Evropská unie ve 12 lekcích: 8. Směřování ke znalostní společnosti

Priorita růstu a zaměstnanosti

  • Unie hodlá reagovat na globalizaci zlepšením konkurenceschopnosti evropského hospodářství (uvolněním trhu v oblasti telekomunikací, služeb a energetiky).
  • Unie podporuje programy reforem členských států, neboť usnadňuje výměnu „osvědčených postupů“.
  • Unie usiluje o spojení růstu a konkurenceschopnosti s cíli sociální soudržnosti a udržitelného rozvoje, které jsou samotným základem evropského modelu.
  • Strukturální fondy EU poskytnou v rozpočtovém období 2007-2013 více prostředků na odbornou přípravu, inovace a výzkum.

 

Na počátku devadesátých let dvacátého století začaly hospodářství i život celého světa, včetně Evropy, přetvářet dva nové jevy. Zaprvé se začalo utvářet globalizované hospodářství, jelikož se ekonomiky v různých částech světa stávaly stále provázanější. Zadruhé došlo k technologické revoluci včetně příchodu internetu a nových informačních a komunikačních technologií.

I. Lisabonský proces

(a)  Cíle

V roce 2000 si vedoucí představitelé Evropské unie již dobře uvědomovali, že se evropské hospodářství musí zásadním způsobem modernizovat, aby mohlo konkurovat USA i jiným světovým hráčům. Na zasedání v Lisabonu v březnu 2000 Evropská rada vymezila pro EU nové ambiciózní cíle – stát se do deseti let „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou světa, schopnou udržitelného hospodářského růstu, s větším počtem pracovních míst a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností“.

Žena při práci s počítačem © Van Parys Media
Evropané musí být pro současný trh
práce vybaveni.

(b)  Strategie

Evropská rada se také dohodla na podrobné strategii DEENFR pro dosažení tohoto cíle. „Lisabonská strategie“ zahrnuje široké spektrum oborů včetně vědeckého výzkumu, vzdělávání, odborné přípravy, přístupu k internetu a elektronického obchodování. Týká se rovněž reformy evropských systémů sociální ochrany. Tyto systémy jsou jednou z největších výhod Evropy, protože tlumí negativní dopady strukturálních a společenských změn. Bude však nutná jejich modernizace, aby byly trvale udržitelné a přinesly prospěch i budoucím generacím.

Pokrok dosažený při provádění Lisabonské strategie zkoumá Evropská rada každý rok na svém jarním zasedání.

II. Větší důraz na růst a zaměstnanost

Na jaře 2006 Evropská rada nepokrytě přiznala, že šest let po formulaci lisabonské strategie jsou výsledky procesu její realizace smíšené. Proto se rozhodla řešit problém pokračující vysoké nezaměstnanosti v mnoha zemích EU a jako priority EU stanovila růst a zaměstnanost. Pokud má evropské hospodářství zvýšit produktivitu a posílit sociální soudržnost, Evropa se musí i nadále soustředit na zvyšování výkonnosti hospodářství, inovace a zlepšování kvalifikace pracovníků.

Z podnětu předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa se členské státy EU proto rozhodly:

  • zvýšit investice do výzkumu a inovací;
  • posílit koordinační roli Evropské komise, aby členské státy získaly větší podporu, zejména prostřednictvím šíření „osvědčených postupů“ po Evropě;
  • urychlit reformy finančních trhů, systémů sociální ochrany a uspíšit liberalizaci sektorů telekomunikací a energetiky.

Mladí lidé na eskalátoru © Van Parys Media
Důchodci zítřka potřebují sociální zabezpečení, které je nutno připravit dnes.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments