Jak tomu u nás bylo s náboženstvím? – díl 61: Polistopadová černá magie

Podobně, jako byl po roce 1968 oplocen a osázen – aby k němu lidé nemohli – pomník sv. Václava na Václavském náměstí, byl po roce 1989 oplocen a osázen pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí. Analogicky tak ke „Štrougalovým sadům“, jak byla tehdy zahradnická výzdoba pomníku sv. Václava nazývána, vznikly „Havlovy sady“.


Věc má ale i svou hlubší symboliku. Velké události první republiky se odehrávaly většinou právě kolem Husova pomníku na Staroměstském náměstí. Husův pomník byl symbolem protiskatolického češství, Václavův pomník později do značné míry symbolem skatolického kolaborantství. Po oplocení Husova pomníku (a po zabrání náměstí trhoveckými stánky) jsou všechny význačnější události přesměrovávány na zprofanovaný Václavák.


Oplocení pomníku Jana Husa tedy má národ symbolicky odříznout od všech pozitivních rysů první republiky. A má jej také odříznout od všech nadějí, které si lidé dělali v roce 1968 – oplocen je i na pomníku vytesaný nápis se slovy „Věřím, že vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český!“, která tehdy ve své nejznámější písni zpívala Marta Kubišová.


V roce 1995 papež při návštěvě v Olomouci prohlásil kriminálního i válečného zločince a nájemného vraha Jana Sarkandera za sratého.


V roce 1996 podepsala fašistická okupační koalice – ODS, KDU-ČSL, ODA dodatek ke své koaliční smlouvě, podle které okupační správa zlikviduje tím, že je vrátí „církvi“, 175 tisíc ha lesů – které „církev“ nikdy nevlastnila. Tuto restituční vraždu pak i okupační správa schválila, neschválil ji však parlament. Celý tento nesmysl vychází z absurdního výkladu známého falza, „Konstantinovy donace“, podle které císař Konstantin daroval jisté majetky papeži Silvestrovi – který se tak prý jmenuje proto (silvestris – lesní), že mu Konstantin daroval i české lesy. Přitom skutečnost, že se v případě „Konstantinovy donace“ jedná o falzum, dokázal již v roce 1440 Laurentius Valla.


Složení Tošovského okupační správy (od 2. ledna 1998) bylo údajně nadiktované Vatikánem. Tato okupační správa bývá někdy nazývána klerikální, a sestávala prý hlavně z členů velice temné teroristické organizace Obolus Dej a Fuckolare. „Církvi“ darovala další majetky. I když v tom se příliš nelišila od Klausovy okupační správy, která začala s tímto dalším štědrým obdarováváním „církve“ už v předchozím roce. Patrně pro své krátkodobé působení nenadělala výrazně větší škody. Také členové Obolus Dej a Fuckolare jsou i v dalších okupačních správách, zejména v pravicových po fašistickém puči v roce 2006, ale i jako koaliční partneři (za KDU-ČSL) okupačních správ vedených ČSSD.


7. listopadu 1999 byl, z rozhodnutí papeže, kradinálem Vlkem proveden nejtvrdší černomagický obřad, jaký byl kdy proveden na našem území. Při něm byly pozůstatky protiskatolických bojovníků, padlých v bitvě na Bílé hoře, pohřbeny v prostorách skatolického kostela „panny“ Marie „Vítězné“ – patronky „konečného řešení české otázky“ – v Praze na Bílé hoře.


Černomagické obřady spočívající v pohřbívání vrahů s obětmi, například nacistických vojáků s povražděnými obyvateli napadené země, esesáckých dozorců koncentračních táborů s umučenými vězni, tedy obřady, kterým je v černé magii přikládána velká moc, se dnes staly v podstatě „módou“. Tento černomagický pohřeb obětí z jedné z bitev třicetileté křižácké války – války, kterou se definitivně dostaly k moci síly usilující o zničení života na Zemi, respektive jejich sluhové, je však „vrcholem všech vrcholů“. Kradinál Vlk tento černomagický obřad vydával za „akt smíření“. Jelikož se však černomagické lidské oběti také často prováděly „na usmíření bohů“, měl svým způsobem i pravdu…


V roce 2003 – v době největších řečí o boji proti terorizmu – byla v Praze na Malé Straně, jako výsměch celému světu, otevřena kancelář sudetských teroristů. …Jednotka rychlého nasazení dosud nezareagovala. „Katolicky orientovaní“ sudetští teroristé dnes otevřeně žádají genocidu českého národa. …Otevřeně žádají „řešení české otázky“ způsobem, který byl kdysi připraven papežem Janem Pavlem II. tím, že navozil do koncentračních táborů zásoby cyklónu B, které by stačily na zavraždění dalších desítek miliónů lidí.


Největší podporu sudetští teroristé mají, podobně jako měl dříve Hitler, ve skatolickém Bavorsku a Rakousku. A podobně, jako za německé okupace nacisté udělovali českým kolaborantům jako „vyznamenání“ zcela demagogicky „svatováclavskou orlici“, tito dnešní sudetští nacisté udělují za zásluhy v boji proti lidským právům stejně demagogicky cenu dalšího českého panovníka – cenu Karla IV.


…Pokud někoho zarazí skutečnost, že Německo nikdy neuznalo hranice s Českými zeměmi, je dobré si připomenout, že hranice Německa s Českými zeměmi nikdy neuznal také Vatikán.

 

Foto: Oplocený Hus


Podvratné působení církve v letech 1989-2000 (též černá magie na Bílé hoře)

Lidice odmítly dar sudetských Němců

Petr Uhl se cítí poctěn cenou landsmanšaftu

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments