Dopady daňové reformy – 3. díl: Změny v dani z přidané hodnoty

Zvýšení spodní sazby DPH z pěti na devět procent se v 1. čtvrtletí roku 2008 projevilo zejména v oddílech potravin, dopravy, veřejného stravování, ubytování a dalšího zboží a služeb. Jak se změnily spotřebitelské ceny těchto položek, ukazuje přiložená tabulka:

Tab. 1 Růst cen v 1. čtvrtletí 2008 proti 4. čtvrtletí 2007 (v %)


Zboží či služba

%

Zboží či služba

%

Ovoce

9,5

Vodné

6,7

Zelenina včetně brambor

3,5

Stočné

7,4

Maso (všechny druhy)

1,6

Čisté nájemné v nájemních bytech

12,0

Hovězí maso

3,1

Nájemné s regulovaným nájemným

19,5

Mléčné výrobky

8,2

Nájemné s tržním nájemným

0,8

Jogurty

3,9

Dopravní služby

9,4

Alkoholické nápoje, tabák

-5,4

Silniční autobusová doprava

9,7

Čokoláda a čokoládové výrobky

4,4

Městská doprava

13,2

Máslo

– 8,2

Restaurace

3,2

Pečivo

6,8

Ubytovací služby

3,3

Chléb

9,4

Kadeřnické a kosmetické služby

6,1

Oděvy

– 2,6

Pojištění

2,8

Obuv

– 2,8

Finanční služby

2,5

Elektřina

9,5

Zavedení poplatků u lékaře

33,1

Zemní plyn

7,8

Ceny dovolených

4,4

Teplo a teplá voda

8,7

Televizní poplatek

12,5


Tento vývoj pokračoval i ve druhém čtvrtletí tohoto roku a projevil se v celkovém zvýšení cenové hladiny, které se pohybuje kolem hodnoty 7%. Jak se změnily průměrné výdaje na jednotlivé skupiny zboží u různých typů domácností, ukazuje další tabulka:Tab. 2 Průměrné výdaje na osobu – porovnání 1. čtvrtletí 2008 a 4. čtvrtletí 2007 (v Kč)


Spotřební vydání

Typy domácností

Jednotlivec bez dětí

Zaměstnanci + 2 děti

OSVČ

Nezaměstnaní

Důchodci

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Potraviny,

nealkoholické nápoje

2 348

2 515

1 554

1 664

1 792

1 919

1 517

1 625

2 227

2 385

Alkoholické nápoje,

tabák

434

411

198

187

279

264

261

247

263

249

Odívání, obuv

784

764

595

580

740

721

359

350

382

372

Bydlení, voda, energie, paliva

2 502

3 027

1 298

1 571

1 551

1 877

1 490

1 803

2 137

2 586

z toho:

základní bydlení

2 101

2 353

1 095

1 226

1 393

1 560

1 463

1 639

1 939

2 172

Bytová vybavení, zařízení, opravy

1 032

811

614

589

706

658

274

307

652

520

Zdraví

318

423

150

200

200

266

106

141

346

461

Doprava

1 217

1 335

847

929

878

963

494

542

390

428

Pošta, telekomunikace

553

539

397

387

474

462

345

336

351

342

Rekreace, kultura

1 277

1 386

951

1 032

1 131

1 227

502

545

657

713

Vzdělávání

16

50

56

85

83

104

39

31

2

2

Stravování, ubytování

539

572

457

485

504

535

273

290

184

195

Ostatní zboží, služby

1 593

1 689

958

1 015

1 261

1 337

569

603

697

739

Celkem

12 613

13 520

8 075

8 723

9 599

10 332

6 229

6 819

8 288

8 991U všech typů domácností došlo ke zvýšení životních měsíčních nákladů v řádu několika set korun na osobu. Další tabulka ukazuje souhrnný dopad snížené daně z příjmů a zvýšených cen na různé typy domácností:


Tab. 3 Porovnání úspory na dani oproti zvýšení výdajů (v Kč)

Typy domácností

Příjmy

Zvýšení příjmů

Daň

Snížení daně

2007

2008

2007

2008

Jednotlivec bez dětí

15 000

15 000

0

1 201

975

226

2 zaměstnanci + 2 děti

47 000

47 000

0

4 544

3 605

939

2 zaměstnanci + 2 děti

102 000

102 000

0

18 914

14 750

4 164

Samostatně výdělečně činný + zaměstnaný

28 000

28 000

0

2 060

1 545

515

Zaměstnaný + nezaměstnaný

26 750

27 000

250

1 926

1 495

431

2 starobní důchodci

19 390

20 150

760

0

0

0

Typy domácností

Výdaje

Zvýšení výdajů

Rozdíl snížené daně a spotřebních výdajů

2007

2008

Jednotlivec bez dětí

12 613

13 520

907

– 681

2 zaměstnanci + 2 děti

32 300

34 894

2 594

-1 655

2 zaměstnanci + 2 děti

38 760

41 872

3 112

1 052

Samostatně výdělečně činný + zaměstnaný

22 212

23 852

1 640

-1 125

Zaměstnaný + nezaměstnaný

18 842

20 339

1 497

-1 066

2 starobní důchodci

12 458

13 637

1 179

-1 179


Z této tabulky je jasně vidět, že přes zavedení jednotné sazby daně a vyšších slev na dani je konečná úspora na dani nedostačující na krytí rostoucích výdajů domácností s výjimkou vysokopříjmových skupin obyvatel. Negativní dopady daňové reformy jsou přitom pro většinu domácností v řádu desítek tisíc korun ročně. To je v naprostém rozporu s tím, co nám bylo autory reformy slibováno.

 

1. díl

 

2. díl

 

4. díl

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments