Deset otázek pro Eurovolby 2014: Česká suverenita

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v tom pořadí, v jakém nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce.


 http://www.ceskasuverenita.cz/wp-content/uploads/2014/01/Jana-Volfova-Ceska-Suverenita.jpg

Jana Volfová, Česká suverenita:


1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM)?

Především je nutné, abychom se z přijetí eura vyvázali, proto Česká Suverenita organizuje již třetí rok petici, Nenuťte nám euro. K přijetí eura jsme se totiž zavázali v přístupových smlouvách, je to stejné, jako kdyby se dva partneři vzali, nikdy spolu nežili, neměli společnou kasu, ale dluhy, které udělal jeden, bude platit i ten druhý. Takže nejdříve vyvázat a pak referendum o tom, jestli vůbec někdy v budoucnu, až to pro nás bude výhodné, vstoupit. Teď v žádném případě neměnit naši českou korunu za hloupý politický projekt, kterým euro v současné době je.

2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

Vždy proti. Turecko je zemí, která je tak chudá, že by nestačilo 10 let rozpočtů celé Evropské unie na přiblížení se k nejchudším Evropským zemím, ale co je pro nás podstatně důležitější je to, že Turecko je zemí, kde postupně nabývají na vlivu nejortodoxnější islámská hnutí. Nechceme, aby se Evropa postupně stala islámskou. Aby ženy chodily povinně zahaleny a mohly být ukamenovány, když dají klukovi na veřejnosti pusu. Chceme Evropu tradiční, Evropu univerzit a katedrál, ne zákona šaría. Pokud se jedná o Ukrajinu, ani ona není v současné době schopna vstupu do EU. Byla by to velká zátěž jak pro Evropu, tak pro Ukrajinu samotnou.


3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Jsme přesvědčeni, že pokud jsme členy Evropské unie, je třeba vůči NATO postupovat společně, ne samostatně. Odmítáme dislokaci NATO na našem území, proti radaru v Brdech dokonce někteří naši místopředsedové drželi vyhlášenou řetězovou hladovku. Chceme zachovat suverenitu České republiky a ta se za zády se zbraněmi jiného státu upevňuje velmi těžko.


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Deficit demokracie v EU je jedním z největších problémů, které Evropa má. Nevolení funkcionáři rozhodují o veškerých oblastech života celé Evropy. Jsme přesvědčeni, že první, co je třeba udělat, je zrušit Lisabonskou smlouvu a vrátit se k základům, na kterých EU vznikla, tedy k původní EHS. S tím budeme v Evropském parlamentu vystupovat. Pak jsme přesvědčeni, že je třeba na půdě Evropského parlamentu vybudovat nový klub, klub slovanských států, který vzhledem ke svému počtu, by mohl být první protiváhou proti dohodám Francie a Německa. A opatření proti lobbistům je jednoduché, každý poslanec i eurokomisař by měl zveřejňovat, kdy se kterým lobbistou sešel a o čem mluvili a to i mimo půdu parlamentu. Myslím, že novináři by dokázali zjistit, zda některé schůzky nezamlčeli. A podle hlasování by se pak dalo lehce uhodnout, kdo byl kým zalobován. Jsem přesvědčena, že by se pak řada hlasování naprosto změnila.


5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

Jakékoliv neodůvodněné a soudem neschválené odposlechy jsou odporné a neodůvodnitelné a to kýmkoliv. Budeme chtít, aby byly veškeré takto získané odposlechy okamžitě smazány, a budeme k tomu chtít vytvořit dozorčí komisi Evropského parlamentu. A pokud se zjistí, že NASA nadále odposlouchává, pak jsme i pro vypovězení všech vojáků Americké armády z území Evropy. Přátelé a spojenci přece vůči sobě takto vystupovat nemohou.


6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),

d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

Veškeré dohody musí být vždy reciproční ne jednosměrné a musí být vedeny jen jedinou myšlenkou. Ochrany člověka před terorismem a zajištěním důkazů v případě podezření z páchání trestných činů. Přesně podle těchto kriterií budeme posuzovat každý z uvedených zákonů.


7. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Současné znění Zákona o zbraních nám vyhovuje. Nevadí nám ani onen často diskutovaný paragraf o povinném psychologickém vyšetření. Jsme přesvědčeni, že praktičtí lékaři dokážou poznat, koho na vyšetření poslat a koho ne.


8. Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a  NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci? (http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Nepovažujeme tuto legislativní úpravu za dostatečnou. Naopak chápeme jí jako snahu pomáhat těm, kteří se dopouštějí trestných činů na úkor postižených. Chceme úpravu, kdy ochrana vlastního života a majetku je nadřazena nad jakákoliv „pseudopráva“ toho, kdo někoho napadne, nebo jde okrást. Jsme pro legální ochranu i se zbraní v ruce a to především tehdy, kdy útočník vstoupí na cizí pozemek.


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

Velmi jednoduše, budeme vždy proti.


10.  Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

Jsme Česká Suverenita, a proto jsme přesvědčeni, že své problémy si stát má řešit sám. Pokud nám stejní lidé, kteří nám vyčítají náš přístup k Romské minoritě, pak zavádějí víza do svých zemí právě proto, aby se tato minorita nestěhovala k nim, je pokrytecký. Takže my musíme své problémy s nepřizpůsobivými řešit na našem území například jasným vázáním sociálních dávek na výchovu dětí a práci pro obec a důslednou kontrolou, zda nejsou zneužívány, a pak můžeme směle chtít změnu vízové politiky. Na druhou stranu bychom se ale mohli poučit z toho, jak si třeba Kanaďané vlastně chrání své území a svůj sociální systém pro své občany ne pro přistěhovalce. Také my bychom měli vítat ty, kteří k nám přicházejí pracovat a razantně odmítat ty, kteří do České republiky přicházejí jen za lepšími sociálními dávkami. Zrovna tak bychom se měli bránit plíživé islamizaci Evropy .

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments