Blahodárné působení válek na obyvatelstvo

Mnoho lidí (ba řekl bych že většina) říká, že válka je ošklivá záležitost a že lidstvo by už s válčením mělo konečně přestat. Jejich slova a i občasné protiválečné protesty samozřejmě nikdo z vládnoucích elit nebere na vědomí. Proč by to taky měli brát na vědomí, když to vraždění a ničení je tak moc výnosné, když je to tak vynikající džob. Kdyby to totiž nebylo výnosné a prospěšné, tož to by liberální demokracie s volnou rukou trhu takové podnikatelské aktivity v oboru válek už dávno zrušila.

Jenom pro názornost uvedu, co všechno se musí udělat třeba jenom pro výrobu např. tanku (samozřejmě že úplně stejné je to u výroby letadlové lodě, bombardéru, balistických raket a podobných technických vymožeností). Úplně nejdříve někdo musí nakopat železnou rudu, další někdo ji musí vytavit, zpracovat kov, smontovat… Takže: Majitel rudného dolu prodá (zajisté s přiměřeným ziskem) vytěženou rudu hutím a slévárně, majitel hutí vytaví a prodá (zajisté s přiměřeným ziskem) železo a ocel strojírnám, majitel strojíren prodá (zajisté s přiměřeným ziskem) výrobky montovnám a majitel montoven prodá (zajisté s více než přiměřeným ziskem) vyrobený tank státu. Stát, konkrétně vláda, to zaplatí z vybraných daní od obyvatel, tedy i z daní vybraných od výše uvedených zaměstnanců. To pouze majitelé-podnikatelé daně neplatí, neboť oni ony zisky zase investují například na přepychové jachty, soukromé tryskáče, honosná sídla, obrazy proslavených umělců, šperky atp.

Na to vše navazují další firmy, které oněm zaměstnancům zase prodávají (zajisté s přiměřeným ziskem) potraviny, nápoje alko i nealko, oblečení, obuv, další firmy prodávají bydlení, nabaleny jsou i firmy prodávající zábavu po práci, firmy prodávající dopravu, tedy aby vlaky, kamiony, nákladní letadla a lodě měly pořád co na převážení a dovážení, firmy prodávající energii jako např. uhlí, naftu, plyn, elektřinu… Samozřejmě to nedělají zadarmo, zase chtějí mít přiměřený zisk. A co je to přiměřený zisk? V podstatě a jinak řečeno – urvi, co můžeš.

Nepochybné je, že majitelé-podnikatelé zaměstnávají, tedy milostivě dávají práci (a přitom by ani nemuseli, ale jsou to přece lidumilové) obrovskému množství obyvatel, čímž jim umožňují existovat (nebýt filantropických zaměstnavatelů, tak by na život nárok neměli, tvrdí lord Hayek).

To je právě ta blahodárnost zbrojení – je málem plná zaměstnanost, ekonomika funguje, pořád se prodává a kupuje, stát vzkvétá, ekonomické ukazatele jsou ve výborném stavu – co víc si můžeme přát? No perfektní stav.

Takže těch lidí zapojených do výroby válečné techniky jsou vlastně milióny a milióny, já bych tipoval, že to může být dokonce polovina práceschopného obyvatelstva světa. Ty tisíce, ba milióny dělníků, inženýrů, techniků, výzkumníků, úředníků… usilovně a těžce pracují jen proto, aby jimi vyrobený finální výrobek byl zničen, použit na vraždění obyvatel jiného vzdálenějšího státu (někdy i vlastního) a na ničení domů, historických památkových staveb, mostů, přehrad, ničení přírody… Milióny lidí se zabývají výrobou prostředků na devastaci toho, co jiní těžkou prací vytvořili – není to nějak podivné? Jaký to má smysl?

A teprve když jsou armádní sklady plné a vlády „jakoby“ odmítají kupovat další vojenský materiál, nastává problém, neboť se zavřou montovny, přestanou pracovat strojírenské závody, pece vyhasnou a přestane se těžit ruda. Co teď? Tomu je přece nutné zabránit, nemůžeme mít polovinu obyvatel nezaměstnaných, vždyť by se dokonce mohli i bouřit. Zajisté je řešení – sklady vyprázdnit, aby výroba mohla i nadále pokračovat. Jakmile tedy mají vlády dost nakoupeno (ano, je to stejný pocit jako u alkoholiků), popřemýšlí, na které země, na která území to pošle zničit. Na lotrovský nebo na spřátelený stát? Ze dne na den se to může klidně změnit v opak, asi podle toho jak se tu noc vyspal vůdce SSA (Spojených států amerických).

A ještě jeden faktor hraje roli, samozřejmě že výrobky se musí použít (tedy zničit) dříve než zastarají – je tedy přímo nutností vyvolat válku. A aby to daňoví poplatníci sežrali i navijákem, na to je zase tisk a televize – politici, novináři a hlavy mluvící v televizi se předhánějí v popisech zrůdností a zvráceností nepřátel či bývalých přátel stylem: Tyto monstrózní netvory je nutné zbombardovat, vážení občané, za vaše peníze, do doby kamenné, nemusíme se ani ptát, je jasné, že si to všichni přejete a budete to ochotně financovat, my vaše přání splníme. Rukovat nemusíte, ani nasazovat bajonety nebude třeba, my to tam srovnáme se zemí raketami a bezpilotními bombardéry, budeme také poprašovat malé děti (dokonce i nemluvňata) napalmem, bílým fosforem a podobně, vždyť by z nich vyrostli naši nepřátelé, a také hlavně ženy musíme likvidovat, aby nemohly rodit další teroristy, určitě jste pro, milovaní voliči, a máme toho poprašku docela velké zásoby (to pro jistotu, kdybyste i vy začali zlobit), a budou blekotat další takové vlastenecké kecy, bláboly, tlachy a žblebty.

Tak mám takový dětinský naivní nápad či návrh. Stejného účinku (tedy aby nadále byly zisky vojensko-průmyslového komplexu) by se dalo dosáhnout, kdyby se výrobky nasměrovaly ke zničení třeba do neobydlené části Sahary či Antarktidy, tam by se bomby, rakety, letadla, ponorky, křižníky apod. mohly neustále posílat, škody by nenadělaly a zničily by se, a mohlo by se znovu začít vyrábět a zachovat tak pracovní místa a hlavně zisky.

A dokonce mám ještě jeden absolutně mírový návrh: Co kdyby tak OSN přidělila každému státu určitý počet atombomb? Třeba by mohla přidělovat atomovky každému státu dle počtu obyvatel, tak na 10 miliónů jednu atombombu, takže i my, Česko, bychom jednu vlastnili. Ale Poláci by vlastnili čtyři, což znamená, že my bychom mohli Polsko vymazat z mapy pouze jednou, kdežto Poláci by mohli Česko vymazat z mapy až čtyřikrát po sobě. Takové státy jako Lucembursko, Andorra, Vatikán, San Marino, Malta, Monako, Lichtenštejnsko… by dostaly také nějaké ruční atomgranáty, pokud ještě nejsou k dispozici, vědci je určitě vymyslí, takže by byli také spokojení. Války by skončily, neboť nikdo by takovou bombu přece nepoužil, nebo jo?

Co kdyby ale Číňané protestovali, že atombomby nechtějí (už jich mají sdostatek, nač by jim byly další?) a že jim bohatě stačí jenom to, aby mohli pouze bez jakéhokoliv omezení obchodovat, tak jak si to přál otec volné ruky trhu Adam Smith? My chceme obchodovat a nepotřebujeme našemu obchodnímu partnerovi přikládat při uzavírání obchodu pistoli ke spánku, to přece obchod nevyžaduje, a navíc by se tento způsob otci VRTu hrubě nelíbil. Kdo by to do těch žlutejch řekl, že z nich budou nejlepší obchodníci a finančníci světa, že bezproblémově nahradí ty naše? A že se s náma nějak mazlit nebudou, to je jasné, netají se tím, že použijí naše metody, tedy že se budou chovat asi tak, jak my kdysi k nim, taky jsme se s nimi ani v nejmenším nepárali.

Pořád jaksi nechápu, proč válčíme v Afghánistánu, vždyť tam není co ukrást. Krást opium a prodávat? Vždyť to se může pěstovat i u nás, dejme vydělat některým Agroproduktům s.r.o., proč by nemohli vydělávat naši zemědělci? No ne? A ta tři města u nich (v Afghánistánu) zbombardovat a obsadit, to dokáže i necvičená opice, vítězové chlastají, divadelní stážisté vítají osvoboditele, i lehká děvčata si přijedou přivydělat – jak šťastné to obrázky osvobození nám naše televize ukazují. No a zbombardovat vesničku, či srovnat tam pár vesnic se zemí, tož to také není nic obtížného, to nevyžaduje žádný kumšt, je to navíc velice snadné ze vzduchu. No jo, ale některý vesničan byl právě na obhlídce políček máku, jiný byl na návštěvě v sousední dědince – vrátili se a vesnička nikde, tak se pustí do práce, do znovu vybudování, co jim taky jiného zbývá, kam by šli? Posbírají železné úlomky z bomb, prodají do sběrny železného šrotu, koupí si nové ženy – no a vesnička za dvacet let je zase plně obydlená a plánovači si nově zbudovanou vesnici mohou znovu zapsat do pořadníku na další zničení.

A co tak srovnat afghánské hory do roviny, aby z nich byla planina (zplanýrovat), vždyť SSA (Spojené státy americké) mají jak sdostatek technických prostředků tak i financí, možná to nějaký jejich president, když se dobře vyspí, zadá spřízněné firmě (Haliburtonu?), bylo by to přehlednější a lépe by se jim válčilo, možná už to mají v plánu. To by bylo pořád neustálé vítězení, a to by se obyvatelům SSA (a i několika málo jedincům v ČR) velice moc líbilo. Hrdinní vojáci SSA a ČR by šli od jednoho slavného vítězství k dalším ještě mnohem slavnějším vítězstvím a bratrské národy SSA a ČR by jásaly nadšením. No a když už to tam bude hezky zplanýrované a válka vyhraná, mohli by si tam postavit golfové hřiště, největší golfový park na světě, a jejich i naši presidenti by si tam jezdili zahrát přátelská utkání v golfu.

A Irák s Lybií? Copak obchody s ropou nešlo uzavřít jiným způsobem, než za pomoci armády a humanitárního zbombardování do doby kamenné? Profesor morální filozofie na univerzitě v Glasgowě (a v roce 1758 dokonce děkan fakulty) Adam Smith by určitě nebyl takovýmhle způsobem obchodování nějak nadšený.

Nebo to ti naši šéfové dělají pouze proto, aby mohli na své manželky navěsit zlato a briliantové náhrdelníky? Aby se jejich ženušky mohly ve společnosti lepších lidí potom chlubit: „Heč, já mám mezi ňádry největší briliant světa, vidíte? Je to důkaz schopností a moci mého mužíčka, vlastní větší počet otroků než kterýkoliv z vás, můj manžílek je absolutně dokonalý zloděj a lupič!“ Na ten briliant pracovaly tisícovky dělňasů, podřadných lidí, kteří se sotva najedli, dřeli od rána do večera, toť je cena onoho briliantu, proto je tak ceněný, kdyby naň ti podlidi nedřeli, byl by k ničemu, je to ukázka a doklad zhovadilosti, čirého zla a špatnosti, ale oni se tím pyšní! Zachovávají holt tradice jako správní konzervativci. To náčelníci loupeživých pouštních nomádských kmenů přece také své manželky ověšovali zlatem, aby bylo jasně a zřetelně vidět ty veliké podnikatelské úspěchy v oboru loupežení. Dle množství zlata a drahokamů navěšených na manželce byla hodnocena kvalita nomádských předáků. Kdesi jsem četl (asi v Ibn Chaldún – Mukaddima), že manželka jednoho úspěšného nomádského lupiče měla na sobě prý třicet kilogramů zlatých ozdob a drahokamů. To ale musela být silná a zdravá ženská, ono nosit třeba několik hodin při nějaké nóbl párty na sobě třicet kilo, to je výkon hodný málem špičkového sportovce, já bych to nezvládl, a když si představím, že měl třeba manželky čtyři a každá musela mít stejně, tj. těch třicet kilo na sobě navěšené – nezávidím jim.

Jestliže je ale cílem našich elit vraždit lidi, tak to lze přece provádět s docela malými náklady – takové biologické zbraně, trochu virů a baktérií a národy zmizí, a je to skoro zadarmo. Prý už i na tom se pracuje a prý to bude byznys blízké budoucnosti, prý výnosnější než klasické bombardování – vlády budou za peníze obyvatel nakupovat všelijaké protilátky a obyvatelé to samozřejmě rádi zaplatí. Prý farmaceutické firmy v ziscích převýší a nahradí vojensko-průmyslové koncerny. To si zase my lidi budeme lebedit a chválit naše vlády, co?

Jenom si představme, co by se stalo, kdyby se všechny státy světa domluvily a zrušily válečný průmysl (jejich obyvatelé si to ostatně přejí). Byl bych moc zvědavý, jak by na takovou situaci reagovali neomylní ekonomové. Ale taková situace samozřejmě nikdy nenastane, přece je nemyslitelné jenom si představit poloviční výpadek v průmyslu a službách a technologiích… A vyrábělo by se místo toho co? A co s nezaměstnanými, kteří by přišli o práci v důsledku zrušení válečného průmyslu? To by byla okamžitě padesátiprocentní nezaměstnanost a přidáme-li k nim ještě dnešních 20 % lidí bez práce, činilo by to 70 %! Ne že by se nenašlo řešení, ale ono není vůbec zájem řešit takový problém. Ne že by to nešlo, ale to by se muselo chtít! Vše je už tak zautomatizované, že lidská práce už vlastně není ani zapotřebí. Co teď? Ještě před nedávnem pracovalo v zemědělství 90 procent obyvatel, dnes taková dvě tři procenta bohatě dostačují, totéž se děje v průmyslu. Průmysl (stejně jako zemědělství) tolik lidí prostě nepotřebuje.

Přitom už dnes by se oblečení, obutí, bydlení dalo bez problémů zajistit skoro zadarmo pro každého bez výjimky. Proč to nejde? Je to stejné jako s potravinami, těch je světě nadbytek a přesto existují hladomory. To by totiž musel fungovat systém, který by nebyl založen na zisku, a takové systémy v lidské historii přece existovaly a docela prosperovaly, stačilo by vzít si vzor. Přece člověk se nenarodil proto, aby pracoval na rozmnožení bohatství jiného. Vždyť to je zvrácené a naprosto nelidské, a v podstatě neslučitelné s humánní civilizací. V predátorské společnosti to možné sice je, ale přejeme si takovou společnost? Copak obyvatelstvo světa si chce zopakovat Stalingrad, Drážďany nebo Tokio, kde by zase předvádělo překrásné ukázky technického umu člověka? Kde už by mohla naše civilizace být, kdyby se ty milióny inženýrů, vědců, techniků, dělníků… věnovaly civilnímu výzkumu a vylepšování života obyvatel! Ale kdeže, zisky jsou přece důležitější, že?

Výdaje států na zbrojení dosahují astronomických výšek, které daňoví poplatníci uhradí, aniž by nějak ochotně chtěli. A co kdyby se použily jinak a na jiné účely, na takové, které by obyvatelé potřebovali? To vše by přitom bylo možné při zkrácené pracovní době, třeba pracovat (když už to bude nutné) tak 4 hodiny denně, nebo týden v měsíci, ba dokonce jeden měsíc v roce, to by bylo dostačující. Samosprávná města, okresy, kraje… by si rozhodovaly o tom, kam se co bude investovat. Politici, kteří by v takovém systému byli naprosto nepotřební (už by totiž nemohli rozhodovat o válkách), by hromadně páchali sebevraždy, neb by se stali zbytečnými, přebytečnými, nadbytečnými, k ničemu nepoužitelní, a nikdo by je nepostrádal a netesknil za nimi.

Je velice potřebné, ba přímo nutné, si uvědomit, že ty zvrácené kreténské vládnoucí elity jsou schopny jenom proto, aby měly chvilkový zisk, zařídit konec lidstva, konec lidské existence na této zemi, jsou to velice nebezpečné tyhle zrůdné perverzní elity.

V dalším textu uvádím už pouze výroky slavných a ceněných velikánů ducha o smyslu válek. S některými větami plně souhlasím, a některé považuji za velice zvrácené, zvrhlé, za výplody chorých mozků či ponížených služebníků elit, je vůbec neuvěřitelné, že mohly být vůbec vysloveny tak uznávanými a ceněnými učenci a brány vážně dokonce i dnes. Dejme tedy slovo velikánům ducha.

-Imanuel Kant: Lidstvo pozná nové a zrůdnější formy války. Lidi bude děsit růst jejich ničivých schopností a stále více si budou uvědomovat naléhavou potřebu zrušit válku a nastolit a udržet mír. Z dlouhodobého hlediska je nevyhnutelný věčný mír. Pokud o otázce války rozhodují sami občané, dobře si to rozmyslí, než se pustí do tak hanebné záležitosti. Stálé armády musí časem zcela zaniknout!

-Roger Bacon: Knížata, baroni a rytíři se navzájem utlačují a olupují, přivádějí nekonečnými válkami a daňovými břemeny své poddané na mizinu, rádi si přisvojují cizí jmění, ba i cizí vévodství a království. Lid, který je knížaty rozdrážděn, je nenávidí a snaží se proto, kde jen může, vymanit se z jejich područí. Všude vládne největší zkaženost, svatý stolec se stal kořistí klamu a lži. Mravy jsou tam rozvrácené, panuje tam zpupnost, kvete hromadění majetku, závist hryže lidi. Veškeré duchovenstvo propadlo pýše, přepychu a lakomství…

-Machiavelli: V každém státě existuje malá skupina lidí, kteří fakticky vládnou. V každém zřízení, ať už má jakoukoliv ústavu, vedoucí místa jsou obsazena nejvýše 40 až 50 občany.

-Heine: Podivná věc! Ve všech dobách darebáci usilovali maskovat své ohavné činy svou oddaností zájmům náboženství, mravnosti a vlastenectví.

-Kupříkladu ve Francii ještě občas dojde k nějakému vybočení: zafouká vítr, změní se mraky, vlády apod. U nás ani ň! Francouzi od nás dovážejí fosfáty a vlnu, neškodilo by, kdyby si objednali i ždibec noumenologie.

-Válka je funkcí obrovské akumulace soukromého vlastnictví.

-Moc spočívá v hromadění mrtvol. Čím více mrtvol, tím větší moc a sláva. Patří svět skutečně mocným, silným a zabijákům?

-Odsuzuje se smyslnost, lakomství, opilství, vraždy, prostituce, krádeže…, ale ne státní výboje, vyhlazování celých národů, jejich útisk a zotročování.

-Roku 1927 vydávala Francie na vysokoškolské vzdělávání méně peněz než na píci pro armádní koně!

-Bratři Goncourtové: Bertholet předpověděl, že do sta let lidé poznají z čeho se sestává atom. Nemáme nic proti tomu, ale cítíme, že až tento čas pro vědu nastane, sestoupí na zemi Bůh se svým bílým plnovousem, cinkaje svazkem klíčů a řekne lidstvu jako se říká v pět hodin ráno v saloně: Je čas zavírat, pánové.

-Srandista Ladislav Klíma: Kult mládí je symbol zestárlé kultury. Buďme důslední, udělejme tedy svým idolem tříměsíční foetus nebo ohromně zvětšené spermatozoon.

-Přisedne-li ke dvaceti politikům deset jiných, sedí pohromadě třicet lumpů.

– Potřebnější jest míti kočár tažený třemi páry koní, než pravdu.

-Raději být psem a štěkat na Měsíc, než malým evropským státem.

-Chudoba cti netratí, ale svinstvo to je!

-Lovečtí psi se tváří jako učení soudci. Když voli přežvykují, tak člověku připadají, jakoby hloubali o metafyzických problémech, a kudlanka vypadá, jakoby se modlila.

-Žáci se ptali rabína, aby jim vysvětlil smysl revolucí a převratů. Rabín vzal kámen a hodil ho do koruny stromu. Sedící tam hejno vrabců odlétlo a po chvíli se zase vrabci vrátili nazpět. Žáci rozpačitě říkají: Rabi, vždyť se nic nezměnilo. Rabi odpovídá: Ale změnilo, každý vrabec teď už sedí na jiné větvi.

-Oscar Wilde: V jedné jediné malé londýnské uličce je tolik utrpení, že to jasně dokazuje, že Bůh nemá rád lidi.

-Statistické údaje: Ztráty mrtvých a raněných ve válkách 19. století a začátkem 20. století činily v průměru 15 lidí z každého sta vojáků. Průměrný počet úrazů u odborového svazu hutníků a valcířů v Rýnsko-Vestfálsku činily v pouhém čtvrtstoletí let 1886 – 1909 sedmnáct dělníků ze sta pojištěnců.

-Bitva u Umdurmánu 2. září 1898: Na anglo-egyptské straně padlo 48 mužů, kdežto na súdánské 12 tisíc a další tisíce raněných bylo ubito později. Bitvu vedl generál Kitchener; za zásluhy byl jmenován lordem, parlament mu dal darem 30 tisíc liber a tisk ho učinil hrdinou. Kitchener se chlubil, že dobytí jedné čtvereční míle území ho stálo jen něco přes dvě libry a získání nového poddaného něco málo přes libru. (Súdánci bojovali s oštěpy a luky, Kitchener nasadil kulomety, byla to sprostá jatka!)

-Boje o Verdun: Výsledkem byla ztráta 1.300.000 vojáků a dobytí územního pruhu 10 km hlubokého a 20 km širokého.

-Clay v roce 1832: Svobodný obchod! Svobodný obchod! Volání po svobodném obchodu je stejně marné jako volání dítěte v náručí chůvy po měsíci nebo po hvězdách třpytících se na nebeské báni. Svobodný obchod nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude!

-Turgeněv: Ať se modlí člověk za cokoli, modlí se za zázrak. Každá modlitba spěje k tomuto: Veliký bože, učiň, ať dvakrát dvě nejsou čtyři.

-Když pomyslím, kolik hloupých a neprospěšných věcí je na světě, cholera, krupobití, králové, vojáci atd.! Možno-li, že bůh nenávidí lidi?

-Jsi-li silnější než soused, bij ho. Vždy se najde profesor, který dokáže oprávněnost tvého útoku z hlediska věčného práva.

-Intelektuálové by si měli připomenout, že jsou lidským typem nižším než typ vojenský. Činnost Napoleonova jest vhodnější k získávání statků než činnost Spinozova. Myslím – tedy nejsem. Jednám – tedy jsem!

-Engels: Buržoasie obrací ve zboží vše, tedy i dějiny.

-Bible vlastně podněcuje a šíří třídní zášť, říká se tam přece, že bohatec nevejde do království nebeského a bude úpět v pekle.

-Jak si černoši vysvětlují bílou barvu Evropana: Když se ho Bůh zeptal: „Co jsi udělal se svým bratrem?“ – zbledl navždy!

-Joseph de Maistre (1753-1821): Lidský rozum je blikavé světélko, které je příliš slabé na to, aby ukáznilo vzpurný národ. To, co naše ubohé století nazývá pověrou, fanatismem, nesnášenlivostí a tak dále, je nutnou součástí francouzské velikosti. Člověk je příliš zlý, než aby mohl být svobodný. Je to obludný kentaur, výsledek neznámého zločinu, nějakého hnusného páření. Tzv. osvobození člověka je rozsáhlé spiknutí na uvolnění ďábla v člověku.

-Burke píše 1791 členu revolučního Národního shromáždění ve Francii: Velmi, skutečně velmi mnoho pochybuji, zda Francie je podle jakéhokoli standardu vůbec zralá pro svobodu. Lidé jsou pro občanskou svobodu způsobilí v přesném poměru k jejich sklonu spoutat své choutky morálními řetězy… Společnost nemůže existovat, pokud nad vůlí a choutkami někde nestojí nějaká kontrolní moc, a čím méně je jí uvnitř, tím více jí musí být vně.

-Vlastnictví a spravování majetku, především pozemků, má na člověka zušlechťující účinek. Majetek poskytuje sociální zkušenost, která vštěpuje odpovědnost, dovednost a praktické uvažování a zmírňuje lidskou vášnivou povahu. Národ by měl povolávat své vůdce z prostředí největších vlastníků a nejúspěšnějších představitelů průmyslu a institucí. Bohatství a status těchto mužů zajišťuje, že budou rozvážně sledovat obecné dobro. Jejich majetek jim dovoluje mít svobodu v nakládání se svým časem, což je nezbytným předpokladem poznání a nezávislosti. Soukromé vlastnictví je proto nutnou podmínkou dobré vlády a odstranění majetku je nejohavnější ze všech zločinů.

-Spengler: Ne poznání, ale jen čin otvírá člověku a národu skutečnost. V myšlení není obsažen žádný ryzí život, v racionální vědě není žádná duševní věčnost. Podstata všeho je mystická. Strhnout clonu ze světového tajemství je prznění svatyně bytí. Lid se má sklánět před iracionálností života. Je nemožné poznat tajemství společnosti.

– Sklon k násilí a touha po válkách je vrozený rys lidské duše. Dravčí psychika člověka, proto nevyhnutelnost válek. Dravec je nejvyšší formou svobodného života. Je maximem svobody od jiných a pro sebe. Je maximem odpovědnosti samovlády, nejvyšším stupněm nutnosti – zocelovat se bojem, vítězstvím a ničením. Typu „člověka“ dává nejvyšší hodnotu právě to, že je dravcem. Společenské konflikty jsou projevem subjektivních vlastností lidské psychiky. Příčiny válek tkví v tajných hlubinách lidské duše, v oblasti podvědomých a jsou nepřístupné vědeckému rozboru.

– Lidstvo nemá žádný cíl, žádnou ideu, žádný plán, stejně jak druh motýlů nebo orchidejí. Lidství je prázdné slovo.

– Západní kultura trpí příznaky rozkladu a degenerace, jako jsou demokracie, plutokracie a technika. Vznikne beztřídní nacionální socialismus, v němž bude celý národ pracovat společně pod vedením diktátora.

– Život je válka, život je násilí, život je popření rozumu. Život je to první a poslední, a život nemá žádný systém, žádný program, žádný rozum, dá se jen nazírat a cítit. Pravá internacionála je možná jen skrze vítězství ideje jedné rasy nad všemi ostatními. Pravá internacionála je imperialismus.

-Picht: Válka je nejnepostižitelnější fenomén lidské existence, je nejzáhadnějším životním vztahem v prostředí našeho bytí plném záhad. Války jsou podmíněny zákonem přirozeného výběru. Agrese je nevyhnutelným zákonem pokroku. Přežívání nejlépe přizpůsobených v boji mezi národy.

-Trietsche: Státu náležejí dvě úlohy: vykonávání spravedlnosti a vést válku, ale vést válku je zajisté to hlavní. Jsou nutné války a je nutné otroctví. Na nedostatek otroctví může zajít kultura. Válka a násilí vykonaly víc velkých věcí než láska k bližnímu.

-Nietzsche: Život je výsledek války. Každá kultura, každá uspořádaná forma soužití spočívá na válce. Vůle po moci a po síle státu je nám dána se státem, a ve státně organizované společnosti se stává osudovou nutností. Všechny nejvyšší kultury vyrostly z války.

– Historie slouží životu, slouží nehistorické síle, proto nikdy nemůže být a nemá být čistým věděním třebas jako matematika. Historie je libovůle silných jedinců. Pokud jsou v dějinách zákony, nemají tyto zákony žádné ceny a dějiny jsou rovněž bezcenné. Historie není podřízena zákonitosti, ale jen pravděpodobnosti. Jediný smysl dějin je ten, který jsme do nich vložili.

-Lagarde: Národy jsou myšlenky Boha. Věda, umění, politika, hospodářství, jsou živé organismy řízené tajuplnou ideou. Vůdce je vtělením myšlenky Vesmíru.

-Jaspers: Válka má původ v těch hlubinách lidského bytí, které nemůžeme dostatečně postihnout ani kdybychom vycházeli z povahových vlastností lidí, ani z objektivně nevyřešených konfliktů mezi lidmi a lidskými skupinami. V hlubinách lidské duše jsou skryty rozumem nepostižitelné „démonické“ síly, které se projevují nepřekonatelnou silou ve formě ozbrojených střetnutí mezi národy. Atomová válka může maximálně přivodit vyhlazení lidstva na této planetě, nemůže však uškodit lidské duši, která je nesmrtelná. Vítězství komunismu by bylo horší než vyhlazovací válka, protože by zničilo duši. Tam je jen ztracena existence, zde je ztracena existence hodná života.

-Bergmann, fašistický filosof: Na zříceninách světa vztyčí svůj vítězný prapor ta rasa, která se projeví jako nejsilnější a promění veškeren kulturní svět v dým a popel.

-Bismarck: Úkolem státníka je zaposlouchat se do ozvěny kroků Boha, jak On prochází historií, a pokusit se Ho chytit za šosy, když jde právě kolem.

-Hegel: Válka se nedá pokládat za absolutní zlo a za čistě vnější neštěstí. Válka má spíše konstruktivní, dokonce pokrokové funkce. Prosazuje národní jednotu. Stimuluje růst států. Přispívá k pokroku historie. Válka také chrání národní státy před úpadkem. Mír činí lidi i státy změkčilými. Produktem dlouhotrvajícího, natož věčného míru by byla zkaženost národů. Válka udržuje státy v kondici a v bdělosti.

-Hegel dále tvrdí: Stát je organismus, má všeobecnou vůli, rozum, duch. Každý národ, který se chce vynořit ve své existenci, musí prosadit svoji jedinečnost a duši tím, že vstoupí na „jeviště dějin“, tzn. že bojuje s ostatními národy, předmětem boje je ovládnutí světa. Válka je spravedlivá, světové dějiny jsou světovým soudem. Suverenita lidu je zmatená myšlenka. Lid bez monarchy je bezforemná masa. O množině soukromých osob se mluví jako o národu, takový stav národa je stavem bezprávným, nemravným a nerozumným vůbec. Je to beztvará, divoká, slepá síla. Národ sjednocuje duch, který jedná v dějinách a spojuje společný nepřítel a soudružství z válek, které vedl. (Fašismus nahradil Hegelova ducha krví a rasou. Úspěch, moc a expanze státu musí dominovat i všem úvahám v privátním životě občanů, správné je to, co slouží státu. To je celý Platón, celý Hegel a platónsko pruská morálka. Neexistuje žádná vyšší etická idea než stát. Vždycky platí jen úspěšnost, byla-li lež úspěšná, nebyla to žádná lež, neboť lid nebyl klamán ve svém substancionálním základu.) Šťastné války zabránily vnitřním nepokojům a upevnily vnitřní moc státu. Válka udržuje mravní zdraví národů tak jako vítr odstraňuje hnilobu z moře. Trvalý klid stejně jako trvalý nebo dokonce věčný mír přivádí národ k ustrnutí. V míru všechny sféry zdomácňují a to vede nakonec k zbahnělosti lidí. Už Herakleitos říkal: Jakmile pomine boj a válka, všechny věci pominou. K uskutečnění absolutna je nutná válka.

-Friedrich von Bernhardi, generál, napsal v roce 1912 knihu Německo a příští válka: Válka je síla pohánějící další evoluci lidstva směrem k vyšší morální a duchovní dokonalosti. Zákon silnějšího je obecným principem přírody a ovládá chování jak zvířat, tak lidí, individuálně i skupinově. Válka je ústřední fenomén přírody i historie. Válka je biologická nutnost nejvyšší důležitosti, regulativní prvek v životě lidstva, bez něhož se nelze obejít, neboť bez něho by došlo k nezdravému vývoji, který vylučuje každé zdokonalení rasy, a tedy veškerou skutečnou civilizaci. Válka je matkou všech věcí. Starověké ságy si to uvědomily dávno před Darwinem. Dobrá světová válka by jednou provždy odhalila slabošskou a zbabělou povahu mírumilovných a zkažených Anglosasů a nakonec ukázala duchovní převahu germánského národa. (Nebylo to blouznění šílence – dvůr Viléma II. přijal tyto vývody vážně.)

-Haeckel: Čím větší je pokrok lidské kultury, tím větší jsou rozdíly a propast mezi různými existujícími třídami. Pouze nejschopnější státy budou přežívat a neschopné budou poraženy. Němci jsou nadřazený národ. Mohou jím však zůstat, jen pokud zajistí přetrvání svých árijských rysů. Musí minimalizovat vliv cizích prvků, musí opustit cizí doktríny. Musí se omezit povzbuzování rozumu a svobodné vůle, protože organismy netriumfují pomocí rozumu, ale jak ukázal Darwin, bojem a čistotou. Čím větší svoboda, tím silnější musí být řád. Jedinec není důležitý, jednotlivec může být obětován pro větší dobro státu.

-Ratzel: Národní stát je organismus, který rozšiřuje nebo stahuje své hranice podle kvality a schopností svých obyvatel.

-E. Banse: Válka je půda, kde se lidská duše může zjevit v plné své síle a bohatství. Duch a čin se pojí dohromady. Nikde jinde se nemůže vůle a dílo lidu či státu zjevit ve větším bohatství než ve válce.

-Generál Ludendorff v roce 1935: Během let tzv. míru má politika smysl jen tehdy, pokud se připravuje na totální válku.

-Rosenberg: Člověk se vnitřně rozložil a to tehdy, když mu byl do mysli vnucován cizí motiv: spása světa, humanita a lidská kultura. Musíme svalit Rozum a jeho trůn.

Umělci se také vyjadřovali někdy docela obskurně:

-Péguy: Nemůžu se dočkat, až půjdu na frontu…

-Kleist: Přehraďte Rýn mrtvolami, vzdutými hromadami hnátů nechť obtéká Falc.

-Montherland: Miluji život na frontě, tu koupel v hrubé zemitosti, to znicování rozumu i srdce. Válka je podivuhodné překvapení, posvátná chvíle, očištění a počátek nové chuti do života, je to jediný život, skvělé vzrušení jako nic jiného na světě.

-Churchil: Mám rád Francii a Belgii, ale nesmíme dovolit, abychom byli degradováni na tuto úroveň.

-Bush o Kim Čong-ilovi: Patří k ose zla, je to Pygmej. Nenávidím Kim Čong-ila – zvedá se mi z toho chlapa žaludek. Říkají, že nemusíme být tak hrr, protože lidi by to stálo spoustu peněz, kdyby měl tento chlap padnout – musím říct, že na to prostě neslyším.

-Bush k novináři: Jak vůbec víte, že se chystáme do Iráku? Proč si to myslíte? O tom, zda bude válka, rozhoduji já, ne vy.

-Vilém II – tzv. Hunská řeč, pronesená kolem roku 1900: Nikomu nedávejte milost, zajatce neberte. Kdo vám padne do rukou, ať z nich již nevyjde živý. Nechť se Číňanům vryje slovo Němec tak, jako se před tisíci lety evropským národům vryli Hunové a jejich vůdce Attila. Ať si žádný Číňan nikdy nedovolí na Němce třeba jen křivě se podívat.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments