Ne školnému

V úterý 8. června 2010 v odpoledních hodinách přinesla média informace o tom, že se budoucí vládní koalice shodla na zavedení školného na vysokých školách. SOS Student v minulosti vedl několik úspěšných kampaní proti zavedení školného na VŠ. Studenti i veřejnost se několikrát jasně vyslovili proti tomuto asociálnímu opatření ze strany vlády, které je namířené proti mladé generaci a proti vzdělanosti v naší republice.

Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na vysokých školách by tak mělo za cíl prohloubení rozdílů v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se studium na vysokých školách stalo prakticky nedostupným. Vzdělání však nemůže být výsadou určité skupiny obyvatelstva, musí být přístupné všem. V přístupu ke vzdělávání na veřejných školách nesmí fungovat ekonomické třídící síto. Čím více lidí získá možnost vysokoškolského vzdělávání, o to více se zlepší podmínky pro rozvoj naší ekonomické, hospodářské a kulturní úrovně. Odmítáme tvrzení, že zavedením školného na VŠ se zlepší úroveň vysokoškolského vzdělávání. Opak je pravdou. Pokud chceme upřímně zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání, dosáhneme toho jedině systémovými změnami a nikoli vylučováním části obyvatelstva ze vzdělávacího procesu na základě ekonomických omezení.Nedopusťme, aby byl přístup ke vzdělání omezován z jakýchkoli důvodů – náboženských, politických, národnostních či ekonomických. S jasným záměrem eliminovat demokratickou diskusi je  spojeno i načasování rozhodnutí zavést placené školné. Vyhlášení cíle budoucí pravicové koalice zavést školné na vysokých školách v době před letními prázdninami, tedy v době, kdy se studenti ze škol rozejdou, je vedeno snahou utlumit polemiku, snížit schopnost studentů účinně se organizovat a klást odpor. Obdobné jednání jsme viděli, i pokud jde o zavádění státních maturit, lze je tedy považovat za promyšlené a jednoznačně namířené proti otevřené diskusi a proti rozhodování na základě demokratických principů.Na tyto obnovené snahy budeme reagovat obnovením kampaně proti zavedení školného na vysokých školách. Vzdělání není byznys!Vzdělání je právo!

Zdroj


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments