diskriminace a etnického profilování. Jsou považováni za potencionální hrozbu pro národní bezpečnost. O této hrozbě se tvrdí, že je „mnohem blíže k našim domovům“, „v našem sousedství“. Jinak řečeno – to, co se rozbíhá, je nevybíravý hon na čarodějnice, připomínající španělskou inkvizici.

Al-Kájda je střídavě popisována jako mocná nadnárodní teroristická organizace (která vlastní zbraně hromadného ničení) s pobočkami v mnoha muslimských zemích – nachází se (vždy s odpovídající zkratkou) v různých geopolitických ohniscích a na různých válečných jevištích:

Al-Kájda v Iráku (AQI);

Al-Kájda na Arabském poloostrově (AQAP), která se skládá z Al-Kájdy v Saúdské Arábii a Islámského džihádu v Jemenu;

Al-Kájda v jihovýchodní Asii (Jamaah Islamiyah);

Al-Kájda v islámském Maghrebu;

Muhadžedíni Harakat al-Shabááb v Somálsku;

Egyptský islámský džihád atd.;

Přitom zvěrstva, spáchaná na několika milionech muslimech v Iráku a Afghánistánu, nejsou ani na okamžik považována za teroristický čin okupačních sil.

Americká inkvizice

Rozbíhá se „válka náboženství“, s úmyslem ospravedlnit celosvětovou vojenskou křížovou výpravu. V podvědomí mnoha Američanů je „svatá kruciáta“ proti muslimům ospravedlnitelná. Zatímco prezident Obama může hlásat svobodu náboženského vyznání, americké inkviziční společenské uspořádání institucionalizovalo model diskriminace, předsudků a xenofobie, který je namířen proti muslimům. Etnická diskriminace se týká cestování, trhu práce, přístupu k sociálním službám a ještě obecněji společenského statusu a sociální mobility.

Americká inkvizice je ideologickým výtvorem, který je v mnoha ohledech podobný inkvizičnímu společenskému uspořádání, panujícímu ve Francii a Španělsku ve středověku. Inkvizice, která vznikla ve Francii ve 12. století, byla používána jako ospravedlnění pro dobývání a vojenské intervence. (Michel Chossudovsky, 11. září a „americká inkvizice“, Global Research, 11. září 2008).

Zatýkání, procesy a rozsudky tak zvaných „tuzemských teroristů“ (z americké muslimské komunity) na základě vymyšlených obvinění udržují legitimitu „profízlovaného“ státu a jeho inkvizičních zákonodárných a represivních orgánů.

Inkviziční doktrína převrací realitu naruby. Je to společenské uspořádání, jež je založeno na lžích a výmyslech. Protože však tyto lži přicházejí od nejvyšších politických orgánů a jsou součástí všeobecně platného „konsensu“, jsou stále ještě nanapadnutelné. A ti, kteří se postaví proti tomuto inkvizičnímu řádu nebo jsou jakýmkoliv způsobem v opozici vůči americkým ozbrojeným silám nebo politice národní bezpečnosti, jsou sami označeni za „konspirační teoretiky“ nebo dokonce teroristy.

Mimo proces inkvizičního zatýkání a pronásledování, který zastiňuje španělskou inkvizici, bylo započato s vynalézavým programem mimosoudních vražd, který je schválen Bílým domem. Tento program umožňuje americkým zvláštním jednotkám zabíjet americké občany a podezřelé tuzemské teroristy. (Chuck Norris, Obamův americký program vražd? Úzký výběr amerických občanů specificky určených k zavraždění“?, Global Research, 26. srpna 2010).

Cílem je udržet iluzi, že „Amerika je cílem útoku“ a že muslimové v celé zemi jsou spoluviníci, kteří podporují „islámský terorismus“.

Démonizace muslimů podporuje globální vojenské akce. V podmínkách americké inkvizice Washington sám o sobě prohlásil, že má svaté poslání, aby vykořenil islám a „šířil demokracii“ po celém světě.

Jedná se o přímé a slepé následování mocenských a politických struktur. Svaté křižácké tažení Ameriky proti muslimskému světu je jednoznačným zločinem, který je namířen proti milionům lidí. Je to válka, jejímž cílem je ekonomické porobení.

Více než šedesát procent světových zásob ropy a plynu leží v muslimských zemích. „Bitva o ropu“, vedená aliancí Spojených států, NATO a Izraele, vyžaduje démonizaci obyvatel zemí, jimž patří tyto ohromné zásoby ropy a zemního plynu. (Michel Chossudovsky, Démonizace muslimů a bitva o ropu, Global Research, January 4, 2007)

Převzato z Global Research

Překlad: Stan

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments