Evropský problém v kostce

Pythagorova věta: 24 slov

Otčenáš: 66 slov

Archimédův zákon: 67 slov

Deset přikázání: 179 slov

Americká deklarace nezávislosti: 1 300 slov

Ústava USA se všemi 27 dodatky: 7 818 slov

Vyhláška EU o prodeji zelí: 26 911 slov


… toť evropský problém v kostce.

 


Námět: Hudryper

Přejít do diskuze k článku