Irsko: Konec svobody slova?
Červenec 10, 2009

Irští ateisté jsou zděšeni novým zákonem, který staví mimo zákon rouhání pod pokutou 25 000 euro. A křesťané všech odrůd by měli být vyděšeni také.

Dail (irský parlament) odhlasoval jako součást souboru zákonů proti hanobení zákon, který zavedl nový zločin rouhačství. Tento útok na svobodu slova, o němž se několik měsíců debatovalo v Evropě, byl široce komentován v americkém tisku. Text této zákonné úpravy je uveden na konci článku.

Jak to dopadne na svobodu slova? Prostě nebudete nezdvořilí.

  • Ateisté budou stíhání za to, když řeknou, že bůh je smyšlenka. Protože to pobuřuje.

  • Pohané mohou být stíháni za to, když řeknou, že opustili křesťanství, protože Bůh je násilný a krvežíznivý, podporuje genocidu a povoluje otroctví.

  • Křesťané mohou být stíháni za to, když řeknou, že Alláh je bůh půlměsíce, nebo za namalování obrazu Mohameda, nebo za to, že řeknou, že islám je násilná víra, která vychovává teroristy.

  • Židé mohou být stíháni za to, když řeknou, že Ježíš nebyl Spasitel.

Opravdu to došlo až tak daleko?

Irský zákon proti rouhání nejenom staví mimo zákon svobodu projevu, ale dává policii pravomoc zabavit cokoliv, co bude považovat za „rouhavé“. Mohou, třeba i násilně vstoupit do každé nemovitosti a prohledat ji, pokud mají „důvodné podezření“, že jsou uvnitř takové materiály. Zákonem postiženými mohou být:

Každý způsob, podoba či forma znevažování víry, pokud „způsobí pohoršení“, je nyní v Irsku přestupkem. Pokud řeknete něco negativního o víře, co „způsobí pohoršení“, můžete být stíhán jako zločinec. Úplně stejně jako v muslimských zemích.

Vítejte zpět v temných dobách.

Z textu zákona:

§36. Publikace nebo přednes rouhavých názorů

  1. Osoba, která zveřejní nebo přednese rouhavý projev, může být obviněna z přestupku a může být na základě žaloby odsouzena k pokutě až do výše 25 000 euro.

  2. Pro účely tohoto paragrafu osoba zveřejní nebo pronese rouhavý názor, jestliže a) zveřejní nebo pronese projev, jenž je velmi hanlivý nebo urážlivy ve vztahu k věci, považované za posvátnou některým vyznáním, čímž způsobí pohoršení u značného počtu stoupenců tohoto vyznání, a b) má v úmyslu, tímto zveřejněním nebo projevem, týkajícím se této věci, takové pohoršení způsobit.

  3. Obžalovaný se může zprostit obvinění z pohoršování podle tohoto paragrafu, pokud prokáže, že by rozumný člověk mohl nalézt opravdovou literární, uměleckou, vědeckou nebo výchovnou hodnotu v té věci, k níž se vztahuje obvinění.

§37. Zabavení kopií rouhačských tvrzení

  1. Pokud je osoba usvědčena z přestupku podle §36, soud může vydat povolení a) oprávňující člena národní policie (Garda Síochána) vstoupit (pokud je to nezbytné, i s použitím přiměřeného násilí) v jakékoliv přiměřené lhůtě do všech nemovitostí (včetně obydlí), o němž má tento člen důvodné podezření, že zde budou nalezeny kopie názorů, vztahujících se k přestupku, prohledat tyto nemovitosti, zabavit a odebrat všechny kopie názorů, které tam našel, b) nařídit zabavení a odebrání všech kopií těchto názorů členy národní policie, jež se vztahují k přestupku, a jež jsou v držení kterékoliv osoby c) upřesnit způsob, jímž budou takto zabavené a odebrané kopie předány a skladovány policií.

  2. Člen národní policie může a) vstoupit dovnitř a prohledat všechny nemovitosti b) zabavit, odebrat a předat všechny kopie takových názorů, jež se týkají přestupku v §36 tam nalezených nebo v držení jiné osoby v souladu s povolením podle odstavce 1).

  3. Na základě pravomocného rozsudku soudního řízení podle §36, se vším, co bylo zabaveno a předáno podle odstavce 2), může být nakládáno v souladu s těmi nařízeními, jež soud může vydat na základě žádosti člena policie v této věci.

Zdroj: Paliban Daily

Překlad: Stan

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments