Metoda strategické litigace a síla v pozadí I

Vracím se ke svému článku "Legenda o Tarzanovi a „nepřizpůsobiví učitelé" při jehož psaní jsem měl možnost seznámit se s názory cikánského vysokoškolského pedagoga Mgr. Jana Stejskala, Ph.D. K mému překvapení od pana doktora vede jednoduchá a přímá cesta skoro až ke kořenům.

 

Ve svém článku pan magistr naprosto přesně ví, kdo může za mentální zaostalost značné části „sociálně vyloučené" populace a má tutový recept na nápravu tohoto stavu. Jak jinak, vnucení totálně zanedbaných dětí do běžných škol. Jako vzdělaný člověk však ví, že čeští pedagogové budou jen těžko plivat na základy svého oboru, že většinoví rodiče se budou jen těžko vzdávat vlivu na to, s kým jejich dítě bude či nebude chodit do školy. Jako správný "demokrat" dnešní doby ví, že jedinou cestou donutit bežné občany, aby dělali něco proti své přirozenosti, vůli a zdravému rozumu je násilí, zastrašení, skandalizování, šikanování a mediální manipulace. Tu nakonec velmi názorně předvedl u výše uvedeného článku a série dalších podobných výtvorů (1, 2, 3).

 

O metodě

 

Pan doktor je ale cílevědomý a metodický a je schopen se pro svou věc skutečně angažovat. Asi proto je členem aktivistické nátlakové organizace Z§vůle práva. Jsem přesvědčen, že o tomto občanské sdružení ještě uslyšíme a prorokuji mu slavnou budoucnost. Na rozdíl od směšných figurek typu pana Václava Miky, útočícího na dětské pohádky, má tato organizace propracovanou a účinnou metodu strategické litigace. Její princip mi nejlépe osvětlilo sdružení samo:

 

Jde o využití soudního (případně správního) řízení k dosažení výrazných pozitivních společenských změn prostřednictvím vedení tzv. strategických právních případů, jejichž smyslem není pouze prosazení a ochrana práv zastupovaného individuálního klienta, ale zlepšení budoucí pozice všech potencionálních obětí stejného typu porušování práv. Vedení právního případu se strategickým potenciálem tedy směřuje k vytvoření precedentu v soudní aplikační praxi, rozhodnutí, které zásadně  nově interpretuje právní normy a aplikuje právní předpisy, jež byly do té doby ignorovány nebo aplikovány nedostatečně.

 

Jejím výsledkem je:


– lze dosáhnout širokých a trvale udržitelných změn.

je metodou s výrazným multiplikačním potenciálem a trvale udržitelnými výsledky.  

– aktivizace zapojených obětí porušování lidských práv

– zvýšení pozornosti a citlivosti odborné i laické veřejnosti vůči řešeným tématům

 – edukace všech složek justičního systému

 

Má však i své problémy:

 

– dlouhodobost realizace jednotlivých případů a tím způsobená neexistence okamžitého efektu,

– úskalí spolupráce s klientem, který musí v dlouhém řízení ze své vlastní vůle vytrvat,

– potenciálně vysoké náklady spojené s vedením strategických právních kauz,

– nutnost komplexního propojení mnoha aktivit.

 

Přeložme si však zásady této metody do jazyka českého, alespoň tak, jak tomu rozumím já. Aktivisté chtějí reformovat společnost systematickým organizováním monstrprocesů velmi podobně, jako tomu bylo v 50. letech. Zastrašení veřejnosti laické i odborné, „edukace" justice a nutnost propojení „mnoha aktivit" (rozumím tomu hlavně mediálních), to všechno tu už bylo. Jde o prosazení takového stavu společnosti, který by 90% obyvatelstva za normálních okolností nepřipustilo, kdyby mělo svobodu volby. Cílem této metody je potlačení demokracie a nastolení vlastního režimu (ať již je jakýkoli), který však nemá s demokracií, definovanou jako vůle lidu, naprosto nic společného. Ano, takto lze skutečně proti vůli většiny vybudovat společnost stavící sexuální deviaci na roveň rodině nebo sociálního parazita nad řádného daňového poplatníka. Bohužel všude okolo sebe může vidět, že tento proces nepřetržitě probíhá a vynucovaný stav se stále více vzdaluje svobodné společnosti i zdravému rozumu.

 

Kdo za tím stojí?

 

Tak jako u terorismu, je i v případě zkoumání aktivistických skupin nezbytné sledovat jejich financování.  Na cestě k původcům těchto myšlenek použijme tedy problémové body metody, definované samotnými aktivisty:

 

– potenciálně vysoké náklady na jednotlivé kauzy

– nutnost komplexního propojení mnoha aktivit

 

Metodu tedy může provozovat jen finančně a mediálně silná skupina, nemohou to být rytíři z Nemajnic. Ke svému překvapení od pana magistra Stejskala, vede přímá cesta až do výšin globálních elit. Podle toho mála, co aktivisté zveřejnili, je totiž jejich „strategický donor" CEE Trust.

 

V říjnu 2007 zahájila Z§vůle práva, o.s. za podpory organizace Trust for Civil Society inCentral and Eastern Europe (CEE Trust) realizaci přípravného projektu k zahájení prací a dlouhodobém, systematickém rozvoji metody strategické litigace v České republice. 

 

A od něj vede přímá cesta až do globálního nebe:

 

Atlantic Philanthropies
Charles Stewart Mott Foundation
Ford Foundation
German Marshall Fund of the United States
Open Society Institute
Rockefeller Brothers Fund

The CEE Trust expects to allocate up to million toward this aim by the end of 2012.

 

V pozadí projektu jsou ty nejsilnější vlivové organizace globální elity, postavené na jejich neomezených globálních zdrojích. Za naší nenápadnou organizací tedy stojí totální finanční i mediální síla. Jakou šanci má tedy hospodský, kterému etnická banda třikrát vymlátila hospodu a on je tam počtvrté odmítne pustit? Jakou šanci má oběť loupežného přepadení a udělá tu chybu, že při sebeobraně poškodí to správné etnikum? Jakou šanci mají rodiče, zajistit pro svého potomka civilizované spolužáky a ne dětské oběti asociálních rodičů? Já bych na ně nevsadil.

 

Myslím, že výše uvedené dokáže vysvětlit ledacos a tvůrci konspiračních teorií mají pole otevřené.  Patrně nebudou daleko od pravdy. Hybateli těchto změn, které většina obyvatel považuje za nežádoucí, nejsou zdejší tzv. „sociálně vyloučení" (dříve označovaní srozumitelným českým slovem "lúza"), ale někdo daleko, daleko mocnější. Oni jsou jen nevýznamný prostředek, zneužitý k nepříliš jasným mocenským cílům.  Na druhé straně extrémistické organizace typu Dělnické strany, jednostranně obrácené proti asociálům, útočí proti zcela falešným cílům a jsou jen vhodnou záminkou k další likvidaci občanského nesouhlasu.

 

Ať už je ale boj za prosazení demokratické vůli většiny či individuálních práv a svobod jakkoli obtížný, poznání skutečného nepřítele je věcí zcela zásadní.

 

(pokračování příště)

 

Převzato z Nautila

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments