Debatní klub: Ilona Švihlíková / Jiří Svoboda


Ilona Švihlíková a Jiří Svoboda ve své debatě vycházeli z textu "Proč je ČR kolonie?" autorky Švihlíkové. Kořeny problémů účastníci debaty spatřují hlavně v ekonomické rovině, ve vytvořených nadnárodních institucích majících za jediný cíl maximalizovat zisk v zemích, jako je ČR, bez ohledu na následky a v neschopnosti národních elit této skutečnosti vzdorovat.

Oba účastníci ve své debatě vycházeli z textu Proč je ČR kolonie?, který vyšel v Britských listech.

Více debat najdete v Debatním klubu

Přejít do diskuze k článku