Je Ezra Pound nepublikovatelný?

Květen 08, 2010

Když už vulgární a sprosté klipy lze zhlédnout na internetu docela běžně, dokonce i bývalého ministerského předsedy Topolánka ztopořený úd oblétl celý svět, a když Martha Issová ukázala v nejznámějším volebním spotu současnosti zcela detailně své přirození, tak proč by si čtenáři nemohli přečíst i báseň snad nejslavnějšího amerického poety Ezry Pounda? Britské listy ji odmítly otisknout, tak snad Zvědavec se odváží.


Ta báseň je prý příliš vulgární a čtenáři by se pohoršovali, ale když vulgárnosti jsou běžností i v parlamentu a televizi a nikdo se nepohoršuje, proč by si nemohl něco podobného dovolit i básník.

Přeintelektualizovaní intoši přitom blábolí (třeba i v těch Britských listech) v předlouhých textech o Freudovi a o Sádeho Filosofii v budoáru, kde vznešenými řečmi popisují sexuální zvrácenosti. A to redakci nevadí? To je přijatelné? Ezru Pounda přitom tito superitoši prohlašují za výjimečně geniálního básníka, dokonce ocitují nějaké jeho čtyřverší a rozplývají se chválou nad jeho vrcholným básnickým uměním. Jejich sdělení zní takto: Kdo těm čtyřem veršům nerozumí, je nevzdělaný blbec.

Já se přiznám, že většině básní Ezry Pounda nerozumím, nechápu jejich smysl, jsou mi prostě nesrozumitelné. Musím si hold k těm čtyřem veršům přečíst aspoň čtyři stránky vysvětlivek, a teprve potom pochopím, o čem to je. Když jsem se kdysi dávno velice obtížně prodíral výběrem z Pounda a přišel ke Cantos XIV a XV, byl jsem docela překvapen a nemohl jsem uvěřit, že to je Pound. Protože ty dvě básně jsou naprosto srozumitelné a pochopitelné bez jakýchkoliv vysvětlivek. Přeložil to výtečně Kamil Bednář (současné překlady Anny Kareninové neznám). Byl jsem prostě v šoku, neboť takto urážet naše důstojné a šlechetné nadčlověčí vůdce, prezidenty a ministerské předsedy, to je skutečně výkon, který mu závidím! Mluví mi z duše, neboť totéž cítím i já k oněm vznešeným vůdcům (demokratických) států.

Ta báseň byla přitom napsána před 70 lety! Ale je to, jako kdyby psal o dnešních politicích, jsou to stejné kreatury jako dříve, svět se zase tak moc nemění. A lze tyto stvůry popisovat a charakterizovat jinými slovy, jinými výrazy? To akorát pisálci a redaktoři novin a televizí (hold hanebná inteligence) píší o jejich ušlechtilosti, vznešenosti, důstojnosti, majestátu, obdivují jejich kdoví kým sepsané paměti o tom, jak usilovně pracovali pro dobro, blaho, spravedlnost, morálku, lidská práva, demokracii…

Chamberlain, Daladier, Mussolini, Ciano… komu ta jména kdysi tak slavných a mocných politiků dnes něco říkají? Neříkají nic, jejich jména se propadla do zapomnění. Ale báseň je nesmrtelná, protože si můžeme v kterékoliv době dosadit místo oněch jmen jména současných slavných a mocných. Proto bývají básně oproti politikům nadčasové. Ovšem Ezra Pound napsal tato Cantos v době, kdy uvedení pánové žili a rozhodovali o osudu světa. To byli ti slavní a mocní, kteří připravili druhou světovou válku a jejich zásluhou bylo povražděno na 60 miliónů lidí a stejně tolik, ba možná i více, bylo zmrzačeno. V Evropě a vlastně po celém světě včetně Ruska byli vyvražděni skoro všichni mladíci od osmnácti do čtyřiceti let. První jatka mladých mužů byla samozřejmě už za první světové války. Za dvacet let po skončení první války už dorostla nová generace mladých a tak se jatka zopakovala ještě ve větším rozsahu. Že by jim politici záviděli to mládí?

Ezra Pound byl nařčen z antisemitismu a z protiamerické činnosti, ale nebyl odsouzen k smrti oběšením, popravit velkého básníka by byla i pro USA ostuda, byl pouze poslán natrvalo do blázince. V roce 1958 byl plně rehabilitován a nařčení byla odvolána jako lživá a vymyšlená. Ezra totiž otevřeně poukazoval na zločiny, jichž se dopouštěly nejenom židovské finanční kruhy a dokladoval to fakty. Podobně byl z antisemitismu nařčen i Solženicyn, když popsal fakta o dvousetletem soužití s židovskou komunitou v Rusku. Ale copak uveřejnit docela nepříjemná a nelichotivá fakta o židovské komunitě je projev antisemitismu? Uveřejnit fakta o chování Němců v koncentrácích je projevem antiněmectví?

A zaměňme ta zapomenutá jména kdysi slavných a mocných politiků dnešními jmény slavných a mocných politiků (za deset let ani o nich nikdo nic nebude vědět). Tak třeba ti dva naši slavní Václavové – Klams a Chável do smyslu této básně plně zapadají. A taková jména jako Bush, Cheney, Bolton, Wolfowitz, Tony Blair, Schröder, Chirac, Thatcherová, Raegan…. není nutné ani komolit. A místo anglikánské církve si dosaďme naši katolickou či nějakou protestantskou. V básni není nutné změnit jeden jediný verš!

Ptejme se: kdo tedy vydělal nesmírné bohatství, kdo měl obrovské zisky jak z první tak z druhé světové války? Kdo vydělal majland na 40 miliónech mrtvých z první a na 60 miliónech mrtvých z druhé, nepočítaje v to obrovský počet zmrzačených? Odpovědi na tuto otázku se všichni historici vyhýbají jako čert kříži. Někdy mi připadá, že historici vlastně záměrně utajují zločiny a vraždy a jejich původce velebí, oslavují a vychvalují. Místo aby popravdě zdokumentovali zločiny oněch nadlidí a zemských škůdců, to raději budou popisovat do detailu geniální strategii a taktiku generála xy, který prolomil nepřátelskou frontu a dobyl triumfálního dílčího vítězství nad lítým nepřítelem (a nechal pozabíjet a zmrzačit desetitisíce vojáků, kterým velel) a byl slavnostně vyznamenán nejvyššími řády a medailemi přímo z rukou královny či presidenta xy, a budou mlet podobné žvásty pořád dokola jenom proto, aby se nemuseli věnovat oné základní otázce: Kdo z toho vraždění měl finanční prospěch? Od historiků se tedy odpovědi nedočkáme a s určitostí se nedočkáme od nich odpovědi ani v budoucnu. Kdo je totiž za jejich důkladná historická pojednání platí? Ale co když ocitujeme verš Ezry Pounda? Budeme vědět víc? Zde je ten verš: … a za nimi Strohschild a smečka finančníků, bičující je ocelovými dráty. Myslím že odpověď je srozumitelná a naprosto jasná.

Nečetl jsem žádnou vědeckou historickou dokumentární práci o tom, kdo vlastnil akcie a podíly zbrojovek, hutí, strojíren a dolů třeba v Porýní a Porúří. Samozřejmě to byly nadnárodní korporace. Uznávám, že je to obtížné zjistit, neboť tyhle obchodní a podnikatelské činnosti jsou obchodním tajemstvím. Takže konkrétní jména vlastníků se skutečně nikdy nedovíme? Nadále bude tedy přísně utajované tajemství, kteří vznešení lidé zbohatli? Jeden vznešenější než druhý. A intoši ty jejich vznešenosti s úctou popisují, místo aby napsali: Ano, toto jsou ti největší vrahové v historii. To jsou ti, co vydělali nejvíce, to jsou ti, co nechali zavraždit milióny mladých mužů (žen i dětí), to jsou ti, co zmrhali práci miliónů dělníků, nařídili zničit také mnoho vesnic, měst, živností, tanků, děl, letadel, lodí (samozřejmě i s lidmi). Ekonomové pak píší studie o tom, jak válka byla velmi prospěšná, jak masivně obnovila průmyslové podnikání a jak se zase může znova to zničené obnovovat a zase vyrábět a vyrábět a vydělávat a vydělávat. Však také po každé válce se průmysl rozjede naplno a je vždycky konjunktura jak víno. Válka je dle ekonomů vlastně Velké Dobro, protože podpoří průmyslové podnikání.

Historici by se měli hrabat právě v těchto podnikových ekonomických záležitostech a ne v rodokmenech lordů a knížat a dění v parlamentech a generálních štábech. Kdy už konečně skončí historici s oslavováním zločinců a vrahů?

A filosofové, hlavně křesťanští, filosofují o tom, jak na té válce vydělali i ti mrtví, protože už v mládí se dostali do křesťanského nebe, jiní do protestantského nebe a ještě jiní do muslimského nebe, a přitom nemuseli ani čekat až zestárnou, jak vydělají na válce také ti zmrzačení, neboť budou osvobozeni od povinnosti pracovat, a budou závislí na žebrotě a na milosrdenství různých charit, což pro ně také bude úplně velké dobro.

Zajímavé je, že finančníci, akcionáři a podílníci si vydělali pro tento svět, ne pro posmrtný!

Už jsem výše zmínil jednu z největších průmyslových oblastí – Porúří. Kdyby místo obytných čtvrtí měst bombardovali Spojenci ony průmyslové podniky tam (a měli to z Anglie mnohem blíže než třeba plzeňskou Škodovku), válka mohla skončit nejméně o dva roky dříve, Hitler by pak neměl z čeho a kde vyrábět tanky, děla a letadla. To by ovšem nebyly zisky, takže na ukončení nebyl zájem.

Vlastníci navíc samozřejmě neměli zájem nechat bombardovat své podniky v Porúří. Přece si nenecháme bombardovat naše podniky, to raději srovnáme se zemí Drážďany, kde skoro žádný průmysl není.

Kdesi jsem četl, že posádka jednoho bombardéru byla potrestána za to, že omylem svrhla bomby na nějakou zbrojovku a ne na obytné čtvrti, jak měla nařízeno.

A ještě pár příkladů: Po skončení druhé světové války trvalo Sovětskému svazu (Rusku) pouze pět let, aby se vzpamatovalo z toho válečného běsnění a dostalo se na předválečnou úroveň. Po rozpadu Sovětského svazu a po Jelcinově divoké privatizaci všeho, se vzpamatovávalo Rusko celých 15 let! Z Ruska bylo vyvezeno pohádkové bohatství, aniž by padl jediný výstřel! Zavedení liberalismu a volného trhu mělo pro Rusko třikrát katastrofálnější důsledky než celá druhá světová válka. Podobně dopadla Argentina, když se zhroutilo v roce 2001 její hospodářství. Kdo zapříčinil cynické vykradení Argentiny bez války? Ale ano, autoři argentinského krachu jsou veřejně známí – je to Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Dokonce i jména vedoucích odpovědných pracovníků MMF a SB jsou veřejnosti známa. Že by poslední dobou války už tak moc nevynášely a nevyplácely se? Proč ale potom Bush vytáhl do válečného tažení proti Iráku? No protože MMF a SB nic v této zemi nemohly zvládnout, nic nemohly nakázat a rozkázat, žádný noeliberalismus nařídit, žádnou půjčku vnutit…, tak se musel použít zastaralý způsob – válka skutečná.

Ale nechám už výletu do „vysoké“ politiky – zabývat se gangstery a masovými vrahy není můj koníček.

Doporučení: Kdo je moc útlocitný, ať to následující raději nečte.


Text kurzívou jsou vysvětlivky

 

Ezra Pound Cantos XIVFile:Ezra Pound 1945 May 26 mug shot.jpg

Přišel jsem k místu bez světla (Dante)
Puch vlhkého čpícího uhlí, politici
Chamberloti a Cinyano, zápěstími připoutaní ke kotníkům,
stojmo a s holými řitěmi,
pitvorné ksichty rozmáznuté na zadcích,
na tučných půlkách vytřeštěné oko,
chlupy místo vousu,
tak buráceli k davům skrze ďoury v řitích,
řečnili k davům v mokvavém slizu,
samý mlok, šneci a larvy
a s nimi Balabier
s úzkostlivě čistým ubrouskem
pod penisem
a Bodrmann,
co se štítil řeči ulice,
s umicenými manžetami kolem stehen,
do tuha naškrobenými,
přes jejichž kraje se drala chlupatá trudovitá kůže,
a keťasové chlemtajících krev oslazenou lejnem
a za nimi Strohschild a smečka finančníků,
bičující je ocelovými dráty.
A prznitelé řeči
von Hochgeblut a novinářský gang
i všichni, kdo lhali za peníze;
perverzní buzeranti řeči,
pederasti milující chtíč po penězích
nad rozkoše smyslů;
hluk a povyk, hotová slepičárna v tiskárně
za klapotu sázecích strojů,
závany suchého prachu a pach povalujících se papírů,
smrad a pot, puch shnilých pomerančů,
hnůj, poslední žumpa kosmu,
mystérium, kyselina sírová,
zbabělci a zuřivci,
máčející šperky do slizkého bahna
a skučící pro jejich neposkvrněnost;
perverzní matky kuplující své dcery do postelí
k chlípným senilním starcům,
svině požírající svůj vlastní vrh
a tady plakát: Obraz země
a zde nápis: Měníme osazenstvo,
všichni tají jak špinavý vosk,
skomírající svíce, a zadky se potápějí,
tváře se topí pod šunkami zadnic
a v břečce pod nimi,
obráceni zády k sobě, chodidlo k chodidlu,
dlaň na dlaň, agenti provokatéři,
ti, co zavraždili Pearse a Mac Donagha,
s hlavním katanem kapitánem H.;
ten zkamenělý exkrement, co býval Verres,
(Verres Gaius, proslulý korupčník v antickém Římě)
a hle, bigotisté Calvin a Klement Alexandrijský,
(Kalvín svým učením přispěl k formování kapitalistické mentality)
černí brouci provrtávající lejna,
půda je vyžilá, břečka oplývá sousty,
obrys nelze rozeznat, stálé omílání a opadávání,
Nad hnilobou pekel
ďoura mohutné řitě,
zauzlené hemeroidy,
visící jak stalaktity,
umaštěná jak obloha nad Westminstrem,
dav anonymních tváří včetně Angličanů,
nezajímavé místo,
nejzazší hnus, naprostá zchátralost,
křižáci neřesti pšoukají do hedvábí
a mávají křesťanskými emblémy,
Mussini hude na krejcárkovou píšťaličku
a mouchy nosí novinky, harpyje zvysoka trousí lejna,
Bažina odporných lhářů,
močál stupidit
zlovolné blbství nikdy nekončící,
půda produkující hnis, prolezlá havětí,
mrtvé larvy plodící živé larvy
a houfy majitelů doupat,
lichváři ždímající muňky, kuplíři mající moc,
pets-de-loup, sedící na kupách zkamenělých knih
(posměšný francouzský název univerzitních vzdělanců)
a zatemňující texty pomocí filologie
a vystrkující své osobičky do popředí,
z tohoto ovzduší nelze uprchnout do ticha,
vši útočí s vyceněnými kusadly
a nad tím vším zejí huby řečníků,
pšoukají kazatelé.
A bohyně závisti, korupce, foetor, fungus,
rozteklí tvorové, roztálí okostřenci,
pomalé hnití, smrdutý oheň,
ožižlané špačky doutníků
a žádná důstojnost, žádná tragika,
pochybný Episcopus máchá kondomem, plným švábů,
(Anglikánská církev vlastnila domy v londýnské čtvrti brlohů-slums
a odmítáním regulace porodnosti přispívala bezděčně ke zločinnosti)
monopolisté, zabraňující vědění,
bránící potřebnému rozdělování.

Cantos XV

(úryvek)

Velká strupatá řiť stříká průjem much
řiť burácející imperialismem
nejposlednější pisoár, hnojiště, močál stojatých chcanek,
pan Nabob už méně dravý, pochybný Episcopus
Londoniensis, (Krupman, Starkrup, Herring, Pressrich)
hlavou dolů, narvaný do pomyjí
klátící uhrovitýma nohama,
klerikální suspenzor mu visí nazpět až k pupku,
kondom má plný švábů
a na obou půlkách řitě tetování
a kolem něho kroužek dam holdujících golfu

stěžující si, že sračka bývala dřív hustší a vydatnější,
A Fabiáni volající: Petrifikujte hnilobu!
rozdělte nové nasrávky po pilulkách!

Převzato ze Zvědavce

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments