Deset otázek pro Eurovolby 2014: KSČM

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v tom pořadí, v jakém nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce.


 

Kateřina Konečná, KSČM:

1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM)?

K otázce eura je nutné a legitimní uspořádat referendum. ESM bylo již ratifikováno.


2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

KSČM podpoří evropské ambice Ukrajiny pouze v tom případě, pokud budou dodržována práva jazykových menšin a na správu země nebudou mít vliv neofašisté a radikálové. Bylo by proti evropské myšlence, kdybychom podpořili Ukrajinu Pravého sektoru a banderovců. Takový extremismus nemá v moderní Evropě své místo. Kyjevská vláda musí bezodkladně začít jednat s ruskojazyčnými regiony o smíru ústícím ve federalizaci země. Represe a zatýkaní jsou nepřijatelné, stejně jako fyzické napadání názorových oponentů v parlamentu. Co se týče Turecka, tak musí ještě ujít dlouhou cestu, než bude možné uvažovat o přistoupení k EU. Jednou z klíčových věcí je urovnání kyperské otázky.


3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Odmítám jakékoliv umísťování amerických vojenských zařízení na našem území, stejně tak jako podílení se na vojenských operacích na cizím území bez mandátu OSN. 


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Více demokracie a méně byrokracie je jednoznačně zásadním tématem, které chceme v těchto volbách akcentovat. Chceme posílit roli voleného Evropského parlamentu oproti byrokratické Evropské komisi. Stejně tak je nutné umožnit větší participaci občanů členských států na evropských otázkách, ať už instituty referenda či větší otevřeností legislativního procesu.


5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

Odposlechy NSA jsou hrubým narušením vzájemných vztahů. Evropa musí být v odpovědi jednoznačná. Špiclování Velkého bratra musí skončit. Západní svět kritizuje všechny kolem sebe z porušování lidských práv a sám se dopouští hrubých činů, jako je totální ztráta soukromí.


6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),

d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

Obecně nepodporuji návrhy, které mají narušovat osobní soukromí našich občanů, a to navíc ve vztahu k cizím státům. Ctím ochranu duševního vlastnictví, ale cesta nevede přes možnou cenzuru internetu, kterou by potenciálně mohla ACTA znamenat. Dohoda TAFTA je velmi tlačena silnými obchodními korporacemi v USA a mohla by citelně poznamenat naše české podniky a zájmy.

 

7. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Proti zbrojnímu zákonu a jeho současné podobě nemá KSČM v podstatě žádné výhrady.


8. Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a  NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci? (http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Je velmi těžké vyváženě bez možných nebezpečných následků zasahovat do znění těchto paragrafů. Bohužel jejich interpretace některými soudy vedla v minulosti i k možným nespravedlnostem. Nebráním se diskuzi o změně těchto pravidel ve prospěch bránícího se v případě vniknutí do oprávněně užívaných prostor.


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

Nejsem absolutně žádným příznivcem zbraní. Návrhy Cecilie Malmstrom je však nutno vnímat odděleně. Jedna věc jsou tvrdá povolení, ale problémem jsou především nelegálně držené zbraně. Některé z návrhů eurokomisařky Malmstrom, s kterými nesouhlasím, zasahují citelně obyčejné myslivce, airsoft, sportovce či pouhé sběratele dekoračních zbraní.


10.  Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

S platností od  14. listopadu 2013 občané České republiky již nepotřebují pro návštěvu Kanady vízum pro krátkodobý pobyt (návštěvnické vízum).

 

Foto: Kateřina Konečná, zdroj Wikipedia, autor David Sedlecký

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments