Beze studu

Nemám sice pro víru náboženskou ani smysl, ani pochopení, ale zůstává-li soukromou záležitost jednotlivce, mám pro ni pochopení stejně, jako pro jakoukoliv jinou neřest. Moje tolerance však končí v okamžiku, kdy se náboženské postoje jednotlivce stanou veřejnou záležitostí, tím spíše, je-li tím, kdo dává svoji víru ostentativně najevo – předseda vlády. Trdlování Fischera s jarmulkou není totiž jenom neslušné a bezohledné vůči občanům jiných vyznání – o těch bez vyznání nemluvě! – ale dokonce zpochybňuje sekulární podstatu České republiky. Ale aby nedošlo k mýlce: stejně nelibě bych nesl, kdyby premiér na kolenou v kostele baštil oplatky, nebo kdyby pravidelně přerušoval zasedání vlády, aby čelem k Mekkce vystrkoval zadek na boha.

 

Převzato z blogu Tribun

 

Foto: zdroj

 

A ještě si dovolím přidat Onlookerův komentář od Tribuna:


Jděme do hloubky: tu akci nepořádá pražská židovská obec, ale podle participujícího rabína Manise Barashe je to Chabad Centrum Praha. Jde o ortodoxní židovské hnutí Chabad Lubovič a zmíněný rabín je misionářem, poslaným před časem do Prahy z Chabadského centra v USA. A pokud si vzpomenete na rozkol v pražské židovské obci před několika lety, tak právě toto hnutí rozkol vyvolalo. Domnívám se, že vrchní rabín Sidon se asi této dnešní akce nezúčastnil. Lze tedy vyvodit, že se premiér Fischer hlásí k tomuto hnutí. 

Zde je jedna starší informace o tom, co toto hnutí je.


Přejít do diskuze k článku