Ekonomie, politika a manipulace – nic nového

Je půvabné, jak neoliberální zastánci síly ekonomie, jakožto jen společenské vědy, se ohánějí různými ekonomickými hypotézami, které nazývají ekonomickými zákony a ekonomickými "školami". Padají "vědecká" slova o škole rakouské, frankfurtské, keynesiánské atd. … a dokonce se úsměvně operuje matematikou. Jenže tam, kde jde o realizaci vztahů a druhů sociálního soužití – a těmi i kapitalistická ekonomika bezesporu je – tam lze nanejvýš pracovat s počtem pravděpodobnosti a zčásti ještě tak s matematickou statistikou. Výsledkem takové "vědy" však nejsou žádné důkazy působení nějakých přírodních zákonů, ale jen mocensky zbožná přání autorů, hrajících si na ředitele zeměkoule a exaktní vzdělance.

 
To všechno by ani tak příliš vadit nemuselo, kdyby bylo zároveň přiznáno, že nelze vyvrátit, že v ekonomii neplatí žádné přesné definice ani zákony, jež by byly vynuceny působením nějakých přírodních sil. Vyplývá z toho jednoduchý facit: Jsou to všechno jen politické aplikace vztahů různých lidských společenských skupin, které se buď tyto vztahy rozhodly realizovat, anebo je prostě jen nechaly být. Vztahů, které buď existují, anebo neexistují jen proto, že se na nich lidé nějak dohodli, nebo jedna menší lidská množina je té druhé větší nějakým způsobem vnutila.
 
Platí to jak pro obchod, finance a "služby", tak i pro získávání surovin, vytváření fyzických a duševních produktů a jejich spotřebu. Vždycky je to jen realizace nějakých společenských vztahů. Skutečnost, že tam je přítomen obrovský podíl vynucené i mimovolné manipulace jedněch druhými a fakt, že tam je zhusta užit i fyzický či psychický nátlak těch, kteří "řídí" vůči těm, kteří se "pod-řídí", to je naprosto jasné. Zároveň však je třeba si uvědomit, že celá současná "ekonomická filosofie" se již vlastní vinou začíná točit v kruhu, protože přestala počítat s člověkem a požadavkem rovnováhy vztahů. Přestala uvažovat o nezvratném faktu, že tento domeček z karet falešných představ vždy jednou za čas nekompromisně spadne, pokud se mocenský nátlak mezi společenskými vrstvami přežene. Zkrátka řečeno – šrouby nelze utahovat donekonečna.
 
Dříve se vždy odváděla pozornost manipulovaných lidí od pravých příčin neudržitelnosti společenského napětí vyvoláváním válek. Dnes však alternativní i konvenční informační technologie a jimi vyvolané sociální prostředí společně produkují stále vyšší množství poznatků o tom, co se děje i jinde, než jen na našem dvorečku či kousek za našimi humny – a tak nastává problém. Lidé si stále více začínají uvědomovat, že propaganda tzv. elit vždy byla a i dnes jen je – permanentně lživá. Začalo to již před sto lety úpadkem vlivu hlavních církví a pokračuje to i dnes – ztrátou důvěry lidí v jakékoliv ideologie, ve hrozby a strašení smrtí, bídou, bankroty, peklem a všemi možnými dalšími metodami vydírání, nátlaku a manipulace.
 
Prostě to už přestává fungovat tak, jako dříve. Lidské společenské síly a jejich systémy manipulace si nyní vypěstovaly svého vlastního systémového zabijáka i hrobníka zároveň – v informačních technologiích. Technologiích, které oligarchické "elity" v honbě za ziskem a vojenskou světovládou původně iniciovaly a nyní nevědí co s nimi. Pseudoelitami tolik opovrhovaní "lidé dole" začínají být mnohem informovanější a přestávají svým vůdcům již na slovo věřit. Naopak – stále více jich začíná pochybovat – a nejen pochybovat – a dokonce už začíná i odmítání všech těchto falešných doktrín. Selhává strašení, selhává sociálně třídní rozeštvávání, selhala už i mystifikace 911. Lidé už také zdaleka tolik nevěří "samovolné tvorbě" terorismu jako ideje i praxe, a začínají chápat, že teror je již jen posledním východiskem ze zoufalství obětí, které už nemají co ztratit. Lidé také již mnohem častěji sami hledají příčiny a východiska. Oficiální propaganda i tajné služby se sice snaží, ale výsledky jsou mnohem slabší, než bývaly dříve.
 
A jaká z toho všeho plyne perspektiva? Manipulátorům již brzy zbude jen uplatňovat čím dál tím viditelnější násilí na ostatních pomocí najatých vrahů a policejních a armádních žoldáků. A že ta manipulace funguje hůře v Evropě než v Americe? Také i to je v zásadě jednoduché, a tu a tam se to i občas mimovolně přizná: Evropa si v minulosti více vytrpěla a už toho začíná mít dost. Podobně tak i východní Asie. Prodloužil se věk a starší generace sdělují těm mladším své autentické zážitky z minulosti. "Elity" se sice nevzdávají, vymyslely hrozby terorismu a ideologii bezohledného neoliberalismu, ale jejich systém "ekonomiky služeb" se myšlenkově točí v kruhu a začíná padat koncepčně i ideově do sestupné spirály, na jejímž dně bude poznání pravdy. Pravdy o jedné velké diletantské lži. Lži o nutnosti světového bankovního kasina, nutnosti akcií na doručitele, nutnosti vládnout jen pomocí korupčních koalic, nutnosti bezbřehé imunity pseudoelit proti vlastním oficiálním zákonům, nutnosti svobody jen pro vyvolené.
 
Zatím jsou lež a korupce žádoucí a naopak orální historie pamětníků – manipulátorům vadí. Chtěli by mít jen historii "akademickou" – upravenou jen k popírání pravdy a schopnou ještě co nejdelší dobu odvádět pozornost davu k lacinému antikomunismu, lákadlům prázdných teleseriálů, k reklamě a konzumu. Je na nás starších, aby poznání pravdy o jedné nekonečné politické lži dneška neskončilo jen v biblické apokalypse obnoveného celosvětového korporátního fašismu. Je naší povinností připomínat dorůstajícím i těm dospělým dětem, že také ta Hirošima už tu na světě v historii jednou byla a nyní jde jen o to, aby nebyla zopakována definitivně a globálně.
 
Naději ještě máme. Manipulátoři a loutkovodiči nejsou bez pudu sebezáchovy a proto již v blízké budoucnosti budou muset méně lhát a více šlapat na brzdu svých mocenských tužeb. Zatím jim stačily strašákové bubliny globální krize a řeckého bankrotu. Že mají Řecko "zachraňovat" státy ještě více zadlužené, je tragicky směšné. Že globální krizi má vyléčit další tisk papírků světové "rezervní měny" – bylo by směšné – kdyby v pozadí nestála hrozba smrti všech z dalších válek. Válek za lichvu a vyděračské úroky také i v islámském světě, válek pro Velkého světového oligarchického Bratra z Bilderbergu. Bratra chimérického věřitele všech chimérických dluhů, který nás prý přes všechny ty naše "viny" ze srdce miluje. Ovšem ale … neslyšeli jsme to všechno v černém i rudém provedení už před třiceti a více lety u nás doma rovněž? …
 
Nedělejme si iluze. Vůdci NWO mají v úmyslu "snížit stavy" informovaných a ještě nějaký čas pokračovat. Pokračovat ve skryté diktatuře v třetím mluvnickém pádu a s vlídně seriózní tváří charakterových chameleonů dnešního nečasu. Takže uvidíme, co si zas na nás a naše potomky v budoucnu vymyslí. V každém případě však dávejme bedlivý pozor, až nám zas bude nějaký novodobý politický agitátor radit slovy: "… smiřte se s tím a zvykněte si …" !

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments