IZIP, Svaz pacientů ČR a pár čísel

Na tiskové konerenci dne 11. listopadu oznámili zástupci firmy IZIP, a. s. – provozovatele internetových zdravotních knížek pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) – že kvůli úniku osobních dat souvisejících se systémem IZIP, o kterém psala média, podají jedno trestní oznámení na neznámého pachatele a druhé na prezidenta a tiskového mluvčího Svazu pacientů ČR.

Nutno poznamenat, že jeden ze zakladatelů IZIP, europoslanec Milan Cabrnoch, měl zájem vysvětlit zástupcům vedení Svazu výhody IZIP, avšak jednání domluvená na 22. října, stejně jako na 12. listopadu zrušil. Na těchto jednáních měli zástupci Svazu pacientů ČR v úmyslu požádat Milana Cabrnocha mj. o uvedení neověřených informací o dosavadní výši financování vývoje a provozu systému IZIP na pravou míru. Svaz pacientů ČR měl totiž od srpna k dispozici neověřené informace, které uváděly, že firma IZIP, a. s. dostává od VZP paušál 6 mil. Kč měsíčně, paušál 6 Kč za každého klienta IZIP měsíčně, za získání pojištěnce VZP pro IZIP 360 Kč, za každého pojištěnce jiné pojišťovny za přestup k VZP 800 Kč a dále příspěvek lékaři za přistoupení k IZIP 1000 Kč a za každý zápis do systému 2 Kč. Při cca 2,1 mil. klientů IZIP by to představovalo provozní náklady někde kolem 220 mil. Kč ročně. A po prodeji 5% akcií IZIPu VZP za 120 tis. Kč, má snad VZP koupit zbytek za tržní cenu v rozsahu 3-5 mld. Kč.


Vzhledem k tomu, že k jednání nedošlo, obrátil se tiskový mluvčí Svazu se žádostí o verifikaci těchto informací na tiskového mluvčího VZP Jiřího Roda, který následně v ne zcela jednoznačné odpovědi sdělil, že od začátku projektu do konce října 2010 financovala VZP IZIP celkovou částkou nejméně 606,5 mil. Kč, potvrdil současný paušál 6 mil. Kč měsíčně a paušál 6 Kč za vedení Osobního účtu za pojištěnce a naprosto vyloučil, že by se při případné koupi systému IZIP jednalo ze strany VZP o cenu 3-5 mld. Kč. Tiskový mluvčí VZP dále uvedl, že v případě IZIP se jedná o hlavní projekt elektronického zdravotnictví (eHealth) v ČR a že VZP předpokládá úsporu až 10% nákladů na zdravotní péči, což by v současné době bylo cca 14 mld. Kč. Až na 360 Kč za získání pojištěnce VZP pro IZIP a 800 Kč za každého pojištěnce jiné pojišťovny za přestup k VZP má Svaz pacientů ČR zbývající údaje ověřeny z jiného oficiálního zdroje. Je tedy možné konstatovat rozpor mezi celkovou částkou 606,5 mil. Kč, uváděnou VZP a částkou 1 mld. Kč, sdělenou autorovi článku osobně generálním ředitelem IZIP, a. s.


Aniž by Svaz pacientů ČR poskytl jakékoliv informace komukoliv jinému, objevily se v posledních dnech v médiích údaje o tom, že vývoj a provoz systému IZIP, který používá pouze 6 ze 14 000 lékařů, kteří jej díky svému počítačovému vybavení mohou používat, stál dosud 1,15 mld. Kč, roční provoz stojí 240 mil. Kč a že podle Výroční zprávy IZIP, a. s. obdrželo 9 pracovníků této firmy v roce 2009 odměny ve výši 59 mil. Kč.


Závěrem snad jen tolik, že pokud chce některý lékař nebo pacient IZIP používat, Svaz pacientů ČR v tom nikomu rozhodně nebrání a bránit nebude, neboť případné následky si ponesou klienti IZIP sami. Pouze si dovolujeme upozornit, že očekávání úspor ve výši 10% je zcela nereálné, že centrální vedení elektronické zdravotní knížky s citlivými zdravotními údaji pacientů (EZK) na internetu je z celé řady důvodů koncepčně naprostý omyl a že daleko lepším řešením je vedení EZK na flash disku, který může mít každý pacient kdykoliv u sebe. Otázku, kdo a na koho by měl podat trestní oznámení ponechme bez komentáře.


Ing. Luděk Čermák
člen Grémia a tiskový mluvčí Svazu pacientů ČR

0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments