Diamond Web III

 (Označte si text myší)

                                             WALLS OF THE MIND – ZDI V LIDSKÉ MYSLI

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          Faith and reason. Rozum a víra.

                                                                                                                                                      Opposites, spoiling for a fight. Protiklady, vyhledávající střet.
                                                                                                                                                          Differences, coloring the drama. Rozdíly vybarvujícího se dramatu.
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
Battling the ground, Bijí se o zemi.
                                                                                                                                                                 spinning around. Opřádají nás nitěmi.
                                                                                                                                                     Left over right,  Levá přes pravou,
                                                                                                                                                      right over left,  pravá přes levou.  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  
New is same as old.  Každá mládež  
                                                                                                                                                                          Fraud justifies theft. podvodem oplácí krádež.
                                                                                                                                                                                                           Always lying,  Musíme stále lhát,                                                          
                                                                                                                                                                                                    spying, denying.  fízlovat, zatloukat.
                                                                                                                                                                                  Never pulling down the wall    Nikdy nestrhnout zeď,
                                                                                                                                                                                           cutting across the Earth   co odjakživa půlí svět.
                                                                                                                                                                                         Strangling Nature’s pulse    Přidusit tep přírody
                                                                                                                                                                                                            
on both sides   na obou stranách
                                                                                                                                                                                                  with false ideals.     falešnými ideály   

                                                                                                                                                                               
                                                                           Not money.      Nikoliv peníze.
                                                               Life is an exchange.  Život je měna.
                                                                         No one can live alone. Nikdo nedokáže přežít sám.
                                                         Everyone is united in a single naught. Všichni se družíme v jediné nule.
                                                           There is no lasting sense of direction  Nelze si zachovat trvalý směr k cíli
                                                 as long as the world keeps turning.   dokud se s námi točí svět.
                                                                                                                                                                                           
                                                      Try to think with your feet on the ground   Zkus přemýšlet s nohama na zemi
                                                  and walk with your head in the clouds.    a chodit s hlavou v oblacích?
                                        Why is it harder to look through things       Oč je těžší prohlédnout
                                                                  than paint over our visions of impeding doom?     než přetírat na růžovo vizi neodvratné zkázy.
                                                                                   
                                                         The storm is coming.       Přichází bouře.
                                                           Prisoners are rattling the bars.       Vězni cloumají mřížemi.
                                                                          I breathe the fresh air     Dýchám čerstvý vzduch
                                                                 blowing into my cell.        vanoucí do mé cely.
                                                                                          Fat raindrops hit the dusty road.   Velké kapky deště padají do prachu silnice.
                                                       A sparkling beam splinters the horizon  Sršící paprsky štěpí obzor.
                                                            followed by a grumbling sound of colliding clouds. a mraky se srážejí s mrzutým mručením.
                                                                                                 
                                                                        The summer’s over.   Nastal konec léta.
                                                                             It’s time to wish upon a star.     Je čas pomodlit se k hvězdám.
                                                                          The golden afternoon of modern age Zlaté odpoledne moderního věku
                                                                       declines into the ultimate fall opadává s listy podzimu
                                                                               inviting us to a harvest.   A vyzývá nás ke sklizni.

                                                                            What do you fear, my friend?  
Čeho se bojíš příteli?
                                                                            Gathering the fallen words of love,   Sbírej zapomenutá slova lásky.
                                                                     grasp your keys to the gates of mental freedom.     
klíče otevírající bránu uvězněné mysli.
                                                              Nothing can stop our dreams from coming true.          Nic už nezabrání naplnění našich snů.
                                                                                Each wall is a membrane.
        Každá zeď je membránou.
                                                                                     It’s only up to you.       Záleží jenom na tobě.
                                                                          How small you can make yourself   
jak malým se dokážeš stát,
                                                                                   to pass it.        abys prošel.

                                       
                                                                          Domi
nika

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments