Obviňuji Vás z přípravy masové vraždy!
První část dopisu rakouské novinářky Jane Burgermeister generální ředitelce WHO (Světové zdravotnické organizace). Tato novinářka již podala žalobu na firmu Baxter pro podezření ze snahy o rozpoutání pandemie. O tomto případu jsme vás již informovali v březnu tohoto roku.

***

From: Jane Burgermeister (jmburgermeister@gmail.com)

 
Date: April 25, 2009


Subject: Obvinění připravované proti dr. M. Chan a WHO pro zločin masové vraždy

 

Vážená paní doktorko Margaret Chan,


zasílám tento email, abych Vás informovala o svém záměru podat v pondělí 27. 4. soudní žalobu proti Vám i ostatním zaměstnancům WHO a spojených organizací kvůli vašemu podílu na tom, že byla světová populace vystavena riziku pandemického viru, který by mohl zabít miliardy lidí, a to dle zákona o boji proti zločinu organizovanému mezinárodními gangsterskými skupinami a rovněž dle konvence Spojených národů o prevenci a trestání genocidy.

 

Jako veřejný činitel, který je zaměstnán v mezinárodní organizaci ve funkci generální ředitelky Světové zdravotnické organizace se sídlem v Ženevě, máte jako povinnost a součást své náplně práce jednat vždy tak, abyste byla strážcem zdraví světové populace, zvláště předcházet „zneužití“ vyhlášení pandemie organizacemi, společnostmi, vládními orgány nebo jinými celky, které mají v úmyslu vypustit pandemický virus a poté získat pomocí programu všeobecné plošné vakcinace zamořeným materiálem politické a ekonomické výhody z masové vraždy.

 

Zprávy médií ukazují, že vaše organizace zneužívá svou organizační strukturu, personál a služby, aby zveličovala nebezpečí viru prasečí chřipky, a tím ospravedlnila právě takové plošné očkování nevyzkoušenou a neotestovanou vakcínou. WHO poprvé v dějinách nařídila všem svým členům, aby nepřetržitě obsluhovali „Místnost pro kontrolu pandemie“ jako reakci na včera v médiích ohlášené případy prasečí chřipky, a je bezprostředně připravena vyhlásit „pandemii“. Tato „Místnost pro kontrolu pandemie“ je zřízena za účelem sledování šíření pandemického viru, a tudíž je vybavena superpočítači napojenými na veškeré bezpečnostní síly vlád členských států Spojených národů. Tato „Mistnost pro kontrolu pandemie“ je místem, odkud vzejdou veškerá prohlášení o „pandemii“, a já bych byla vděčná, kdybyste mohla zveřejnit seznam lidí, kteří pracují v této kontrolní místnosti.

 

Když WHO totiž vyšle takovéto „prohlášení“ presidentu Obamovi, budou po celé zemi rozmístěny jednotky FEMA a DHS (bezpečnostní síly), tzv. „Protipandemické oddíly“. Guvernérům všech států USA bude sděleno, že budou do praxe zavedena opatření zákona Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA). To znamená, že všichni Američané musí souhlasit s plošnou vakcinací, jinak budou obviněni z hrdelního zločinu. Nebylo by lepší, doktorko Chanová, abyste prostě požádala lidi, kteří to odmítnou, aby nosili chirurgickou roušku, pokud je zde opravdu reálné nebezpečí pandemie? Proč činit nátlak na vakcinaci pod hrozbou zastřelení? Zákon praví, že každý, kdo odmítne očkování anebo se staví proti nucenému přemístění do připravených „karanténních zařízení“, může být vystaven „legální“ střelbě a může být zabit. (Ospravedlněné „smrtelné donucení“).


Jste si jistě vědoma těchto skutečností. Je to tak krutý scénář, že Vy ve svém postavení veřejného činitele musíte mít pádné důkazy, že se jedná o extrémní nebezpečí pro lidskou populaci a musíte mít ověřené a nepochybné zdůvodnění, že Vaše akce budou skutečně zaměřeny proti této hrozbě, a že je dobrý důvod, proč prostě nedoporučíte nosit chirurgickou masku lidem, kteří se nechtějí nechat očkovat.


Zprávy médií naznačují, že nový kmen prasečí chřipky je uměle vytvořená kombinace, která obsahuje geny ptačí, lidské a prasečí chřipky z několika různých kontinentů. Existují tedy důvody, které nás mohou vést k domněnce, že pochází z nějaké laboratoře, a to spíše z laboratoře na výrobu biologických zbraní. Nebylo by pro WHO lepší, aby poskytla odbornou pomoc při vyšetřování laboratoře, která vyrobila a vypustila tento syntetický virus, a poté ji pohnala před soud? Neměla by raději lidem doporučit nosit roušky, než vyhlašovat plošný očkovací plán? Podle níže uvedené zprávy Fox News je vaše hodnocení nebezpečí této prasečí chřipky mnohem více pesimistické než hodnocení CDC (Americké centrum pro kontrolu nemocí), jež doporučuje pouze obvyklá opatření. Jak to vysvětlíte?

 

Jak vysvětlíte, že jste již označili tolik smrtelných případů, zatímco mexická vláda potvrdila pouze 16 úmrtí způsobených tímto kmenem chřipky? O jaký vědecký podklad se opírá toto vaše určení počtu úmrtí? Používáte k tomu správnou metodu? Můžete u soudu dokázat, že užíváte správnou metodu, a že prosté doporučení lidem, aby nosili operační roušky, není dostačující?

 

Upozorňuji vás, že nový kmen prasečí chřipky se objevil zároveň v Mexiku a Americe, a to za „záhadných okolností“, což také ukazuje na úmyslné, plánované a koordinované vypouštění umělých, v laboratoři syntetizovaných virů. Neměli byste raději vyšetřovat tuto „tajemnou příhodu“? Zahájili jste nějaké vyšetřování? Koho vyšetřujete? Uveďte podrobnosti, prosím.

 

WHO je povinna využít všechny ostatní postupy dříve, než vyhlásí pandemii a zahájí plošné očkování, a proto je Vaší úřední povinností vědět, že v roce 1976 muselo být americkou vládou zrušeno plošné očkování proti prasečí chřipce, protože přibývalo důkazů, že jeho rizika pro veřejnost jsou větší než riziko skutečné prasečí chřipky. Vzhledem k tomuto precedentu z roku 1976 jste obzvláště povinna se ujistit, že pod vaší záštitou nebude předčasně vyhlášena pandemie a nebude provedeno žádné plošné očkování, pokud nebude ohrožena široká veřejnost a potvrzena vysoká kvalita a bezpečnost použitých vakcin. Musíte také prokázat, že doporučení nosit operační roušku není funkční alternativou při obraně před jakoukoliv údajnou pandemií.

 

Jsem přesvědčena, že neplníte své povinnosti tím, že

a)    neposkytujete veřejnosti přesné informace o ohrožení, které pro ně představuje prasečí chřipka

b)   jste se neujistila, zda předčasné vyhlášení pandemie nebude záminkou k rychlému šíření zamořených nebo závadných vakcin, které by mohly vést ke smrti či poškození lidí, jak se již událo v roce 1976


Jako veřejný činitel, jehož náplní práce je v současné době vyšetřování firem Baxter a Avir, zapletených do úniku pandemického materiálu s virem ptačí chřipky v Rakousku, jste povinna plně si uvědomovat okolnosti tohoto případu a role, kterou farmaceutická společnost, jmenovitě Baxter, hrála v tom, že byla téměř spuštěna pandemie. Měla byste také vědět o trestních oznámeních, která jsem 8. dubna 2009 v této věci podala u vídeňské městské prokuratury proti Baxteru a dalším subjektům, včetně WHO, a jež jsou dostupná na blogu. Referenční centrum WHO poskytlo společnosti Baxter mimořádně smrtící divoký typ ptačí chřipky, kterým byla v konečném důsledku zamořena očkovací látka proti běžné lidské chřipce, jež byla poté distribuována do šestnácti laboratoří v Rakousku, České republice, Slovinsku a Německu pod falešným označením, a tak se ptačí chřipka mohla dle hodnocení expertů a médií v minulém zimním období rozšířit na pandemii. Viry namíchané v laboratoři mohly způsobit pandemii (6. března 2009) http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/4230882.cms.

 

Je jasné, že v této kauze Baxter lze vidět dobře rozeznatelnou vazbu mezi WHO a únikem pandemické vakciny s virem ptačí chřipky v Evropě.  Podle zpráv provádí WHO vyšetřování, jež má zjistit jakou roli měly společnosti Baxter a Avir při výrobě a distribuci této látky, ale doposud nebyly veřejnosti sděleny žádné výsledky tohoto vyšetřování, ani vydána doporučení ke zpřísnění bezpečnostních pravidel pro laboratoře, které pracují s vysoce patogennímy viry ptačí chřipky. Proč?

 
Tvrdím, že Vaše selhání při vedení úplného a detailního vyšetřování tohoto případu, a také při zveřejnění závěrů a vydání jasných doporučení k tomu, aby se předešlo opakování takových incidentů, je nejenom selháním ve výkonu vašich povinností veřejného činitele, ale také důkaz Vaší účasti při zakrývání skutečného původce pandemického viru, jímž je právě referenční centrum WHO. V mém trestním oznámení, podaném 8. dubna vídeňské prokuratuře, obviňuji firmu Baxter, že se pokoušela úmyslně spustit pandemii s cílem vydělat na tom tím, že měla dopředu uzavřené lukrativní smlouvy na dodávku vakcin proti ptačí chřipce s rakouským ministerstvem zahraničí z roku 2006, především smlouvu uzavřenou s rakouskou ministryní zdravotnictví Marií Rauch-Kallatovou, která obsahovala dodávku 16 milion očkovacích dávek v případě, že WHO vyhlásí pandemii ptačí chřipky.

 

Překlad: Stan

 

2. díl


Zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments