Deset otázek pro Eurovolby 2014: Strana práce a Nespokojení občané

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v tom pořadí, v jakém nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce.


 

Radoslav Štědroň, Strana práce a Nespokojení občané:


1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM)?

Je to jeden z bodů našeho 7bodového volebního programu do voleb do parlamentu EU. Žádná politická strana, žádná osoba, česká či jiná mafie, žádná firma či sdružení nebo instituce nemá právo rozhodnout o vstupu České republiky do spolku zemí majících společnou měnu. V roce 2003 – v době českého referenda o vstupu do EU, kdy pouze 41 % voličů Česka rozhodlo – NIKDO u nás neměl ty informace o společné měně EURO – které máme dnes. Podpisem smlouvy o vstupu do EU jsme se tehdá zavázali k tomu – o čem jsme nic nevěděli. Někteří sice opatrně upozorňovali na problémy, které mohou vzniknout – ale jako vždy v dějinách – nebyli vyslyšeni.

Dnes dokonce probleskují také informace (nynější českou cenzurou silně blokované), že za vstup bychom měli zaplatit jako Česko – kolem 300 mld. korun. Od roku 2004 (od onoho 1. května, kdy jsme se oficiálně staly členem EU) – jsme podle českého ministerstva financí – z února tohoto roku, dostali z EU 334 mld. korun. To jsou informace – a další – o tom, že musí nakonec existovat společné ministerstvo financí, které bude nadřízené – parlamentům zemí, které budou mít společnou měnu, a které dnes schvalují národní rozpočty svých států – informace, které musí mít Češi, než se rozhodnou.

Jenom oni totiž smí rozhodnout o této ztrátě svrchovanosti českého státu, o nevýhodách, které společná měna – tento pseudobolševický rituál světové bankovní mafie – představuje.

Vážení občané – proč nemá společnou měnu Kanada a USA?

Referendum o vstupu do zóny států se společnou měnou v Evropě musí v Česku být.


2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

My především budeme prosazovat základní bod našeho volebního programu, se kterým do těchto voleb jdeme: Spolek zemí v Evropě musí býti zachován – a musí mít jeden zásadní cíl a jeden jediný hlavní svůj úkol, na kterém tento spolek musí být postaven – zachovat v Evropě pro Evropu – pro všechny členské státy tohoto spolku – trvalý mír.

Navazujeme tak na prvního voleného evropského a také českého krále – Jiříka z Poděbrad. Tento cíl se zatím v dějinách naplnit nepodařilo a proto se po celou dobu existence civilizované Evropy nevyvražďujeme jak dobytek. Nesmí se opakovat hrůzy 20. století v Evropě – proto zde musí být spolek zemí, které mají za svůj nejdůležitější cíl – věčný mír. Proto sepíšeme návrh 7- 8stránkové ústavy takovéhoto spolku – který se tak transformuje s dnešního byrokratického monstra do akčního společenství mírumilovných demokracií. Valné shromáždění tohoto spolku bude mít sto členů (neboť každý stát má svůj parlament). Přestane přerozdělování – přelévání peněz přes tisíce byrokratických institucí, po všech 28 státech se dnes vyskytujících se. Půl miliardy lidí v části Evropy musí mít jistotu míru – spolupráce s NATO bude absolutní. Tato ústava bude přijata referendy v jednotlivých státech budoucího spolku. Jak se rozhodnou svrchované státy Turecko, Ukrajina a jiné evropské státy bude záležet jenom na nich. Budou-li akceptovat vůli této ústavy a respekt k této ústavě vzešlý z 28 referend budoucích členských států, bude záležet jenom na nich. Nesmíme bránit žádnému státu – respektovat mír. A to do budoucna musí být příklad i pro vznik obdobných spolků v Asii, Africe, Jižní Americe. Respekt musí nakonec být uznán i Ruskem.


3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Nemaťte lidi degenerovanými otázkami – a zkuste pochopit hlavní bod našeho programu – bod 2 – ten řeší vše základní – a ne nějaké pomazánkové máslo nebo množství cukru, které mají, smí dávat Italové do svých vín.


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Voliči vážený – kukni na odpověď číslo 2, snad pochopíš. Tedy žádné cestování mezi Bruselem a Štrasburkem, žádné eurodůchody ve výši v přepočtu dnes 92 000 korun měsíčně ( nevíme dnes jestli zdaněných či nikoli) pro všechny vysloužilé komisaře a europoslance (víš to vůbec, voliči český?).

Skončí přerozdělování, skončí tvorba stovek směrnic. Soustředíme se na to největší, co tu zatím máme – v Evropě musí být trvalý mír. Spravedlivé rozdělování bohatství v každé zemi bude na každé zemi. Bohaté země nemohou donekonečna živit chudé – lenivé. Staly by se taky chudými. Nelze uživit všechny chudé v Evropě a ještě k tomu v Africe. Tudy cesta nevede.  

 

5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

Kam touto pakárnou chcete odvést pozornost průměrného voliče? Jen tak dál s těmito otázkami – víte vy vůbec, Vy kteří se takto ptáte, že u obou voleb českých do EU nebylo z celkového počtu voličů v zemi 8,5 miliónů – vždy 6 nepřítomno volbám?

Víte to, že k eurovolbám 6 miliónů Čechů nechodí? Mají se, myslíte, lépe po těch 10 letech bruselského byrokratického biče?

Oni zase odpoví svou účastí v těchto volbách.


6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

c) Obchodní dohodě proti padělatelství (ACTA),

d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU (TAFTA)?

Vše řeší odpověď číslo 2 tohoto dotazníku. Tyto a další stovky stupidních novinářských otázek jen odpoutávají pozornost o podstaty. I vy totiž znáte základní větu mafie – je samozřejmě lépe veřejné mínění řídit než se mu podřizovat.

Že?

Kdopak Vás asi – všici vy čeští novináři – platí. – To je kompetentní otázka.

7. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Vy touto další otázkou jen dokazujete vaše napojení na mafii – jakou spojitost má tento problém s volbami do parlamentu EU?

České zákony oficiálně zatím ještě stále schvaluje ( bože, snad se to nezmění nikdy) český dvoukomorový parlament. Zaregistrovali jste, že teď v květnu 2014 volíme do trochu jiného parlamentu?


8. Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a  NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci? (http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Zase se to vůbec netýká evropského parlamentu. Ale dobře, chcete si popovídat a snad alespoň naše odpovědi necenzurujete – je to pro mě – starou vojnu – trochu věc, víte, osobní.

Byl jsem u tankánů (chlapi ví, co to jsou Přáslavice), stříleli jsme ze samopalu vz 7,62 – špičková vraždící palná zbraň – i dnes. Z malorážky, vzduchovky a teď si zde u nás v Ostravě občas, když seženu prachy, zajdu zastřílet do výborné střelnice pro veřejnost s profesionální obsluhou této střelnice. Dnes se soustřeďuji jen na pistole a revolvery.

Přiznám sebekriticky, že jako neprofesionální jedinec jsem velmi dobrým střelcem – podle výsledků viděných v terčích – mám některé schované.

A proto si zapamatujte i tento názor na vaši byrokratickou otázku – palné zbraně nikdy v historii lidstva nikomu neublížily. Nikdy v historii lidstva. Je to to hovado člověk, vrah, zabiják, psychopat, diktátor a terorista, který svým poddaným či oddaným rozkazuje – zabíjej.

LIDI musí mačkat ony knoflíky (např. v bojovém vrtulníku ) či spouště palných zbraní – aby ubližovali – zabíjeli – bližního svého z rodu Homo sapiens.

Je to morálkou a výchovou k jednomu z přikázání. Je to jenom na lidech, nikoli ve zbraních.

Tedy – útočník musí býti vždy a bez výjimky (o tom jsem schopen vést velmi seriózní možná týdenní konferenci – aby se objasnily všechny nuance) v nevýhodnějším postavení proti napadenému.

Vždy.

Nesmí se útočit na zdraví a život jedince.

Chce-li někdo útočit – a tak tomu bude i po celý zbytek existence lidstva na této planetě – musí počítat s právoplatnou odplatou – napadeného.

Co je přiměřeně, v počínání napadeného je sekundární – napadený, musí být vždy ve větším právu vůči agresorovi.

Zde z toho též je čtenářům případným jasné, že nejsem žádný pacifista. Ve válce platí – když nezabiješ svého nepřítele ty – zabije on tebe. Finito. A u vrahů je to to samé.

Říkám týdenní konference – nejde totiž vůbec jenom o držení palných zbraní – každé 11leté děvčátko si může dnes v Česku koupit super dýku. Každý 12letý chlapeček jakbysmet.

A to byste viděli, jaké dýky a útočné sečné zbraně lze u nás koupit. Mýrnikstýrniks.


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

Ta cecilka neví čích je. Odpověď jsem naznačil v 8 výše.


10.  Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

Asi to rovněž nepatří do EU. Kanaďani ví, co činí, vy novinářští pitomci. A nefňukejte porád.

Foto: Radoslav Štědroň, zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments