Jak dopadnou budoucí lustrace v církvi katolické

Lustrace lidí žijících v minulém režimu budou pokračovat v neztenčené míře ještě nejméně dalších 150 let, jak nedávno odhlasoval náš zákonodárný sbor. Termín 150 let je v naprostém pořádku, neboť lidi se dožívají vlivem našeho nového pokrokového politického režimu mnohem delšího věku, než tomu bývalo v minulém neprogresivním režimu, však také proto budou chodit do důchodu až v sedmdesáti a více letech. Pokrok je holt nezadržitelný. Proto je přímo existenčně nutné vědět o lidech minulého režimu všechny detaily jejich soukromého života. No a ÚSTR bude mít pořád náplň pro vědecko-historickou činnost, tudíž spousta vysoce odborných vědeckých pracovníků nemusí mít sebemenší obavy o své zaměstnání, kdepak nějaké propouštění z práce, ba dokonce by se řady zaměstnanců onoho proslaveného ústavu mohly i rozšířit o další mladší a nejmladší experty. K tomuto tématu už v podstatě není co dodat, snad jim jenom popřát mnoho odborných vědeckých výsledků v jejich tak záslužné práci. Budoucí generace to spravedlivě a pravdoláskově ohodnotí a odmění.

Všichni velice dobře víme, že svět je v neustálém pohybu a furt se mění, jak už kdysi moc dávno tvrdívali antičtí filosofové. Takže je vysoce pravděpodobné, že v nějakém příštím parlamentu zasednou poslanci-atheisté zvolení lidem, což bude odpovídat naší většinově atheistické společnosti, parlament přece odráží realitu pospolitosti. Kdyby byla naše společnost většinově šlechtická, seděla by tam knížata a hrabata, jako tomu  bývalo v minulosti (lid se tehdy nebral v úvahu, lid byl něco bezvýznamného, něco jako křoví v přírodě), anebo kdyby byla většinově podnikatelská, seděli by tam podnikatelé-kapitalisté, jak je tomu dnes.

Takže bude stačit, aby v příštím parlamentu zasedlo do lavic alespoň sto jedna kusů atheistů, aby měli tu proslulou stojedničkovou většinu a odhlasují zákon o zavrženíhodném a zločinném spolku nazývajícím se Katolická církev. Církev bude tedy někdy v budoucnu určitě prohlášena zákonem jako gangstersko-totalitní organizace, bude postavena mimo zákon a bude jí zabaven veškerý hmotný majetek, zajisté bez náhrady, jak je obvyklá praxe. Neprodleně se potom založí Ústav pro studium totalitních katolických praktik – tedy ÚSTKP. Nebo také ÚSGCP, tedy Ústav pro studium gangsterských církevních praktik? Uvidíme, které logo bude pro obyvatele lákavější, svůdnější či atraktivnější. Vzor pro své fungování si vezmou z dnešního ÚSTRku.

Lustrace se budou týkat pouze těch obyvatel, co navštěvovali bohoslužby a těch, kteří chodili ke zpovědi, tedy udávali sami sebe a donášeli na sebe samotné farářům všelijaké podrobnosti, nechutnosti a ptákoviny. Udavači jedni nemorální! Ze zkoumání a prověřování budou zákonem vyňati faráři (kněží), biskupové, arcibiskupové, kardinálové a i papežové, samozřejmě těch se lustrace týkat nebudou, tak jako i dnes se netýkají členů komstrany, tajemníků okresního, krajského a celostátního formátu, ani se netýkají členů ÚV KSČ a ani členů vlád tzv. Národní fronty.

(Poznámka: Vláda Národní fronty v sobě zahrnovala (sdružovala) tři politické strany – komunisty (Komunistická strana Československa), lidovce (Československá strana lidová) a socialisty (Československá strana socialistická) plus na padesátku různých svazů, namátkou vybírám: Český myslivecký svaz, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, Český rybářský svaz, Český svaz bytových družstev, Český svaz chovatelů drobného zvířectva, Československý svaz tělesné výchovy, Československý svaz žen (feministky), Český svaz novinářů (jako vždycky, byl to svaz presstitutek), Český svaz protifašistických bojovníků, Český svaz spotřebních družstev (dbali na kvalitu potravin), Československá vědecko-technická společnost, Československý červený kříž, Československý mírový výbor, atd. a atp. bylo jich kolem padesátky, těch různých svazů. Bylo nutné v takové situaci tří stran a mnoha svazů dát jednomu subjektu vedoucí úlohu. Dát vedoucí úlohy straně lidové? Nebo socialistům? Nebo dokonce Svazu myslivců či Svazu chovatelů drobného zvířectva? Vedoucí úloha byla tedy dána straně s největším počtem členů. Kdyby například Svaz včelařů měl největší počet členů, určitě by jim připadla vedoucí úloha. Předpokládám, že se v ÚSTRku pečlivě zabývají i těmito totalitními a zavrženíhodnými stranami a svazy, vždyť se podílely na vládnutí.)

Je tedy naprosto logické, že faráři, biskupové, arcibiskupové, kardinálové, papežové také nebudou lustrováni a prověřováni, vždyť jsou samozřejmě naprosto nevinní, vinou budou obtíženi pouze ti běžní obyčejní věřící, co chodili do kostela a udávali na sebe samotné spáchané (občas i vymyšlené) hříchy. Faráři budou zajisté zproštěni mlčenlivosti, aby pravda vyšla najevo. To se potom dovíme zajímavých věcí!

Už se těším, jak církevní papaláši budou v televizi pronášet plamenné projevy o tom, jak byli oni udavači sami sebe a donašeči na sebe nemorální, nečestní a špinaví, co za zhovadilostí a hnoje na sebe naházeli. Holt lůza! Co od ní jiného taky čekat, že? Kdybyste jenom věděli, co všechno na sebe ta lůza nevzdělaná a buranská říkala, to byste se převelice moc divili. Je to podobné zápisu z výslechu Egona Bondyho, i když mi to připadá, jakoby se vysmíval a dělal si srandu, vždyť těm vyslýchajícím přiznal i kolik vypil za večer piv.

Zajisté tak spousta absolventů teologických fakult bude mít práce nad hlavu. Bude to nekonečná mravenčí odborná vědecká práce. Těch rozhovorů o prospěšnosti a nutnosti takového vědeckého výzkumu a nutné očisty společnosti bude neúrekom. Naši minulost přece musíme dobře poznat, a dovíme se o ní nejvíce od obyčejných prostých lidí, co oni o sobě donášeli, to je důležité a podstatné. Naprosto nevýznamné bude řečnění bývalých prominentů režimů těch či oněch, kteří pravdu stejně nikdy neřeknou.

Proč vědci z Akademie věd ČR mají zakázáno nahlížet do dokumentů ÚSTRku? Mohli by to přece všelijak falšovat a překrucovat, jak je o nich známo. Takže akademici v Akademii věd zase utřou nos, neb ke zkoumání historických dokumentů nebudou v žádném případě připuštěni a to ani v budoucnu. Zkoumat mohou pouze naprosto nezávislí antikomunisté, ti jediní mohou podat objektivní pravdu.

V naší České republice máme zaregistrováno celkem 28 křesťanských církví, jednu židovskou, jednu muslimskou, dvě hinduistické a dvě buddhistické. Tři církve jsou v řízení o registraci. Neregistrovaných církví a náboženských společností je kolem dvaceti. Docela zajímavé mi připadají tyto: Církev C3 (asi nějací chemici, že?), Scientologická církev, Česká pohanská společnost (ČPS), Druidové Boiohaema, Řád ozubeného kola, Vlčí kult – Brothrjus wulfe, Ček Árya Sabhá-Árjasamádž, Ánanda Márga, ale i další jsou hodny pozornosti.

Jsou hodny pozornosti nejenom nás čtenářů, ale pozornosti by neměly ujít ani BIS (Bezpečnostní informační služba, dříve se nazývala EsTéBé, možná se později bude nazývat zase jinak), která musí nasadit agenty do jednotlivých sekt a potom je řádně „vytěžit“, předat vytěžené materiály USTRku (nebo ÚSGCPu?), aby se konečně badatelé dověděli, co je ta či ona církev zač.

Naše úřady odmítly registrovat „Pivní církev“, která se ovšem silně distancuje od „Svaté církve pivní“. Tato Pivní církev má potenci státi se církví s největším počtem věřících, snad až polovina obyvatel. Nechápu, proč úřad odmítl registrovat tuto církev, vždyť splňuje všechny atributy požadované po již registrovaných církvích. Zakladatelé asi neuměli řádně zdůvodnit své stanovy, mohli to přitom opsat ze smlouvy o registraci od katolíků, stačilo všude v těch katolických stanovách vyměnit slovo bůh za slovo pivo, a bylo by to v pořádku. Třeba: „Pivo (vynechat slovo papež) je přímým zástupcem Boha na zemi. Nebo: „V jedno pivo, které je tři, budeš věřiti a vzývati Ho a jméno jeho (Pivo) nevezmeš nadarmo do huby.“ Je to logičtější než onen katolický jeden bůh, který je tři bohové. U nás, milovníků piva, je jedno pivo jsou tři piva mnohem racionálnější, zde je to logické, přece říkáme, dám si jedno pivo, no a jsou z toho hned tři.

Další podobnost s katolictvím je ve svatém přijímání. Pivaři-členové Pivní církve, taky přijímají tělo piva pod obojí způsobou, tedy jak můj kamarád Láďa přímo z flašky, kdežto já ze sklenice, zde ovšem hrozí rozkol na církev flaškovitou a církev skleniční, proto dovoleny oba způsoby přijímání. Vlastně tři způsoby přijímání – může být přijímání flaškové, sklenicové a flaškově-sklenicové, a hele, už máme tři hereze. Aby se předešlo nějakému kacířství, bude dovoleno posvátné přijímání piva pod trojí způsobou, rozpory se přece dají vyřešit kompromisem, no ne?

Chlapci a děvčata (jinak také vědečtí odborníci) v budoucím ÚSTRku či v ÚSTKP nebo v ÚSGCP se nadřou jak koně, není jim co závidět, akorát snad ten plat a jistotu trvalého zaměstnání!

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments