Dopady daňové reformy – 4. díl: Sečteno a podtrženo

Klady

K realizovaným či očekávaným kladům reformy veřejných financí patří tyto:

 • Celkové snížení daní a odstranění daňové progrese by mělo teoreticky zamezit daňovým únikům v této oblasti. Otázkou je, jestli podnikatelé, kteří byli zvyklí platit daně blízké nule, budou těmito změnami motivováni k tomu, aby platili alespoň něco.
 • Daňové úlevy mohou více motivovat k práci občany nezaměstnané a pracující „načerno“.
 • Stropy na pojistném mohou do ČR přilákat vysokopříjmové experty, manažery a podnikatele.
 • Sblížení sazeb DPH snižuje prostor pro daňové úniky.
 • Reforma snížila podíl mandatorních výdajů státu na státním rozpočtu.
 • Uváděním „superhrubé mzdy“ na výplatní pásce se zvýšila transparentnost daní a pojištění.

Zápory

V neprospěch daňových reforem hovoří tyto závěry:

 • Došlo k faktickému zvýšení daní (sečteme-li přímé a nepřímé) u středně příjmových skupin. Tato vláda z nich definitivně udělala daňové soumary.
 • Nárůst nižší sazby DPH vedl k rapidnímu nárůstu cen a vyvolání vysoké inflace.
 • Bylo odstraněno jen nepatrné množství odpočtů, výjimek a slev na dani. Změny nezjednodušily přiznání, výběr ani správu daní, jak bylo reformátory slibováno před volbami.
 • Placení daně ze sociálního a zdravotního pojištění je celosvětová rarita a postrádá jakoukoliv logiku (ve své podstatě se jedná o daň z daně!).
 • Snížení nebo úplné zrušení sociálních dávek u nízko a středně příjmových skupin bylo také výrazným zásahem do rodinných rozpočtů.
 • Zavedení stropu na SZP spojené s rovnou daní zavedlo degresi v celkových odvodech státu. Důsledkem je, že vyskopříjmové skupiny odvádějí do státního rozpočtu ze svých příjmů nižší procento odvodů než skupiny s příjmy kolem průměru.
 • Nezanedbatelný je negativní dopad reformy na státní rozpočet a rozpočty zdravotních pojišťoven. Tento dopad musel být poté kompenzován omezením výše nemocenské a zavedením poplatků za zdravotní péči.
 • Toto vše způsobuje pokles koupěschopné poptávky a následně se může projevit (a již projevuje) do sféry obchodu, služeb a výroby.

Reforma veřejných financí se tedy jeví jako kontraproduktivní a nevýhodná pro většinu obyvatel tohoto státu. Prodělali všichni kromě úzké skupiny nejbohatších.

 

1. díl

 

2. díl

 

3. díl

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments