Půjčka není lichva – braňme se!

Jsou smlouvy u půjček na lichvářský úrok platné?

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2004 lze kteroukoliv smlouvu na půjčku s nepřiměřenou výši úroků úspěšně napadnout u soudu a domáhat se neplatnosti takto uzavřené smlouvy – a to pro rozpor s dobrými mravy.


U dohody o úrocích při peněžní půjčce platí ustanovení § 3 odst.1 zákona 40/1964 Sb., podle něhož výkon práv a povinnosti vyplývající z občansko-právních vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy.


Požadavek poskytovatele půjčky na nepřiměřené smluvní úroky naplňuje skutkovou podstatu trestného činu lichvy, a to za předpokladu, že jde (či má jít  o plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, a že věřitel přitom zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo rozrušení dlužníka, viz ustanovení § 253 zákona 140/ 1961 Sb.

Ještě že tu máme zákony z šedesátých let !

Výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 21 Cdo 1484/2004 ze dne 15.12.2004), uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 2/2005, s.73, oznamuje všem, že nepřiměřeným úrokem, odporujícím dobrým mravům, je taková výše úroků sjednaná ve smyslu ustanovení § 658, odst. 1, občanského zákoníku, která podstatně přesahuje úrokovou míru v době jejich sjednání obvyklou, stanovenou zejména s přihlédnutím k nejvyšším úrokovým sazbám, uplatňovaným bankami při poskytování úvěrů nebo půjček. 


Podepsali jste smlouvu na vyšší roční úrok?  Platíte lichvářům? V 60.letech to bylo 2,7 % ročně . V roce 2005 se úroková míra při poskytování úvěrů a půjček pohybovala do deseti procent. Platíte lichvářům všech zemí, kteří se spojili, aby vás připravili o poslední grošík?  K tomu,abyste zjistili, kolik jim máte ve skutečnosti podle smlouvy zaplatit, stačí pár minut a kalkulačka.  A přitom po vás chtějí 30, 40, 60 nebo 170 % ročního úroku?


Poučení Ministerstva financí :


…ohledně dovolenosti či nedovolenosti poskytování půjček s nepřiměřenou výší úroků lze říci, že nepřiměřená výše úroků je v rozporu s českým právním řádem a tento poskytuje nástroje jednotlivým občanům k řešení jejich situace…

Pochopili jsme,  že tímto nástrojem jsou československé zákony z let 1961, 1964 a judikát Nejvyššího soudu z r. 2004. A tak občanům, kteří v rozrušení podepsali smlouvy na půjčky s nepřiměřeným úrokem, lze poradit jediné: Napište žalobu na svého lichváře a kopii smlouvy přiložte. Požádejte o její neplatnost a požádejte o odklad plateb do právoplatného rozsudku soudu.

Nenechte se stresovat tzv.  rozhodčími! Nemají se soudy České republiky nic společného.


Podávejte hromadně trestní oznámení za pokus o lichvu !


Už císař Josef II. vyhlásil: "Vláda je tu na ochranu slabých a nemocných proti silným,bohatým a bezohledným."  Co tedy  udělali naši poslanci v posledních takřka dvaceti letech na ochranu svých slabých a chudých voličů?


Nic!


Naopak, schválili zákon o osobním bankrotu. Když je znovu zvolíme, možná půjdou ještě dál a uzákoní pro dlužníky lichvářů trest, odedávna známý už ve starém Řecku a Římě – neplatiči dluhů bývali totiž prodáváni do otroctví  – a basta! Takových 100 000 dlužníků by se lichvářům mohlo podařit prodat někam do naftou prosáklých pouští a stát by inkasoval velmi slušné DPH!


Chybí pak už jenom specializovaná exportní firma. Což takhle založit a pak řídit Homeprovidentprofirealexport?  

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments