Dopis předsedovi Akademie věd

Vážený pane předsedo Akademie věd profesore Drahoši,

rádi bychom se za sdružení Přátelé Palestiny jako spolupořádající organizace vyjádřili ke zrušení semináře Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze, na kterém měl vystoupit profesor Norman Finkelstein vedle zástupce OSN Michala Broži a bývalého prezidenta Valného shromáždění OSN Jana Kavana.


Považujeme jednání ze strany vedení Akademie věd za velmi nekorektní, neboť profesor Finkelstein vážil do Prahy dlouhou cestu z New Yorku. Zrušení jeho přednášky na poslední chvíli, poté, co je již na místě, je podle nás znakem neúcty a arogance. Sdružení Přátelé Palestiny také na cestu profesora Finkelsteina vynaložilo nemalé finanční náklady a koordinace jeho českého programu byla také organizačně náročná. Proto postoj vedení Akademie věd vnímáme také osobně jako spolupořadatelé akce jako velmi neseriózní.

Sám pan profesor Finkelstein k faktu, že byl v předstihu kratším než 24 hodin informován, ke všemu ještě nepřímo – tedy nikoliv samotným vedením Akademie věd osobně – že se jeho přednáška nekoná, šokován a takové jednání ze strany akademické instituce označil za naprosto bezprecedentní. Ještě nikdy se s podobným krokem za dobu svojí působnosti v žádné zemi nesetkal, a to již přednášel na řadě renomovaných univerzit (za všechny jmenujme Oxford a Birbeck College ve Velké Británii nebo Kolumbijskou univerzitu, New York University, Hunter College v USA, a v příštích týdnech bude přednášet na Harvardské univerzitě) a dalších prestižních akademických institucích.

Argument o nevyváženosti semináře, který, podle stanoviska vedení AV ČR vydaného 22. 2. 2010 předsednictvem Akademické rady AV ČR, „představuje pouze jeden z existujících úhlů pohledu na izraelsko-palestinský konflikt" považujeme za zcela nepochopitelný. Profesor Finkelstein, politolog a expert na blízkovýchodní problematiku, opírá svou expertízu o rezoluce OSN, rozsudky Mezinárodního soudního dvora OSN v Haagu, a o zprávy a analýzy mezinárodních lidskoprávních organizací jako jsou Amnesty International nebo Human Rights Watch. Vedle něj navíc měly být představeny pozice OSN k dané problematice, a to prostřednictvím jednoho bývalého a jednoho současného představitele této mezinárodní organizace, která reprezentuje 192 států světa.

Dále se ve stanovisku vedení Akademie věd píše, že: „Seminář tohoto typu, určený především odborné veřejnosti, je ale také příležitostí a předpokladem pro kritickou diskusi vycházející z odlišných pozic, než jsou ty, které se rozhodli organizátoři prezentovat." > Předně nám není zřejmé, jak mohlo vedení Akademie věd dopředu vědět, jaké pozice bude profesor Finkelstein a jeho kolegové veřejnosti prezentovat, a tudíž na jakých základech se domnívalo, že jejich postoje budou jednostranně zaujaté. Za druhé, panelová diskuze je formou debaty, při níž se poskytuje prostor otázkám z publika, a proto logicky umožňuje konfrontaci odlišných pozic, ba k nim přímo vybízí. Nevidíme proto sebemenší důvod, proč by právě během této panelové debaty nebyla prezentována pluralita postojů – jako ukázková výměna názorů by mohla posloužit např. debata, která proběhla o den dříve v Ústavu mezinárodních vztahů po přednášce prof. Finkelsteina, přestože byl na panelu sám.

Vyváženost podobných přednášek je rovněž nutné vnímat v jejich časovém kontextu, tj.i v kontextu s dalšími předpokládanými diskusemi. Takto funguje například i Univerzita Karlova či akademické instituce po celém světě.

Rozhodnutí vedení Akademie věd zrušit zmíněný seminář proto považujeme za podporu naprosto nevyvážených a jednostranných pohledů na izraelsko-palestinský konflikt a za umlčování odlišných postojů, tedy za omezování svobody slova, což je vzhledem k akademické půdě obzvláště zarážející a znepokojující.

Plně podporujeme zcela legitimní žádost profesora Normana Finkelsteina o veřejnou omluvu od vedení Akademie věd ČR, které by ho mělo rovněž pozvat na novou panelovou diskuzi na AV ČR, na níž rád obhájí své argumenty v konfrontaci s dalšími experty na izraelsko-palestinský konflikt. Tuto omluvu a nové pozvání považujeme za jediný možný způsob, jímž může vedení Akademie věd aspoň trochu napravit reputaci České republiky v zahraničí, kterou svým unáhleným zákazem značně poškodila.

S úctou,

sdružení Přátelé Palestiny

Jana Ridvanová
Raed Shaikh

Tereza Hendlová

Simona Hošková
Vladimír Sáňka
Khira Zahwa
Ghazi Siliman
Ayman Salama
Ala’a Kassab
Ahmad Yousef
Ramil Ahmadov

Petr Uhl

 

Převzato z Czech Free Press!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments