Marcela Urbanová k „Čunkofilmu“

Dnešního dne (18. 2. 2009) byla uveřejněna zpráva, že je připraven scénář k „dokudramatu“ o Jiřím Čunkovi. V tomto kvazidokudramatu má být též ztvárněna moje postava. V článku, uveřejněném na portálu www.novinky.cz autor filmu uvádí, že se mnou též o tomto filmu hovoří a staví mne téměř do role spolutvůrkyně filmu.
 
Považuji za nutné uvést, že řada informací, které se v uveřejněném článku uvádějí, nejsou pravdivá a řada dalších informací v něm není uvedena vůbec. Proto poskytuji veřejnosti tyto doplňující informace:
Dne 23. května 2008 mi osobně pan Radim Procházka a Petr Fischer představili svůj projekt – film o Jiřím Čunkovi, ve kterém by se měla objevit i moje postava jako bývalé Čunkovy sekretářky. Oba pánové mě opakovaně žádali o součinnost a spolupráci při přípravě scénáře.
 
S touto akcí jsem nesouhlasila, sdělila jsem oběma, že v žádném případě nebudu spolupracovat na tomto projektu a upozornila jsem je, že jeho případnou realizaci budu považovat za zásah do svého soukromí. Přesto se Radim Procházka pokusil ode mne, mojí advokátky i některých dalších osob získat bližší informace pomocí nastrčených osob, které deklarovaly jiné účely (prohlašovali se na příklad za novináře zajímající se o ženskou tematiku, apod.). Tyto praktiky jsem odhalila až tehdy, když i těmto osobám jsem odmítla informace poskytnout a z jejich strany byl následně specifikován skutečný záměr, ke kterému tyto informace chtěly.
 
Jednání pana Radima Procházky považuji za manipulativní, a to zejména i s ohledem na skutečnost, že řada soudních jednání, která přímo či nepřímo s kauzou Čunek souvisí, není doposud skončena. Tato jednání mohou přinést odhalení dalších skutečností, které mohou mít vliv i na samotnou kauzu Jiřího Čunka. Z tohoto hlediska vnímám připravovaný film za potenciální pokus o ovlivnění dalších vyšetřování spjatých s kauzou pana Čunka.
 
O státním zájmu na daném projektu svědčí i fakt, o kterém mne informoval sám pan Procházka zřejmě na podporu svých argumentů a na důkaz, že jeho počínání má plnou státní podporu. Pan Radim Procházka obdržel na přípravu scénáře státní dotaci ve výši 250 tis. Kč od ministerstva kultury – prostřednictvím státního fondu kinematografie, přičemž dle smlouvy měl za povinnost do konce roku 2008 scénář dokončit.
 
Samotné užívání veřejných zdrojů tímto způsobem považuji za značně diskutabilní. Ve směru ke mně pak považuji veřejnou prezentaci projektu a jednání pana Radima Procházky za neetické. Jeho prohlášení o tom, že se mnou hovořil, aniž by sdělil pravdu, že byl opakovaně písemně i ústně mnou odmítnut, považuji za lživé informování veřejnosti. Již tímto narušil pan Radim Procházka moje soukromí způsobem, že je nutno, abych se proti tomuto narušení bránila.
 
Považuji za nutné deklarovat již v tomto stádiu přípravy filmu, že jestliže film bude realizován a zpřístupněn veřejnosti, užiji všech právních prostředků na svoji ochranu.

Vsetín 18. února 2009

Bc. Marcela Urbanová

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments