Chemtrails aneb Práškování obyvatelstva

Piloti letadel mají prý nařízeno, aby rozprašovali nad městy a vesnicemi nějaké speciální chemické sloučeniny (prý hliníku), které způsobují změny v myšlení lidí, jinak řečeno způsobují jejich zblbnutí, prý cílem je udělat z obyvatel nemyslící tvory. A navíc prý také ty chemikálie způsobují u mužů neplodnost. Jaký vliv to má na ženy, se nikde neříká. Myslím si ale, že valné většině obyvatel je práškování šumafuk, protože mají plno práce se sháněním prostředků na nájem a obživu, takže na běžné lidi to stejně nepůsobí.

Přesto mám několik známých, kteří mne o tom práškování často přesvědčují. Když někdy namítnu, že jsem se díval na leteckou přehlídku v Moskvě a že tam také zůstávaly po letadlech čáry, tak odpověď zní: „Oni jsou domluveni, Putin to dělá taky, on je totiž iluminát, víš?“ A když nakonec pronesu docela už zoufale, že nad Pekingem letadla také zanechávají stopu, tak jsem za blbce, protože nevím, že nad Pekingem se ty čáry rozplynou během pěti minut, kdežto u nás až za půl hodiny, takže je to jasné, už to chápeš?, ptají se mne. Odpovídám: „Jasně, chápu, naprosto chápu, vždyť v Pekingu přece nemůžou být ilumináti, to je samozřejmé.“ Spokojenost na obou stranách, problém je vyřešen. Dále už neodporuju, už nic nenamítám, nemělo by to ostatně ani smyslu.

Sice jsem je chtěl potěšit ještě HAARPem, ale raději jsem to už neriskoval. Chtěl jsem pronést, že když HAARP ovlivňuje počasí, že tedy může klidně ovlivňovat i směr větru, no a ten vítr zavál chemtrail do parlamentu a senátu, že výsledky jsou tam zřetelně vidět, že teda s tím práškováním mají pravdu, neboť poslaneckou sněmovnu a senát zasáhlo práškování naplno, což je jasný doklad řízené akce, ale že se větříček vyhnul kupodivu Hradu a presidentské kanceláři, no musím uznat, že ten HARP je vynikající věcička, oni přesně vědí, kam nařídit větru vát, ale raději, pro jistotu, jsem to neříkal, ono člověk nikdy neví, odkud může přiletět facka. A co když se piloti letadel spletou a popráškují omylem sídla boháčů a bankéřů? Ti jsou ovšem proti vlivům práškování očkováni, tedy jsou imunní, ale raději jsem mlčel.

Když někdy výjimečně namítám, že s práškováním z letadel začali Američané, tak jsem nazván starým bolševikem a komoušem. Pokud je mi ale známo, tak průkopníkem v práškování bylo fakt USA, první práškování obyvatel za pomocí letadel prováděli Amíci ve Vietnamu (později i jinde ve světě), rozprašovali napalm, orange a podobné věci. Tehdy bylo cílem povraždit co největší množství obyvatel. (Nakonec zemřelo ve Vietnamu na 60 000 amerických vojáků, válka si celkem vyžádala do svého konce roku 1973 přes tři milióny lidských životů, některé prameny uvádějí i mrtvé v Laosu a Kambodži a vychází jim až pět miliónů mrtvých. A těch zmrzačených co bylo a ještě je!) Takovým napalmem popráškované město či vesnice, to je věcička! Zahynou nejenom lidé, ale zahynou ohněm i zvířata, a ochránci zvířat neprotestovali, ba ani Marta Kubišová neprotestovala.

A bylo ničeno i životní prostředí. USA použily proti rostlinným porostům defoliant Agent Orange, aby po odlistění džungle přestala partyzánům sloužit jako bezpečný úkryt. Použity byly i další chemické látky, např. kyselina dimethylarsinová (Agent Blue) na zničení úrod rýže, aby nebylo co k jídlu a umíralo se hladem. Tehdy šlo nejenom o to povraždit lidi, ale zničit i rostlinstvo! Fajnové metody demokratické země, že? Když už se válka táhla docela dlouho a rakví s americkými vojáky přibývalo víc a více, tak se to veřejnosti přestávalo líbit a začalo se protestovat. Ovšem takový nositel Nobelovy ceny za literaturu John Ernst Steinbeck se jako správný vlastenec vyjádřil v novinách, že: „S chutí bych posnídal rohlík s máslem na rozšklebeném těle Vietnamce, neboť co naše vláda činí, dobře činí.“

Z výše uvedených skutečností, mně připadá naše dnešní práškování s cílem udělat z lidí poslušné ovečky docela nepodstatné, vždyť na oblbení národa jsou jiné a mnohem účinnější a nenápadnější metody. Práškování tudíž není příliš vhodná metoda. Stačí se podívat jenom trošku do minulosti.

Daleko výhodnější a lacinější bylo poslat do městečka partu jezuitů, ti změní myšleni obyvatel nenápadně a trvale, do většího města se pošlou mimo tu partičku jezuitů i nějací evangeličtí kazatelé, aby to bylo demokratické a svobodné. A do ještě většího města je potřebné poslat i nějaké novináře typu Lipolda, Fendrycha, Xavera Doležala, Neffa (je jich mnoho na výběr!) a obyvatelé budou rozděleni a budou se vzájemně se nenávidět, katolíci evangelíky, ateisté teisty, příznivci Fendrycha příznivce Hvížďaly apod. Je nutné neopomenout přidat do novinářské party i nějaké homosexuály, kteří budou kamarádit s jezuity. Plno veselostí bude, neboť za své penízky postaví katoličtí obyvatelé jezuitům kostel, katedrálu či klášter (onen luxusní gay klub) a evangelíci se nenechají zahanbit a postaví také kostel za své penízky, klášter ale nepostaví, neb kazatelé jsou ženatí, tedy heterosexuálové, není tudíž potřebný klášter evangelický, no a novináři vydělají pěkné prachy za psaní hovadin. Nač potom práškovat?

Stejně mám takový dojem, že Lipold, Fendrych a spol. jsou placeni Putinem z jeho osobního fondu, jinak se přece jejich psaní nedá vysvětlit. Všimněte si, jak usilovně se chlapci snaží špinit a házet hnůj na Putina, určitě mají přislíbené prémie. Je to prastará metoda, nic nového pod sluncem.

Ukáži to na příkladu jednoho dnes velice slavného spisovatele minulosti (z 19. století), který napsal už několik románů, ale mimo přátelského poklepání na rameno od svých přátel, bylo ticho pěšině, žádné novinové chválící recenze, prostě nic, jeho knihy nikdo nekupoval. Takže veřejnosti naprosto neznámý spisovatel napsal recenzi na své romány tímto stylem: Pan F. sice napsal několik románů, ale ty nestojí za nic, postavy jeho románů jsou neživotné, děj románů nudný, jeho věty kostrbaté, psychologické vykreslení postav ubohé, vše ploché a velice nudné atp., naprosto to sepsul a zakončil větou: pan F. prostě není spisovatel! Otiskl to prestižní literární časopis. Ovšem ten hanlivý text napsal samotný autor (anonymně zajisté) a jenom čekal, jakou odezvu to vyvolá. Pouze čekal, a stal se proslulou postavou, jeho romány šly na dračky, vydělal docela slušnou sumu financí.

Kdyby totiž naši novináři Rusko a Putina chválili, čtenáři by si řekli – to je propaganda, je tomu naopak, jak vždycky, lžou, mají tam větší bordel, než máme my… Ale to by přece žurnálisti měli vědět, že když přeženou a přehnaně chválí nebo přehnaně haní, že si čtenář vytvoří opak jejich tvrzení, takže častokrát píší sami proti sobě. Vždyť si mohou přečíst diskuzní příspěvky pod článkem, tam snad není ani jeden souhlasný. Nebo že by jim ještě nedošlo, že Rusko je kapitalistický stát a že Putin řídí ruský kapitalismus docela úspěšně oproti našim antikomunistickým neoliberálům, kteří to prostě neumí a jejichž výsledky vidíme? Takže Putin a komunista je oxymóron, kdy to těm chlapcům redaktorským dojde, a dojde jim to vůbec?

I v té Číně je kapitalismus, ovšem vedou a řídí ho komunisté, je to tzv. regulovaný kapitalismus, s čímž by Marx samozřejmě neměl žádný problém, byl totiž důsledným zastáncem volného trhu (zajisté přísně regulovaného), kde by nemohlo docházet k loupení a kradení jak u nás. A daří se jim, kdežto Evropu a USA řídí a vedou nekomunisté ba až antikomunisté, ale řídit neumí, umí pouze tunelovat a kriminálním způsobem se obohacovat. K mému podivení ale naši novinářové jenom výjimečně negativně hovoří o šéfovi čínských komunistů Si Ťin-pchingovi, že by to bylo proto, že ta Čína je přece jen docela vzdálená a noviny odtamtud (Žen-min ž‘-pao) nejsou psány anglicky?

Pravděpodobné vysvětlení našeho zaostávání je patrně také v tom, že je nás docela málo. Naše pidizemička má 10 miliónů obyvatel (tedy mnohem méně než x světových velkoměst) a třeba Polsko jich má 40 miliónů a Německo 80 miliónů. Je tedy vysoce pravděpodobné, že v Polsku se vyskytuje čtyřikrát a v Německu osmkrát více kvalitních spisovatelů, výtvarníků a hudebníků než u nás. No a stejné to bude s technickou inteligencí, s inženýry a výzkumníky. Rozhádaná Evropa má půl miliardy obyvatel. Jednolití, homogenní a hrdí na svoji zemi jsou Číňané, jichž je třikrát více než nás všech Evropanů. Lze tedy s vysokou pravděpodobností předpokládat, že nových řešení technického rázu, vynálezů a inovací u nich bude třikrát více, a to platí vlastně v jakémkoliv oboru lidské činnosti.

V takzvané demokratické Indii, která má stejný počet obyvatel jako Čína, tomu tak ovšem nebude, neboť polovina Indů je negramotná a má hlad – to je ten hlavní rozdíl mezi demokratickou a svobodnou Indií a „totalitní“ komunistickou Čínou. Dnes, v současnosti, mnohem více záleží na kvantitě než na kvalitě, neboť kvantita se v určitém příhodném okamžiku skokově (bifurkace) změní v kvalitu, to bude potom překvapení!

Místo aby u nás v euroamerické civilizaci byl prosazován vědecko-technický rozvoj a náboženská dogmata aby byla poslána do pryč, do nebytí, tak děláme pravý opak. Oficiálně se doporučuje, že musíme myslet v jiných a v různých dimenzích, nikoliv pouze v té jedné přízemní materialistické a rozumové, nýbrž v dimenzích nadrozumových, mimorozumových, nadlogických a mimologických, nadpřirozených, máme zkoumat to, co je nad skutečností, co je za a nad realitou – to že je to pravé evropské myšlení. A když z padesáti profesorů jsou dva tři zastánci racionality, tak si je na vysoké škole ponechávají jako nějaké rarity či exoty, aby se neřeklo, že nejsou demokratičtí. Copak potom mohou iracionálně uvažující obyvatelé EU a USA konkurovat až přespříliš racionálním, ateistickým a pragmatickým Číňanům? Nanejvýše tak v uměleckém směru zvaném surrealismus, v ničem jiném.

Totéž platí vůči Rusům a muslimům. Muslimové jsou jinak z 90 procent velice racionálně a pragmaticky uvažující lidé, kteří netrpí nějakými náboženskými absurdnostmi jako my, u nich je Alláh je Alláh je Alláh, a je zakázáno vůbec přemýšlet o tom, jaký ten Alláh je, takové přemýšlení odporuje islámu, správný muslim o Alláhovi nemedituje, proto nemají žádné podobné nesmyslné absurdnosti jako křesťané. Všimněme si třeba fungování jejich bankovního systému, vždyť to je racionalita par excelence. Muslimské teroristy a fanatiky jsme si vypěstovali a vyšlechtili my, tedy spíše vládci USA. Ekonomický rozvoj muslimských zemí jsme my, křesťané, násilím zastavili, kradli jsme u nich, loupili, ničili úplně nepředstavitelným barbarským způsobem, je proto divu, že nás nijak nemilují? Je pravda, že jsme po tři čtyři století byli suverénně nejlepší na světě, tedy my v Evropě a USA, ostatní svět zaostával (zajisté i naší vinou). Ale dnes? Přehnali jsme éru jing nad jang, teď nadchází zase éra jangu, aby se to vyrovnalo a nastala harmonie (ovšem už bez EU a USA).

Když taková Albrightová, matka dvou dětí, nazývaná Krvavá Madla, veřejně v televizi prohlásí, že zavraždit půl miliónu dětí je přijatelné, tak předpokládám, že v kruhu svých poradců mohla také položit otázku: A kolik povraždíme dospělých? Tři milióny je moc, stačí takové dva milióny. A to se uskutečnilo! Ale není to úplně surreálné? Takové zrůdy patří do léčebny a ne do vlády!

Podobně jako Krvavá Madla uvažuje i velice slavný francouzský filosof Lévy, ten má nějakou fobii z lidí, chce mermomocí vraždit, vraždit a vraždit, patří mezi strůjce války v Iráku, Libyi, Sýrii, osobně zajel podpořit Majdan. A šéfové Francie mu s nábožnou úctou naslouchají a jeho rady realizují v praxi, místo aby ho poslali na psychiatrické vyšetření a na dlouhodobé léčení. (Bernard-Henri Lévy je francouzský filozof narozený v Alžírsku v židovské rodině. Zavilý odpůrce komunismu a Marxe. Lévy často vstupuje do veřejného prostoru se svými názory a apely, roku 1990 například zahájil kampaň za intervenci mezinárodních sil do Bosny. Roku 2000 vyzýval k mezinárodní intervenci v Dárfúru. Roku 2009 podporoval protesty proti Ahmadínežádovi v Íránu, roku 2011 podporoval intervenci v Libyi, žádá též mezinárodní úder proti Bašáru al-Asadovi v Sýrii. Je znám též svou obhajobou Dominique Strauss-Kahna (svého osobního přítele od mládí) obviněného ze sexuálního obtěžování, byť jinak vždy politicky podporoval spíše jeho pravicového oponenta Nicolase Sarkozyho, s nímž jsou rovněž blízkými přáteli. Je manželem francouzské herečky a zpěvačky Arielle Dombasleové.)

Jak je možné, že jim to beztrestně prochází? A tihle masoví vrazi jsou dokonce oslavováni hanebnou inteligencí! Takže nás neoblbuje práškování z letadel, nýbrž hanebná inteligence!

Oligarchové zadali inteligenci úkol: Chlapci! Musíte nutně vymyslet nějaké metody na to, aby obyvatelé uvěřili a z hloubi duše věřili, že černé je bílé a bílé je černé. Podívejte se do historie, když to dokázala církev katolická, proč byste měli za ní zaostávat? Dejte se do toho.

A skutečně, výsledky překonávají očekávání a dokonce překonávají v absurdnostech i tu církev katolickou. (Že by zkoušeli, jaké hovadiny obyvatelé sežerou i s navijákem?) Církev či církve sice ještě také fungují, ale mají už povážlivé trhliny, už se jim úplně všemu nevěří, či přestává věřit. Kdo třeba dnes ještě věří, že země je placatá, že Jozue přikázal Slunci, aby se nepohlo, že existuje těla z mrtvých vzkříšení, že tři bohové jsou jeden, že panna porodila, že hvězdy jsou pouhé dírky do nebe, že Jahve stvořil svět za šest dnů, že atd. atd.? Skutečně už jenom málokdo. V minulosti tomu samozřejmě věřili úplně všichni, ono nikdo se netroufl protestovat nebo říkat že jsou to blbiny, církev měla mocný nástroj – upalování kacířů. Dnes už se samozřejmě neupaluje, už jsou jemnější metody a mnohem propracovanější, až člověk žasne. Ukažte mi jeden jediný příklad, kdy byla církev prospěšná obyvatelům – nic takového není známo! Nejsem odpůrce pouze církve katolické, jsem odpůrcem všech církví, dokonce hinduismus s jeho kastovnictvím a reinkarnacemi pokládám za přímo zvrhlé náboženství. Ze všech těchto náboženství považuji za jakž takž přijatelný pouze islám, i když…

Jejich charita? Výdělečná činnost! Místo vodovodu, kanalizace a řádně dlážděných ulic se postaví katedrála, mešita či hinduistický chrám Šivovi či Višnuovi. Tahle metoda je všeobecně rozšířena málem po celém světě pouze v nepatrných obměnách. Kněží, imámové, bráhmani, rabíni, mnichové hinduisté či buddhisté – všechno stejná pakáž, jejich cílem je bez práce dobře žít z peněz věřících a udržovat je v nevědomosti. Každé náboženství je temnota! Ale nedivme se, dnes za naše peníze zase staví letadlové lodě (místo jedné letadlové lodi by se mohlo postavit město pro sto tisíc obyvatel!), konstruují atombomby… Nejsme tedy ani o krůček dál.

No a chlapci inteligentští se dali do práce a vymysleli postmodernu, kde je všechno naprosto tekuté a neuchopitelné, kde jedna věc může být popsána mnoha sobě odporujícími výklady, prý pouze aplikovali Einsteinovu teorii relativity, která je ovšem naprosto racionální.

Nejdříve začali intoši politologové, když Nobelovy ceny míru udělovali vrahům, když za vrchol humanity považovali bombardování, když za demokracii (vláda lidu) vydávají vládu oligarchů, když za mír považují válečné běsnění, když lež je pravda a pravda je lží, když za lásku považují nenávist, když za spravedlnost a právo považují zločin a krádež atd. atd. Hashim Thaçi má dostat Nobelovu cenu míru, ostatně proč ne, když ji dostal válečník Obama. Katolická církev je prezentována jako navýsost demokratická a vysoce morální organizace.

Skutečně dnes černé se prohlašuje za bíle a bílé za černé, a lidi jim to věří, ještě že je internet.

Zblblí intelektuálové vymysleli postmodernu – tedy naprosté odmítnutí racionality a rozumu vůbec, prosazuje se mystika, transcendence, zření podstat, vesmírné vědomí a podobné zhovadilosti oprášené z temného středověku. Nač rozum, intuice je lepší, nač logiku, absurdnosti jsou zajímavější, postmoderní filosofové jsou důslednými pokračovateli středověkých tmářů a scholastiků.

Takže co s tím? Euroamerická civilizace se utápí a jistě i utopí v těchto nesmyslech a nemá budoucnost.

Musí nutně přijít „barbaři“ s jasným mozkem, fungujícím rozumem a logickým myšlením (ano, pro naše transcendentní mystiky to budou jistěže barbaři). Ovšem kdo může odolat lidem, kteří budou sytí, spokojení, vzdělaní a naprosto nezatížení nějakými náboženskými předsudky!

Zakončím citací anonymního autora z internetové diskuze pod nějakým článkem, který přesně vystihl dnešní dobu:

Kdy se už konečně najde ve světě politik, který řekne, že král je nahý a že Hitler se posmrtně reinkarnoval a bojuje za mír a demokracii v barvách hvězd a pruhů?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments