Dvě mouchy jednou ranou

sujablogJak už bylo oznámeno, vláda bude šetřit. Nejvíce na důchodcích, matkách s dětmi, nemocných a v neposlední řadě i na studentech.

Co se důchodců, matek a nemocných týče, jedná se o opatření nepříjemná, jež povedou k propadu jejich životní úrovně, ale v podstatě nebudou mít větší vedlejší negativní dopady na budoucí vývoj Česka. Avšak zpoplatnění vzdělání bude mít bezesporu negativní vliv na vývoj naší země. Znepřístupněním vzdělání mladým lidem ze sociálně slabých vrstev se zhorší vzdělanostní úroveň příštích generací a ještě více se rozevřou sociální nůžky mezi chudými a bohatými. To samozřejmě vládnoucí garnituře vůbec vadit nebude, neboť hloupější národ méně přemýšlí a lépe se okrádá. Když k tomu přičteme neexistenci kvalitního dostupného privátního vzdělávacího systému a již existující problémy s veřejným vzdělávacím systémem, který se neustále zhoršuje a ve kterém se vzdělání a tituly spíše již jen kupují, dostaneme rovnici, jejíž výsledek bude stále hloupější národ, jenž jde lépe manipulovat a ovládat.

Pravicoví politici argumentují, že na školné si budou moci studenti „výhodně" půjčovat, avšak úmyslně zapomínají dodat, že tyto půjčky pak budou studenti desítky let splácet. Zadlužení je totiž dalším z nepřímých nástrojů, které ze svobodných lidí dělá poslušné ovce, poněvadž zadlužení lidé se stávají otroky svých splátek úvěrů a úroků, jež jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů k ovládání a manipulaci lidí vládnoucím establišmentem.

Tím nemám na mysli jen vládu, ale i různé finanční skupiny a nevolené struktury, které tahají za nitky nejen české politiky. V Česku je to například i nechvalně proslulá finanční skupina JT, která české a slovenské politiky pravidelně hostí na svých jachtách a ve svých vilách. Tito a jim podobní „finančníci" se již na nové finanční „produkty" splátkového vzdělávacího systému samozřejmě těší. Na této situaci je špatné i to, že z významné části myslící a svobodomyslné populace – ze studentů, kteří často bývají hybatelem změn ve společnosti, se již na počátku studia stanou zadlužené a tudíž poslušné ovce.

Ovšem bude to mít i řadu nepřímých negativních efektů třeba i na snížení spotřeby a potažmo tak na vývoj HDP. Mladí lidé splácející půjčku za vzdělání si nebudou pořizovat nové auta, hypotéky na bydlení, nábytek a na delší dobu odloží založení rodiny. Populace tím ještě více zestárne a rodiny budou zakládat spíše méně vzdělaní lidé, jenž bývají často závislí na sociálních dávkách státu, tudíž to povede i ke zvýšení mandatorních výdajů státu a zvýšení deficitu státního rozpočtu. No a v neposlední řadě dojde ke změně struktury obyvatel, tím že klesne počet vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Kromě jiného dojde i k odlivu významného počtu studentů ze Slovenska, Ruska a jiných zemí, jež v Česku sice studují zadarmo, ale kteří zde taky utrácejí velké sumy za bydlení, stravování a další služby. Češi rovněž bezplatným vzděláním chytře odsávali mozky z jiných zemí, poněvadž mnoho cizinců zde i po ukončení studia zůstávalo pracovat a utrácet. Avšak budou-li muset tito studenti za vzdělání v Česku platit, odejdou raději tam, kde je placené vzdělání kvalitnější nebo prostě zůstanou studovat ve svých zemích.

Těch pozitivních ekonomických a sociálních přímých i nepřímých efektů bezplatného vzdělávacího systému je tolik, že to prostě ani není možné v jednom článku zmínit. Byla by škoda zásahem nekompetentních myslivců, chemiků, novinářů a podnikatelů jen z důvodu krátkodobého finančního efektu o tato pozitiva přijít.

Nemluvě ani o tom, že v zemích, kde je veřejný vzdělávací systém zpoplatněný, popřípadě nekvalitní nebo obojí je vyšší míra kriminality a horší bezpečnost. Na druhou stranu v takovém případě by měly více práce i nejmenované soukromé bezpečnostní agentury. Vzhledem k tomu, že resort školství připadl VV, počítám, že zavedení školného nakonec projde hladce.

 

Převzato z Czech Free Press!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments