Co týden dal a vzal (28 / 2008)

Pravidelný sumář událostí, vztahujících se k radaru, bude za 28. týden roku 2008 poněkud nezvyklý, protože jej píši z hlavy, bez odkazů, podle toho, co jsem zaslechl či zahlédl. Přesto nebudete o linky zcela ochuzeni, jelikož vám na konci nabídnu nekomentovaný seznam odkazů, který pro mne (a tedy i pro vás) během týdne sbíral Stan.


Samotný akt podpisu smlouvy, který se uskutečnil v úterý 8. července, není překvapivý ani nový. Již dlouho bylo zřejmé, že k podpisu smlouvy dojde, protože od vlády, jíž předsedá muž, který se bez rozpaků hlásí k reáliím nacistického Německa, a na poslance ukazuje vztyčený prostředníček, se ani nic jiného čekat nedalo. Vzato kolem a kolem, není to pro vládu ani tak vítězství, jako spíše prohra, protože se okamžikem podpisu smlouvy demaskovala a ukázala s definitivní platností svoji pravou tvář vlády nedemokratické a především – nelegitimní. Nadále již vláda nevykonává své pravomoci z vůle lidu, ale pouze na základě hrubé moci, čirého násilí, kterým naopak svoji vůli lidu vnucuje.


Není však třeba házet flintu do žita. Samotným podpisem smlouvy nic nekončí, nekončí dějiny, nezastaví se svět, tak jako dějiny neskončily a svět se nezastavil po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938, či Moskevských protokolů v roce 1968. Vláda nic nezískala, jen ztratila – a to důvěru svých občanů, stejně jako svých nejbližších a nevyhnutelných spojenců z EU. Toho všeho se vzdala pro trochu prchavé přízně mocnosti, pro kterou znamená méně než loňský sníh, a která nebude váhat ji obětovat i s celou republikou, pokud dojde k závěru, že je to pro ni momentálně výhodné.


Den po podpisu smlouvy jsem víceméně náhodou sledoval CNN. Podpisu smlouvy tam věnovali jen kratičký okamžik, rozhodně o poznání kratší, než „skandálu" italského premiéra, či otázce, zda pojede francouzský prezident na Olympiádu do Číny. Jak důležitý „spojenec" asi pro USA jsme, když událost, která je u nás prezentována bezmála jako záchrana světa, nestojí Američanům ani za zmínku?


Nebyl by to ovšem premiér Topolánek, kdyby hned v den podpisu neudělal další faul, když prohlásil, že spolu se smlouvou o radaru byla podepsána i smlouva o vědecké spolupráci. Nebyla a moc bych se divil, kdyby ještě kdy podepsána byla, protože USA ji již k ničemu nepotřebují. Stejně tak není zatím ani dojednána, natožpak podepsána, smlouva SOFA, na jejímž základě má být na základně umístěna vojenská posádka. Komplikace? Pouze zdánlivě. Buď bude personál nevojenský, nebo – vzhledem ke stupni servility české vlády k vládě americké – budou vojáci americké armády na základně i bez smlouvy, protože zjevně neexistuje nic, co by česká vláda nebyla ochotna Bushově administrativě tolerovat. Proč by měla česká vláda trvat na smlouvě SOFA, když je pro ni americké přání rozkazem, a při jednání o radaru odmítla řešit otázky bezpečnosti české republiky s tím, že když jde o zájmy USA, musí jít zájmy ČR stranou?


Na podpis smlouvy reagovali odpůrci radaru demonstrací, která byla zatím zřejmě jednou z největších protiradarových akcí, protože i oficiální média přiznala několik tisíc účastníků, což znamená, že organizátory udávané čtyři tisíce jsou velmi realistický odhad. Jenže naše vláda rozumí jen hrubé síle a moci peněz, a dokud se nesejde na Letné milion lidí, jejichž volání bude slyšet až do „Strakovky", bude se vláda řídit svým heslem: Není špatné spáchat zločin, ale špatné je nechat se při tom chytit.


Den po podpisu smlouvy odpálil Írán v rámci vojenského cvičení několik balistických raket, čehož bylo okamžitě propagandisticky vyžito coby důkazu toho, jak moc je radar a celý systém protiraketové obrany potřebný, protože Írán je reálné a akutní nebezpečí. Mnohem spíše je to však důkaz toho, že rozvinutí systému PRO do Evropy znamená eskalaci mezinárodního napětí a spuštění dalších závodů ve zbrojení. Chce-li totiž Írán skutečně zaútočit, musí vystupňovat své úsilí, aby získal účinné střely a pokusil se o útok dříve, než bude systém PRO schopen operačního nasazení. (Otázkou ovšem zůstává, čím by útočil, protože podle některých komentátorů odpálil Írán z propagandistických důvodů jen zastaralé „prskavky".)


Ovšem okolnost, že se podpis smlouvy sešel s íránským vojenským cvičením, velmi pravděpodobně náhodou nebude. A protože lze jen těžko předpokládat, že tak rozsáhlá a organizačně náročná akce, jako je vojenské cvičení, by byla přizpůsobována datu podpisu smlouvy, jež bylo dlouho nejisté, zbývá jediné vysvětlení – podpis smlouvy byl načasován tak, aby mohlo být íránské vojenské cvičení příslušně propagandisticky využito.


Krátce po podpisu smlouvy došlo z ruské strany k omezení dodávek ropy do ČR. Zda jsou na vině technické důvody (ropný zlom a s ním spojené komplikace těžby se Rusku rozhodně nevyhnou), nebo se jedná a trest za podpis smlouvy o radaru, ke kterému se Rusko staví dlouhodobě odmítavě. Možná by nebylo až tak špatné, kdyby to tak bylo, protože naší vládě by vůbec neuškodilo, kdyby na vlastní kůži poznala, že není radno dráždit kobru bosou nohou.


Připočtu-li k tomu reakci Polska, které definitivně odmítlo plán na umístění tzv. antiraket na svém území, potom musím přiznat, že postoj Polska a reakce Íránu a Ruska alespoň částečně kompenzují pocit hanby a ponížení, který mi česká vláda připravila. Díky bohu, ne každý se sedne před Američany na zadek, ale stále se najdou tací, kteří jejich gangsterskou nabídku na ochranu dokáží odmítnout.


A když už je řeč o Rusku, přiznám se, že mám vůči Rusům pocit studu za to, že jsme před bezmála dvaceti lety požadovali odchod jejich vojsk z tehdejšího Československa. Ve světle podpisu smlouvy s USA se naše důvody pro jejich odchod ukázaly jako falešné a vylhané. Podvedli jsem je, tak to je.


Aby však smlouva o radaru vstoupila v platnost, musí být nejprve schválena českým parlamentem. A tomu bude předložena až na podzim po krajských a senátních volbách, protože premiér Topolánek se obává, že schválení smlouvy by se mohlo negativně odrazit na volebním výsledku ODS. Přiznává tím, že si uvědomuje, že jedná proti vůli většiny národa, a to včetně voličů jeho ODS, kteří se jinak samostatným úsudkem příliš nevyznačují. Je to zajímavé, protože Topolánek vždy o smlouvě mluvil v takových superlativech, že kdyby jen polovina z toho byla pravda, musel by mu své místo v dějinách přepustit i sám Karel IV.


Nabízí se ovšem ještě jedno možné vysvětlení, o nic méně pravděpodobné, totiž že Topolánek potřebuje dát Dalíkovi čas, aby zajistil pro smlouvu dostatek hlasů. Zatím jich je totiž pouze 97, potřeba je jich ale 101, a to jenom díky velmi volnému a legalistickému výkladu Ústavy, podle kterého neznamená pobyt cizích vojsk na území republiky omezení státní suverenity. Klíčovou roli budou v tomto hledání „konstruktivních poslanců" hrát poslanci ČSSD, mezi nimiž budou zřejmě nahaněči ODS lovit především. Jak totiž ukázal čerstvý příklad poslance Wolfa, najít v řadách ČSSD poslance, kterého je možno vydírat či zkorumpovat, není zase až tak velký problém. A vezmeme-li v úvahu stále vlivného Miloše Zemana, který se ještě nevzdal naděje na pomstu za podraz při prezidentské volbě, a je pro ni ochoten zničit nejenom ČSSD, ale i republiku, pak je nutno připustit, že prognóza je velmi nejistá. Nepochybně nás přes léto čeká řada skandálních odhalení, náhle prozřevších poslanců, vydírání, zastrašování, silných slov a slabých činů, zkrátka politický tyátr, jaký dovedou zahrát pouze politici, když předstírají, že nemají na mysli nic jiného než blaho lidu.


Situaci již jen dokresluje zveřejnění výsledků auditu vícepremiéra Čunka, který dopadl – světě, div se – v Čunkův prospěch, a ministr zahraničí (nebo americký velvyslanec? on rozdíl není úplně zřejmý) Schwarzenberg může pustit z hlavy svůj slib, že odstoupí, pokud se prokáže, že Čunek „není čistý." Schwarzenberg, který Čunkův audit platil, může být spokojen – byly to dobře investované peníze. Prosazování radaru nesmí stát nic v cestě, a nějaké hloupé čestné slovo už vůbec ne. Nezbývá než Straně zelených, za niž je Schwarzenberg nominován, poděkovat za vskutku neotřelý „jiný styl", který do české politiky přinesla.


Na našeho přešlechtěného ministra zahraničí Schwarzenberga bylo ihned po podpisu smlouvy podáno trestní oznámení za vlastizradu. Sám jsem o podobném kroku uvažoval, ale nakonec jsem od něj upustil, protože a) stěžovat si ve státě, ovládaném ODS, na politika, který koná v souladu s ODS, je asi stejně smysluplné, jako stěžovat si u gestapa na Heydricha; b) takové trestní oznámení implicitně předpokládá, že stát jako celek funguje, a selhal pouze jednotlivec. A já jsem bohužel stále více přesvědčen, že toto není případ současné České republiky. A pak je zde vlastně ještě c), totiž že takové trestní oznámení jen poskytne radarovým fanatikům další záminku k útokům na odpůrce a radaru a k posmívání se jim, protože bude samozřejmě odloženo.


To je z mé strany pro tento týden vše, následují slíbené linky od Stana:


Riceová podepsala smlouvu


http://hn.ihned.cz/c1-25870370-bushova-princezna-bojovnice

http://hn.ihned.cz/c1-25869970-riceove-zoufaly-hod-na-kos

http://hn.ihned.cz/c1-25870380-radar-chceme-stvrdi-riceova-a-ceska-vlada

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/471985

http://www.cssd.cz/dokumenty/clanky/s19592/a19604.html

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=610245

http://www.rozhlas.cz/cro6/internet/_zprava/473444

http://zpravy.idnes.cz/americky-radar-podepsali-na-stejnem-stole-jako-sovetskou-invazi-pxk-/domaci.asp?c=A080709_154853_domaci_jw

http://www.reflex.cz/Clanek32945.html

http://www.huffingtonpost.com/joe-cirincione/czech-mate_b_111480.html


Rusové budou reagovat a chtějí stálé inspektory


http://hn.ihned.cz/c1-25919870-zbran-cssd-general-z-ruska

http://www.lidovky.cz/rusko-a-radar-ucinime-adekvatni-opatreni-ffl-/ln_domov.asp?c=A080706_143446_ln_domov_mel

http://zpravy.idnes.cz/rusko-uspokoji-jen-stala-kontrola-radaru-v-cesku-naznacil-velvyslanec-1m3-/domaci.asp?c=A080706_134305_domaci_klu

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=610077

http://azpravy.atlas.cz/domov/politika/162919-rusko-bez-vysvetleni-prudce-snizilo-dodavky-ropy-do-cr.aspx

http://podcast.respekt.cz/Ten-nejhorsi-argument-pro-radar-2187.html


Několik kompromatů a špíny na odpůrce radaru


http://www.lidovky.cz/zneuznany-radarobijec-0bk-/ln_nazory.asp?c=A080707_075634_ln_nazory_mtr

http://neviditelnypes.lidovky.cz/radar-o-vudci-tamasovi-a-jeho-pratelich-dy3-/p_politika.asp?c=A080706_093256_p_politika_wag

http://neviditelnypes.lidovky.cz/udalosti-dvoji-profilace-strany-zelenych-fg4-/p_politika.asp?c=A080706_221750_p_politika_wag

http://www.vlada.cz/scripts/modules/advice/questionlist.php?id=4

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dienstbier.php?itemid=3894

http://www.lidovky.cz/ne-zakladnam-celi-obvineni-z-antisemitismu-f2s-/ln_domov.asp?c=A080709_085338_ln_domov_nev

http://www.nezakladnam.cz/cs/1161_tiskova-zprava-iniciativy-ne-zakladnam-k-obvineni-ze-strany-ligy-proti-antisemitismu

http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-i-v-cssd-budou-pro-radar-ale-az-po-volbach-pgs-/domaci.asp?c=A080708_215554_domaci_abr

http://www.ct24.cz/domaci/21348-paroubek-odmitl-vondrovo-tvrzeni-ze-cssd-ridi-ruska-rozvedka/

http://www.impuls.cz/iran-otestoval-raketu-dlouheho-doletu/news.html?id=195488&utm_source=GenericRSS&utm_medium=WebRSS&utm_campaign=www.impuls.cz

http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=610359


První vlaštovka z ČRo?

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/472949?hodnoceni=2


Co bude dál?


http://domaci.ihned.cz/c1-25929120-kuchtova-napsala-o-radaru-do-washington-post-ctenari-ji-pochvalili

http://hn.ihned.cz/c1-25919890-rusove-protestuji-iranci-chystaji-uran-a-polaci-chteji-vic-nez-cesi

http://hn.ihned.cz/c1-25919930-postaram-se-o-to-aby-radar-prosel

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=610312

http://zpravy.idnes.cz/student-podal-kvuli-radaru-trestni-oznameni-na-schwarzenberga-pvj-/domaci.asp?c=A080708_144746_domaci_pje

http://modra-sance.blogspot.com/2008/07/10-bod-o-radaru.html

http://www.lidovky.cz/ne-radaru-muze-potopit-lisabonskou-smlouvu-fzr-/ln_domov.asp?c=A080709_172729_ln_domov_ter

http://hn.ihned.cz/c1-25937220-kteri-socialni-demokrate-podpori-radar

http://www.ods.cz/eu/prispevek.php?ID=6995&page=33

http://domaci.ihned.cz/c1-25948900-o-radaru-se-v-evropske-unii-radeji-nahlas-nemluvi

http://www.rozhlas.cz/izurnal/cesko/_zprava/474089


Jak dostat legálně peníze k těm správným lidem


http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/komu-pomuze-radar-na-seznamu-je-119-instituci_70117.html

http://www.novinky.cz/clanek/144761-iranske-testy-ujistily-wolfa-o-radaru-zrejme-ho-podpori.html

http://azpravy.atlas.cz/domov/ostatni/162894–radar-bude-v-provozu-dve-hodiny-denne.aspx

http://www.ct24.cz/domaci/21604-wolf-se-boji-uvazuje-o-policejni-ochrane/


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments