Ani omylem, pane prezidente
Václav Klaus umí být myšlenkově konzistentní, škoda jenom, že myšlenka kterou tak konzistentně prosazuje, by se dala stručně parafrázovat jako demokracie je ničím neomezená vláda silnějšího, který hraje podle vlastních pravidel. Proto také povykuje, že kde ženou vládní škrty k soudu, tam končí demokracie. Proč rovnou nenavrhne zrušit Ústavní soud jako škodlivou protidemokratickou instituci? Protože kdy jindy se na něj obrátit, než v situaci, kdy vláda utržená ze řetězu hrubou silou za pomoci sporně (a podle mne vyloženě nezákonně) vyhlášené legislativní nouze prosazuje retroaktivní zákony? Ale to je podle Klause zřejmě v pořádku, to demokracii neohrožuje, stejně jako přeběhlíci, monstrózní korupce, prorůstání státní správy s podnikatelskou sférou, mafiánské praktiky v ekonomice i politice, společenský rozvrat, morální stagnace, ztráta společenské koherence a tisíc a jedna další věc, která otravuje společenské klima. Zato využití ústavou daných možností kontroly vlády a parlament je div ne přímý útok na demokracii. Popravdě, pane prezidente, pokud je ohrožena demokracie ve vašem pojetí, pak je to vlastně dobrá zpráva.

Převzato z blogu Tribun

Přejít do diskuze k článku