Deset otázek pro Eurovolby 2014: Svobodní

Zaslali jsme otázky lídrům stran, které kandidují v květnových volbách do Evropského parlamentu. Odpovědi zveřejňujeme v pořadí, jak nám byly zaslány. Odpovědi nejsou redigovány po jazykové stránce.
 


Petr Mach, Svobodní:

1. Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na přijetí eura a vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanismu ( ESM)?

Svobodní jsou proti přijetí eura. Česká republika by si měla vyjednat výjimku ve smlouvě o EU, aby nemusela euro zavést.

2. Jak v případě úspěchu vaší politické strany či politického hnutí budete hlasovat v případném hlasování o rozšíření EU o další kandidátské země, konkrétně Turecko a Ukrajinu?

Jsme pro dohodu o volném obchodu mezi EU a Tureckem i Ukrajinou. Plné členství v EU by ale poškodilo obě strany, stávající země EU na straně jedné i Turecko a Ukrajinu na straně druhé. Pro nás i pro Turecko bude lepší, když budeme moci s Tureckem nadále volně obchodovat i do něj cestovat, aniž by museli zavést euro, aniž by musela EU začít dotovat jejich zemědělce apod.

3. Jaký názor máte na užší vojenskou spolupráci České republiky s USA mimo rámec EU a NATO ve vojenské oblasti, případně dislokaci prvků americké protiraketové obrany na území České republiky? (radar v Brdech, dislokace raket, operační řídící centrum, zpravodajská spolupráce, apod.)

Česká republika potřebuje různé aliance, které zvýší její bezpečnost. Spolupráce na společné obraně proti nepřátelským raketám může být jednou takovou formou.


4. Jak se bude vaše strana po případně úspěšných volbách chtít vypořádat s „deficitem demokracie” v EU? Jaká opatření navrhnete či podpoříte na omezení moci korporátních lobbistů?

Svobodní jsou pro převedení maxima pravomocí zpět na členské státy. Budeme usilovat o to, aby členství v eurozóně bylo dobrovolné, aby EU přestala zemím diktovat sazby DPH apod. Pravomoci EU je potřeba zmenšit.


5. Jak se v případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, postavíte k aféře s odposlechy NSA?

To je věc mezi Německem a USA, nebudeme se do ní míchat. Nesouvisí to s volbami do EP. Nevím o tom, že by USA odposlouchávaly české představitele.


6. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké stanovisko v Evropském parlamentu zaujmete k těmto dohodám:

a) SWIFT II o hromadném předávání bankovních údajů z EU do Spojených států

b) Dohodě EU s USA o předávání osobních údajů cestujících,

c) Obchodní dohodě proti padělatelství ( ACTA),

d) připravované Transatlantické dohodě o volném obchodu mezi USA a EU ( TAFTA)?

Podporujeme v principu dobrovolnou spolupráci a volný obchod. Pokud dohoda TAFTA učiní obchod svobodnějším, podpoříme transatlantickou dohodu o volném obchodu. Jsme proti předávání osobních údajů cizím státům, i proti dohodě omezující internet pod praporem ochrany autorských práva (ACTA).


Jaký je názor vaší politické strany či politického hnutí na současný zbrojní zákon, tedy Zákon o zbraních 119/2002 Sb. ve znění pozdějších novelizací?

Nechceme měnit současný zákon.


Považuje vaše politická strana či politické hnutí zákonná ustanovení KRAJNÍ NOUZE dle §28 tr. zákoníku a NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr. zákoníku za dostačující a odpovídající současné situaci?http://www.mujglock.com/krajni-nouze.htmlhttp://www.mujglock.com/nutna-obrana.html )

Úpravu nutné obrany a krajní nouze bychom neměnili.


9. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, jaké zaujmete stanovisko k represivní protizbraňové politice eurokomisařky Cecilie Malmström

Jsme proti krokům, které by omezily svrchovanost české republiky v oblasti držení zbraní a které by nutily Českou republiku měnit legislativu v této oblasti.

10. Od roku 2009 zavedla Kanada jednostranně pro občany České republiky vízovou povinnost, která navzdory mnoha jednáním o jejím odstranění stále platí. V případě, že uspějete ve volbách do Evropského parlamentu, budete se dožadovat klauzule solidarity se všemi důsledky, tedy recipročního zavedení víz pro občany Kanady od všech států Evropské unie, nebo současný asymetrický stav vůči občanům České republiky považujete za záležitost českých státních orgánů?

Česká republika jako součást Schengenu nemá právo uplatnit jednostranné reciproční opatření v podobě víz pro kanadské občany. Česká republika by měla najít jinou efektivní příležitost, jak diplomaticky vyjednat konec víz, případně opustit Schengen, aby mohla reciproční víza zavést. Představa, že by ostatní souhlasili s uplatněním víz pro Kanadu je iluzorní.
 
Foto: Wikipedia, autor Martin Kozák

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments