ČLK: Návrh poslance Šnajdra poškozuje lékaře a pacienty

Září 01, 2011

Návrh obsahuje dvě zcela nepřijatelné změny. Za prvé jde o násilnou přeregistraci všech zdravotnických zařízení, což znamená zásah do již nabytých práv, protože zdravotnická zařízení tímto procesem již v minulosti prošla. Novela bude znamenat zbytečný nárůst byrokracie pro všechna zdravotnická zařízení, jak pro nemocnice, tak pro patnáct tisíc praxí soukromých lékařů, včetně finančních nákladů.


Pro tento krok není žádné odborné opodstatnění. Předkladatel argumentuje nutností naplnit informacemi nové registry, které jsou připravovány. Pokud se nebudeme zabývat potřebou, bezpečností a ekonomickou náročností zmíněných registrů (například registr lékařů vede ve své vlastní režii tedy pro stát zcela zdarma Česká lékařská komora), lze získání informací podmínit jiným zákonem, například kterým jsou takové registry zřízeny, a nevystavovat lékaře potupnému žadonění na úřadech.


Zástupci ČLK se tento týden marně snažili poslance vládní koalice přesvědčit o svých argumentech. Byla akceptována pouze jediná změna návrhu, a to aby zařízení, která již registraci mají, měla právo získat registraci novou. Formulace byla připravena ve spěchu během jednání sněmovny a nelze vyloučit, že je příliš vágní a tedy nedostatečná. Samotný byrokratický proces přeregistrace, který může být i zdrojem pro nárůst korupce, zůstává nezměněn.


Druhou naprosto nepochopitelnou změnou je vyškrtnutí lékařských komor (lékařské, stomatologické a lékárnické) ze seznamu subjektů oprávněných nahlížet do zdravotní dokumentace. Dosud tato pravomoc byla komorám svěřena v rámci disciplinárního řízení.


Pokud tato změna bude přijata, bude disciplinární proces zcela paralyzován. Nyní si komora v případě, že obdrží stížnost na odbornou činnost lékaře, vyžádá dokumentaci k případu, která je nejdůležitějším zdrojem informací k posouzení případné viny lékaře.


Zdravotní dokumentace je základním podkladem pro vypracování znaleckých posudků, které si komora k případu nechává často vypracovávat. Po přijetí změny, kterou navrhuje poslanec Šnajdr, si bude muset stěžovatel sám zajistit zdravotní dokumentaci u lékaře, na něhož si stěžuje, a to na své vlastní náklady.


Tato situace je ještě složitější v případech, kdy jde o úmrtí pacienta a stížnost podávají pozůstalí příbuzní, či za situace, kdy je komoře případ předán policií nebo státním zastupitelstvím a pacient není stěžovatelem, což se v poslední době stává celkem často.


Návrh představuje tedy buď ztížení možnosti pro občany ČR si stěžovat ke komoře, popřípadě možnost komory některé případy disciplinárně řešit zcela znemožňuje. Vyvstává otázka, proč se poslanec Šnajdr snaží omezit právo pacientů si stěžovat ke komorám a proč je ministr Heger k tomuto návrhu netečný.


Co se legislativně procesní stránky týče, došlo k naprostému popření standardních principů demokratické politické kultury při schvalování zákonů. Návrh na přeregistrace zdravotnických zařízení připravilo ministerstvo zdravotnictví již za ministra Julínka. Po protestech profesních lékařských organizací a mnoha jednáních od záměru ustoupil jak ministr Julínek, tak například ministryně Filipiová.


V návrhu zákona o zdravotních službách, který předložil ministr Heger, byly původně přeregistrace opět. Po opakovaných kolech připomínkových řízení, kdy s nimi nesouhlasily prakticky všechny profesními organizace lékařů, byl návrh upraven do přijatelné verze a takto schválen vládou.


Avšak minulý týden ve čtvrtek 25. 8. na jednání zdravotního výboru byl předložen návrh poslance Šnajdra a zcela bez diskuze a bez předchozích projednání přijat. Tento týden v úterý proběhlo již druhé čtení, před nímž byl minimální čas na jakékoliv smysluplné korekce. Zítra se bude o této novele hlasovat definitivně


Vrcholné orgány ČLK se na nejbližších jednáních budou zabývat otázkou, zda má vůbec cenu spolupracovat s vládou, ministerstvem zdravotnictví a ministrem Hegerem. Odborníci ČLK tráví hodiny a hodiny při studování nepřetržitě a chaoticky měnících se návrhů zákonů, tráví čas na různých jednáních, přičemž výsledky těchto aktivit jsou naprosto popřené legislativním procesem ve sněmovně, tak jako například v případě návrhu poslance Šnajdra a přístupem ministra Hegera k němu.


Česká lékařská komora je přesvědčena, že pokud bude tento návrh poslance Šnajdra přijat dojde ke zbytečnému byrokratickému zatížení všech zdravotnických zařízení, ke zvýšení prokorupčnosti prostředí a bude omezena možnost občanů si stěžovat k profesním zdravotnickým komorám, o popření standardní demokratické politické kultury při schvalování zákonů nemluvě.


Česká lékařská komora považuje postup ministra zdravotnictví Hegera za nedůvěryhodný a na nejbližších zasedáních vrcholných orgánů zváží, zda má vůbec cenu s vládou a ministerstvem na čemkoliv spolupracovat.


MUDr. Milan Kubek

Prezident ČLK

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments