Goldstone: Spojené státy nesmějí slepě ochraňovat IzraelListopad 13, 2009


Soudce Richard Goldstone řekl izraelskému deníku Haaretz, že poznámky prezidenta Šimona Perese, které ho kritizovaly, byly "zavádějící a nehodící se pro hlavu Státu Izrael".


Peres o Goldstonovi poznamenal, že je to "mužíček bez jakéhokoliv smyslu pro spravedlnost a technokrat, který ve skutečnosti naprosto nechápe právní vědu," jenž byl "v jednostranné misi s cílem poškodit Izrael."


Ve čtvrtečním rozhovoru pro Haaretz, vedeném pomocí e-mailu, napsal Goldstone: "Jsem připraven na to, že má činnost je po celou mou kariéru hodnocena, a to jak v průběhu mé profesionální kariéry soudce, tak po dobu mých dobrovolných aktivit."


Goldstone také řekl, že byl připraven na to, že tato zpráva vzbudí nemalou kritiku. "Po tom všem nikdo není rád, když je obviněn ze spáchání závažných válečných zločinů. Byl jsem však překvapen, těmi mnoha sprostými útoky, které proti mě byly vedeny v osobní rovině. Dle mého názoru je to klasický případ útoku na posla zprávy místo jejího přijetí."


Goldstone také odmítl tvrzení, že jeho židovský původ byl využit pro to, aby bylo pro Izraelce těžší čelit jeho závěrům. "Byl jsem kontaktován kvůli mé zkušenosti týkající se vyšetřování závažných porušení mezinárodního humanitárního práva."


Očekává se, že zpráva Goldstonovy komise bude dána k diskusi v Radě bezpečnosti OSN v nejbližší době, a Goldstone ve čtvrtek diskutoval o možnosti, že by Spojené státy mohly vetovat každou rezoluci, která by mohla poškodit Izrael, jestliže se dospěje k přijetí závěrů zprávy. "Nevěřím, že by nějaký národ mohl slepě chránit jiný národ. Byl bych radši, kdyby Spojené státy podporovaly naši snahu po důvěryhodném vyšetřování Izraele a představitelů Gazy, ať už jsou z PA (Palestinian authority) nebo Hamásu," řekl.


Goldstone znova zopakoval své závěry, které publikoval, a které jsou stejné s těmi, ke kterým dospělo mnoho izraelských skupin, zabývajících se lidskými právy, vyzval k otevřenému a transparentnímu vyšetřovaní a kategoricky odmítl vyšetřování kampaně v Gaze, provedené Izraelskými obrannými silami (IDF). "Nestačí, aby armáda vyšetřovala sama sebe. To může uspokojit jen málokoho, a už vůbec ne oběti."


Goldstone nicméně poznamenat, že "by v každém veřejném vyšetřování mělo být povoleno izraelské vládě a IDF, aby mohly zachovat ochranu svých citlivých tajných informací před jejich rozkrytím."


Když byl tázán na to, jak daleko jde řetěz velení, o kterém si myslí, že by měl být vyšetřován ze zločinů, a zdali jsou odpovědní i ti, kteří rozhodují na vládní úrovni, odpověděl: "Vyšetřování zločinů by mělo jít tak vysoko po řetězci velení, a to jak vojenského, tak civilního, jak to ospravedlní získané důkazy."


Goldstona, který je obecně považován za jednoho z patronů práva v období společenských změn, a byl uctíván pro své schopnosti směřovat k mírovému soužití a usmíření v post-konfliktních společnostech, se ptali na to, jak by mohla podle jeho názoru Komise pro pravdu a usmíření, jež byla uznána mezinárodním společenstvím jako nástroj pro vyšetřování jihoafrické vlády během apartheidu, přispívat k řešení izraelsko-palestinského konfliktu stanovením odpovědnosti, a to v konstruktivnějším duchu než trestní procesy. Goldstone řekl, že věří tomu, že by to tak mohlo být "za podmínky, že bude stanoveno, že se hledí na obvinění na všech stranách a jsou zajištěny demokratické procedury."


Goldstone byl také tázán na to, jak se jeho závěry slučují s tím, že unesenému voják vojákovi Giladu Šalítovi by měl být přiznán statut válečného zajatce a požadováno jeho okamžité osvobození jako humanitárního gesta, se skutečností, že Hamás je nestátním aktérem, který není vázán třetí ženevskou konvencí, jež definuje status válečného zajatce. Neměl by být Šalít definován jako nezákonně unesený, jako oběť válečného zločinu, a jeho propuštění ne jako záležitost dobré vůle Hamásu?


Goldstone odpověděl: "V žádném případě jsme nepovažovali Hamás za stranu, představující stát. Rozhodli jsme, že by bylo v zájmu větší ochrany lidí v pozici Gilada Šalíta, aby jim byl přiznán status válečných zajatců. Rozšířili jsme výklad platnosti existujících norem právě z těchto důvodů. Toto své rozhodnutí jsme zdůvodnili čtvrtou ženevskou konvencí, jejíž ustanovení upravují vojenské operace, tj. že to byl mezinárodní ozbrojený konflikt."


V reakci na izraelská obvinění, že jeho mandát byl jednostranný, Goldstone odpověděl: "Toto nekorektní obvinění opakovaně přichází s cílem diskreditovat tuto zprávu, a to navzdory skutečnosti, že je prokazatelně falešné. Toto tvrzení je založeno na tom (na Goldstonův popud přeformulovaném – pozn. překl.) usnesení Komise pro lidská práva při OSN, které jsem výslovně a naprosto jasně odmítl."


Goldstone také řekl: "Požadoval a obdržel jsem vyvážený mandát, který mi umožnil vyšetřovat podezření z válečných zločinů na všech stranách. Vláda Izraele to jasně věděla, toto vše bylo podstatou veřejně přístupného záznamu, na němž jsem diskutoval při tiskové konferenci, která oznamovala toto vyšetřování a vysvětlovala jeho mandát. Věřím, že pokračující narážky na mandát mise jsou jenom dalšími pokusy, jak odmítnout přijetí podstaty této zprávy."


Goldstone řekl, že se domnívá, že pro Izrael "je to nešťastné, protože zpráva obsahuje jednoznačné závěry o tom, že se Hamás a ostatní militantní palestinské skupiny dopustily závažných válečných zločinů a možná i zločinů proti lidskosti. Přijetí těchto tvrzení Komisí pro lidská práva a Valným shromáždněním OSN bylo v Izraeli naprosto ignorováno."


"Chci tím naznačit, že Izrael to nebere na vědomí, protože by tím uznal důvěryhodnost této zprávy," řekl také Goldstone.


Goldstone také nazval obvinění, že zpráva podněcuje teror a popírá izraelské právo na sebeobranu za "zcela nepravdivý a podvodný pokus, jak vytvářet odpor proti tomu, co je obsaženo ve zprávě.


Zpráva je založena na předpokladu, že Izrael je oprávněn jednat v sebeobraně. Vyšetřování se týkalo toho, zdali uplatnění práva na sebeobranu bylo zákonné nebo ne. Odsouzení raketových a minometných útoků z Gazy, obsažené ve zprávě, je nejzřetelnějším možným stanoviskem proti teroru, Komise pro lidská práva a Valné shromáždění podporou zprávy možná poprvé uznaly izraelské právo na obranu proti takovému teroru."


Goldstone také řekl: "Mnoho Izraelců má právo mít pocit, že OSN a její orgány, jako je například Komise pro lidská práva a Valné shromáždění, věnují nadměrnou a nepřiměřenou pozornost posuzování a kritice Izraele. Tento pocit vychází z toho, že někteří členové těch samých orgánů ignorují porušovaní lidských práv v ostatních zemích. Nastal čas pro vyšetřování všech porušení mezinárodního humanitárního práva, kdekoliv k němu dojde, v kterékoliv zemi."


"Toto nepřiměřené zaměření na Izrael ovšem nezprošťuje Izrael od povinnosti respektovat mezinárodní právo," řekl také Goldstone."


"Připomínám, že by měl přijít ten okamžik pro Izrael, kdy se bude zabývat nejenom obviněními ze zabití a zranění velkého množství civilistů, ale také z kolektivního trestání zaměřeného na obyvatele Gazy, spočívajícího v rozsáhlém ničení infrastruktury, zvláště té, spojené s výrobou potravin. V této debatě bychom měli pokračovat, ne se ji pokoušet umlčet."

 

Převzato z Haaretz

 

Překlad: Stan

 

Foto: zdroj

 


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments