Deset otázek pro Eurovolby 2014: Moravané

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v tom pořadí, v jakém nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce. 

 

Ondřej Hýsek, Moravané:

1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evrospkého stabilizačního mechanismu (ESM)?

Se vstupem do eurozóny chceme počkat na zotavení ekonomiky ČR z krize; až v této souvislosti má smysl uvažovat o vstupu ČR do ESM, ke kterému máme kvůli jeho neprůhlednosti mnoho výhrad.

2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

Myslíme si, že v tomto funkčním období Evropského parlamentu nedojde k rozšíření EU o Turecko a Ukrajinu. U Turecka lze sledovat jistou rezignaci vládnoucí strany AKP, která by se zřejmě spokojila se statusem podobným Norsku, navíc na rozdíl od minulosti členství Turecka v EU již podporuje jen menšina jeho obyvatel. U Ukrajiny je vzhledem k tamní nestabilitě ještě více otazníků. Jsme však pro postupné sbližování s těmito zeměmi a například bychom podpořili zrušení vízové povinnosti pro občany obou zemí v Schengenském prostoru.

3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Domníváme se, že stávají spolupráce s USA v rámci NATO je dostatečná a jsme proti vytváření dalších amerických základen v Evropě. Na tahu jsou podle nás evropské státy, které by měly sjednotit svou zahraniční a obrannou politiku a nespoléhat na Američany.


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Jsme pro přeměnu Evropského parlamentu ve dvoukomorový Evropský sněm. Dolní komora by byla volena jako současný Evropský parlament, zatímco v Horní komoře by zasedali zástupci historických regionů a zemí Evropy. Na rozdíl od současného stavu by měl Evropský sněm zákonodárnou iniciativu a mohl by navrhovat legislativní normy EU, tedy směrnice, nařízení a rozhodnutí. Zároveň bychom rádi do rozhodování EU zavedli přímou demokracii. Občané by podle nás měli mít možnost jakoukoli směrnici, nařízení nebo rozhodnutí schválené Evropským sněmem podrobit závaznému referendu, pokud by o to požádal určitý počet občanů EU v petici. Zároveň by občané měli mít zákonodárnou iniciativu. Pokud by určitý počet občanů EU podepsal petici s návrhem nějaké legislativní normy, muselo by se o ní hlasovat v závazném referendu. Třetím typem lidového hlasování by pak bylo referendum, jež by bylo automaticky vyhlašováno, pokud by se Horní a Dolní sněmovna Evropského sněmu neshodly na nějakém rozhodnutí. Jsme také pro to, aby Evropský sněm volil Vysokého představitele pro společnou bezpečnostní a zahraniční politiku a členy Výkonné rady Evropské centrální banky, s tím, že by tyto činitele mohl odvolávat. Stejně tak by prostřednictvím lidových referend měli být odvolatelní i samotní členové Evropského sněmu. Budeme požadovat zveřejnění zápisů jednání Evropské komise a lobbistů.


5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

Budeme požadovat zřízení zvláštní komise Evropského parlamentu, jejíž členové by měli mít přístup k dokumentům NSA ve stejné míře, jako je má generální inspektor této organizace, aby bylo možné zkontrolovat, že už nedochází k zásahům do soukromí obyvatel Evropy. Požadovali bychom odvolání ředitele NSA. Pohrozili bychom USA uzavřením středisek této organizace ve Velké Británii a Německu, případně ekonomickými sankcemi, abychom je přiměli kooperovat.


6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

Jsme proti. Ve Spojených státech došlo opakovaně ke zneužívání osobních dat.

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

Jsme proti, ze stejného důvodu jako u předchozí dohody.

c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),

Naše strana se už vyslovila proti této dohodě, protože podle nás poškozuje uživatele a porušuje svobodu internetu.


d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

Jsme proti. Jednak proto, že by došlo ke snižování evropských standardů, jednak proto, že takovéto zóny volného obchodu nepřinášejí slibované hospodářské výhody. Obama slíbil, že takováto dohoda mezi USA a Koreou zvýší americký export o 10 miliard dolarů, ale došlo k jeho snížení o 3,5 miliardy. Mělo to přinést nových 70 tisíc pracovních míst v USA, ale ve skutečnosti jich 40 tisíc ubylo. To samé platí i o NAFTA, kdy Clinton sliboval 200 tisíc nových pracovních míst v USA, přičemž jich 680 tisíc ubylo.


7. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Se současnou podobou zákona o zbraních a střelivu jsme poměrně spokojeni. Dlouhodobě se v našich zemích osvědčil model evidence zbraní, které občané využívají k různým zájmovým účelům. S další restrikcí nebo dokonce nemožností držení zbraní nesouhlasíme, protože převážná většina trestné činnosti je páchána zbraněmi nelegálními. Již dnes je poměrně složité sladit žádoucí zabezpečení zbraní a střeliva a zároveň umožnit občanovi, který legálně drží zbraň, aby mohl reálně uplatnit své právo na nutnou obranu proti útoku, který přímo hrozí nebo trvá. V novele nesouhlasíme však s možností držet zbraň k loveckým účelům bez nutnosti vlastnit lovecký lístek. To umožňuje pytlákům snažší dostupnost loveckých zbraní.


8. Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a  NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci? (http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Zmínka o bezprostředně hrozícím nebezpečí v případě krajní nouze nám přijde vzhledem k ostatním bodům definice (odvrácení hrozícího nebezpečí, menší závažnost následku, nebezpečí nelze odvrátit jiným způsobem) nadbytečná a může v důsledku vést ke zneužití této úpravy případnou obhajobou útočníka. Se současnou úpravou nutné obrany, kdy i prchání s kořistí je považováno za trvající útok, souhlasíme.


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

Myslíme si, že kontrola zbraní není věc, kterou by se měla zabývat EU, a v rámci principu subsidiarity by se to mělo řešit na úrovni členských států.


10.  Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

Vízová povinnost pro občany ČR v Kanadě již neplatí.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments