Iránci, jak se připravujete na jadernou bombu ?

Tak prý nám hrozí další válka. Zlá jako každá válka. A tentokrát snad dokonce jaderná. Čtu zde úvahy a předpovědi několika znalých a ve světové politice orientovaných našinců. Drazí přátelé, kéž byste se mýlili. Určitě si dovedete představit důsledky. Určitě máte před očima nedávno zahájené a dosud pokračující války v Iráku a Afgánistánu. Bída, utrpení, zmrzačení a smrt tolika lidí a většinou těch, kteří chtěli obyčejně žít, nedrali se o žádné mimořádné bohatství a moc. Podle všeho totéž čeká další zemi – Irán. Jenže v horší podobě. Jaderné. Potěš pánbůh Iránce, ale nejen je. Nebudu se zde zabývat politickými okolnostmi této hrozné vize, byly zde již předloženy a také jim nijak mimořádně nerozumím. Chci připomenout důsledky, které tato případná válka bude mít pro obyvatelstvo nejen Iránu. Asi si každý vybaví situaci ve dvou japonských městech po jaderném bombardování v roce 1945. Bombardování bylo zdůvodněno nutností skončit konečně druhou světovou válku a donutit Japonsko ke kapitulaci. Ti mrtví, popálení a v neuvěřitelných bolestech umírající na nemoc z ozáření byli obětováni, aby ke kapitulaci došlo. A k podobnému by došlo i při napadení Iránu.


Ono se nejedná jen o oběti, které jsou přímým důsledkem výbuchu. Nastává rovněž dlouhodobé poškození životního prostředí, jehož rozsah závisí na celkové síle jaderných výbuchů. Radioaktivita zůstává samozřejmě v půdě a ve vodě. V ovzduší jen kratší dobu. Izotopy s dlouhým poločasem rozpadu (léta a desetiletí) se ztrácejí velmi pomalu i když k jejich úbytku dochází i ředěním jak v půdě tak ve vodě. Jsou to především tři střednědobé izotopy – stroncium (Sr90) a cesium (Cs 137 a Cs134). Rovněž biologicky ještě závažnější plutonium. Kontaminace vyšších vrstev atmosféry a tím rozptyl ve směru postupu vzdušných mas kolem Země a následné vypadávání radionuklidů zpět na její povrch je také jedním z důsledků jaderného výbuchu.


Je tedy jasné, že jaderné exploze nepostihnou jenom toho na koho byly namířeny. V určitém stupni mají vliv na mnohem větší region. Dokladem budiž to, že radioaktivita ze zkušebních jaderných výbuchů prováděných v atmosféře byla vždy spolehlivě měřitelná na celé příslušné zemské polokouli v ovzduší a atmosferických spadech. Například lidé narození po válce v době intenzivních jaderných pokusů mají ve svých kostech zabudováno Sr90, které je schopno nahradit v kostní tkáni vápník. Tento nuklid byl tehdy spolehlivě měřen a zjištěn v potravinách, především těch s velkým obsahem vápníku. Samozřejmě se dostal i do organismu lidí starších, avšak vzhledem k složení výživy již v menším množství. Právě mléčná strava dětí podmínila jeho velký příjem u nich. Přitom Sr90 je nuklid umělý. Do doby jaderných výbuchů v přírodě neexistoval. Biologicky je dost závažný, patří do II.kategorie závažnosti. Ty kategorie jsou čtyři.


Proč se o tom zmiňuji? Ionizující záření nezpůsobuje jenom nemoc z ozáření, která je časným projevem ozáření a podmíněna smrtí velkého počtu buněk, především buněk krvetvorby. Má na svědomí i pozdní důsledky, jimiž jsou zhoubné bujení a genetická poškození. K jejich vzniku stačí mnohem menší dávky záření, memoci nejsou specifické jako nemoc z ozáření, t.j.nejsou podmíněné toliko ionizujícím zářením a mají pravděpodobnostní charakter. Jejich podstatou není smrt buněk, ale patologické změny buněk. Všechny zde uvedené následky se týkají všech živých organismů. Čím vyšší organismus, tím citlivější k ionizujícímu záření.


Možná si někdo v souvislosti s tím připomene i rozsáhlou černobylskou havarii. Často se zaměňovala za jaderný výbuch. Nebyl to jaderný výbuch, jednalo se o explozi jaderného zařízení. Následek byl podobný v tom, že se do ovzduší dostalo velké množství radioaktivních látek, především teluru, jodu, cesia a v menším množství i dalších. Ve vzorcích z bližšího okolí Černobylu bylo i plutonium. Myslím, že nemá smysl zde tuto havarii popisovat, po převratu byla několikrát probírána ve sdělovacích prostředcích. Předpřevratovému Československu bylo vytýkáno špatné informování obyvatel a nedokonalé zajištění bezpečnosti. Informace skutečně nesměly být podávány. Ale mohu zodpovědně napsat, že co se opatření týká, byla naprosto adekvátní situaci a probíhala od počátku zjištění přítomnosti radioaktivity na našem území, včetně likvidace nadměrně kontaminovaných potravin.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments