Evropská unie se hroutí jako babylonská věž
Květen 7, 2010


Hlavní ekonom firmy Monument Securities Stephen Lewis upozorňuje, že řecký chaos může vést dokonce ke kolapsu Evropské unie a předpokládá, že veškerá architektura světového finančního řízení, určená k péči o měnovou a hospodářskou stabilitu v časech finančních turbulencí, bude naopak torpédována Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, kteří rádi umožní – stejně jako jindy – hodovat jak supi na těch hodnotnějších zbytcích z dodělávající země, kterou právě turbulence – pro supy nadobyčej užitečná – srazila k zemi.

 

Stávkující řečtí dělníci a úředníci protestují proti souhlasu řecké vlády s podmínkami spjatými s poskytnutím záchranných balíčků EU a MMF, které s jistotou obětují jejich budoucí prosperitu výměnou za pouhý pokus stabilizovat eurozónu jako celek. A máme tu jasné svědectví toho, jak globální instituce, které byly zavedeny kvůli udržení finanční stability, vedou k přesně opačným výsledkům. Řecká nákaza, místo aby byla působením globálních orgánů regulace tlumena, tak se naopak šíří – nejprve do těch zranitelnějších, do Portugalska, Španělska a Itálie…

 

„Je snad záhadou, že výpomoc skrze eurosvětové balíčky v řecké veřejnosti zrovna žádné zvláštní uspokojení nevyvolává“, říká Lewis, „ale řečtí občané dobře vyciťují, že podmínky těchto půjček žádný zvláštní ohled na předpoklady jejich budoucí prosperity neberou – podmínky, možnosti budoucího řeckého rozvoje jsou totiž prostě obětovány beznadějnému zápasu o zachování stabilní měny sloužící občanům dalších členských států evropské měnové zóny

 

Evropská měna zaznamenává pád oproti dolaru a nepokoje významně přispívají k včerejšímu propadu akciových trhů (článek je ze 7. 5. 2010), kdy proslulý Dow Jonesův index ztratil téměř 1000 bodů. 

 

-.-.-.-.-.-

 

Známá evropská finanční skupina BNP Paribas vychází v současnosti z toho, že euro skončí během 12 měsíců na paritě s dolarem – jako to bylo naposledy někdy na počátku tohoto tisíciletí. „Naše předpověď byla ve srovnání s dalšími založena na očekávání největšího propadu – a přesto se tato předcházející očekávání nyní jeví jako příliš umírněná s ohledem na skutečný vývoj“, prohlašuje zpráva BNP Paribas.

 

Lewis trvá na tom, že vinu za soudobý chaos nutno přičíst stoupencům integrace. Eurooptimističtí mocipáni podle Lewise zkrátka oklamali evropské národy, aby se tyto vzdaly své suverenity výměnou za evropský projekt s iluzí, že institucionální uspořádání, za které evropské národy tvrdě zaplatily svým národním sebeurčením, je bude chránit přesně před tím druhem turbulencí, které na tyto národy teď dopadají. „Viníky jsou eurokraté, kteří urputně odmítají uznat, že jejich imaginární konstrukce se hroutí zrovna tak,  jako kdysi babylonská věž“, říká Lewis americkému kabelovému a satelitnímu kanálu CNBS.

 

Lewis také uvádí, že nepokoje a násilí neukazují žádné známky slábnutí. Budou podle něj hrozit tak dlouho, dokud globalisté budou trvat na tom, že je Řeky třeba sevřít do svěrací kazajky skrze drakonické podmínky půjček EU-MMF, které jsou nyní schvalovány řeckým parlamentem. „Vzhledem k tomu, že většina Řeků vychází z toho, že veřejné dluhy byly způsobeny v první řadě zločinnými aktivitami vládních elit samotných, šance na respektování a plnění předepsaných podmínek jsou mírně řečeno vzdálené.“, říká Lewis.

-.-.-.-.-.-

 

Investigativní reportér Greg Palast přitom ukazuje, že to, co se teď přihodilo v Řecku, je známý a oblíbený modelový postup, jak Světová banka s Mezinárodním měnovým fondem nechávají vydrancovat jednotlivé země, když je nákaza dostihne, a pak převezme vše, co je v těchot zemích hodnotné.

 

Palast odkrývá dokumenty samotné Světové banky, ze kterých vyplývá, že MMF a Světová banka záměrně vždy rozdmýchávají plameny násilí a sociální nepokoje tím, že jejich předepsaná léčba přináší zvyšování cen potravin, benzínu a bydlení – následkem jsou nepokoje, vedoucí ke skutečnému kolapsu dané země, kterou lze ovládnout a patřičně (zbytky) vytěžit.

 

Palast přitom cituje Stiglitze – bývalého šéfa Světové banky:  „Když je národ „na kolenou“, tak MMF efektivně zužitkuje tuto výhodu a vyždímá poslední zbytky krve z něj. Lidé z MMF se ale neobjeví dřív, než to v dané zemi vyletí všechno do povětří,“ připomíná Stiglitz případ, kdy MMF stopnul subvence na jídlo a palivo, tedy subvence právě na tu naturální krev ekonomiky v Indonésii kritického roku 1998. 

 

Podle Palasta by samotné výtržnosti měly být „součástí plánu“ a sociální nepokoje jsou už vůbec samy o sobě důležitou podmínkou pro vyvolání finanční paniky – paniky, které pak umožní globálním korporacím zmocnit se „za hubičku“ infrastruktury…

 

(poznámka překladatele – v tom dnešním skomírajícím „staronovém Římě“, jehož je Řecko slabým článkem (v éře „dark age“ bylo naopak tím silným – odolnější „říše východořímská“ byla v podstatě jakýsi velký alexandrovský, helenistický řecký stát jak kdysi za postalexandrovských diadochů), ve světě „tlustých“ a přesto tak bezbranných starých vyspělých zemích nelze zbohatnout na typické průmyslové produkci. Je proto nutno se zmocnit všeho, co má charakter nezbytné infrastruktury, kde je poptávka dostatečně nepružná. Z mršiny státu, který je – jak se říká v originálním textu – „down and out“, se musí „supí kapitál“ zmocnit těžebních práv, pitné vody, starobního pojištění, musí vniknout všude tam, kde lze i v dnešní saturované ekonomice držet občana v šachu, kde lze ždímat a vyždímat, co se dá. Viz též dále poslední věta překládaného, zejména text v poslední závorce).  

 

„Nepokoje (a nepokoji autor tohoto článku míní nenásilné demonstrace, rozháněné střelbou, tanky a slzným plynem) vyvolávají panický útěk kapitálu a státní bankroty“, píše Palast, „Toto ekonomické paličství má ovšem svou dobrou stránku – ale pochopitelně jen pro cizí korporace, které takto mohou jak rozinky vyzbírat vše hodnotné z majetku národní mršiny (těžební a přístupová práva k přírodnímu bohatství a přístavům, různé koncese…).

 

Převzato z Prison Planet

 

volně přeložil Miroslav Tejkl

 

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments