Obviňuji Vás z přípravy masové vraždy II




V Německu je povinné očkování proti ptačí chřipce, které zajišťuje vyšší zisky farmaceutickým společnostem, navíc k tomu i motivaci pro spuštění pandemie, protože by z toho tyto společnosti měly zisk. Také je to motivací pro přehnaný nátlak na členy WHO, aby vyhlásili pandemii bez patřičného důvodu. S odvoláním na zákony proti vyděračsky působícím zločineckým organizacím jsem se snažila dokázat, že do vedoucích funkcí v organizacích, jako je například WHO, byli infiltrovány zločinecké živly, které v současnosti napomáhají další kriminální činnosti, jež zahrnuje loupežné vraždy, jež jsou maskovány jako tajné programy vývoje biologických zbraní. Výsledkem takové činnosti firmy Baxter bylo, že nejméně 35 lidí v Rakousku a ČR muselo dostat preventivní ochranu proti ptačí i běžné lidské chřipce v nemocnici. To znamená, že podle profesionálního mínění zdravotnického personálu existovalo skutečné, hmatatelné a specifické ohrožení zdraví těchto osob od materiálu kontaminovaného Baxterem a WHO, takže bylo okamžitě přikročeno k podání účinných léků. Zjistila jsem, že personál v české laboratoři, který se dostal do kontaktu se zamořenou vakcinou společnosti Baxter, a který o tom poprvé informoval 6. února, byl přemístěn do karantény. Jestliže je skutečností, že tento incident se stal jen před několika týdny, a vaše organizace je v něm zapojena tím, že dodala smrtící kmen viru ptačí chřipky a vyšetřuje tento případ, je vaší povinností uvědomit si všechny podrobnosti, obvinění ze zločinných pohnutek, argumenty i protiargumenty pro tato obvinění, protože existuje mnoho analogií k tomuto novému případu „prasečí chřipky“, mimo jiné uměle vytvořená struktura a záhadné objevení se nákazy na dvou místech zároveň.

 

A dále, měli byste být informováni o té skutečnosti, že Baxter používá režim zabezpečení Biosafety třetího stupně, v němž je náhodná kontaminace vysoce patogenního smrtelného kmene viru ptačí chřipky, který jste jim poslali ze svého referenčního centra, s humánním virem chřipky prakticky nemožná.  Musíte také vědět o výzkumu Jeffrey K. Taubenbergera z Department of Molecular Pathology, Armed Forces Institute of Pathology (Oddělení molekulární patologie Armádního patologického ústavu), který se zabýval viry ptačí chřipky, a zvláště o jeho rekonstrukci smrtícího kmene ptačí chřipky z genetického materiálu získaného z obětí pandemie španělské chřipky v letech 1918 – 1919. Přestože mnoho vědců a nevládních organizací vydalo varování, že vzkříšení tohoto smrtícího viru je nebezpečné pro veřejnost, WHO byla jedním z největších zastánců toho, aby se pokračovalo ve výzkumu tohoto bioinženýrsky získaného viru a „protilátek“ proti němu, přičemž se utratily miliony dolarů daňových poplatníků na výzkum a preventivní programy. Musíte vědět, že loni v létě tento vědec zveřejnil ve vědeckém časopise důkaz, jenž prokazuje, že se ptačí chřipka může smísit s virem lidské chřipky v laboratorních podmínkách. Jistě také máte informace o probíhajícím vyšetřování zločinu v Polsku, v němž jde o smrt bezdomovců poté, kdy byli loni v létě naočkování doktory a zdravotními sestrami. Z těchto důvodů tvrdím, že je dostatek důkazů z veřejných zdrojů, jež ukazují, že farmaceutické společnosti, vládní organizace i další činitelé vědomě a úmyslně vytvářejí pandemické látky virové povahy, a jak jsme viděli v minulém zimním období v Rakousku, uvolňují je do populace, a přitom se pokoušejí skrýt svoji odpovědnost.

 

Kdybyste Vy a WHO v tuto chvíli vyhlásili pandemii kvůli prasečí chřipce v USA, a kdyby lidé začali umírat v přímém důsledku s plošnou vakcinací, kterou zahájíte, a kdyby přitom existovaly závažné  důkazy o škodách a zdravotním poškození lidí v přímé souvislosti s plošným očkováním, které jste zahájili, jak se to stalo v roce 1976, mohlo by se stát, že nebudete obviněna pouze z přípravy masové vraždy, ale z jejího uskutečnění. Kromě toho, pokud jsem byla informována, Světová zdravotnická organizace publikovala studii, posuzující hospodářský dopad pandemického viru. Pokud Vy, jako součást tohoto úřadu pomáháte zločineckým organizacím, které ovládly vysoké státní úřady proto, aby mohly provádět své zločiny, iniciovat a poté vyhlásit pandemii, jež rozvrátí hospodářství, potom Vy, další vedoucí představitelé pracující pro WHO s úředním pověřením, i WHO sama jako organizace, by se mohli zodpovídat nejen z obvinění za trestné činy, ale také za škody vyplývající z hromadných žalob podaných nejen občany USA, ale i občany či společnostmi z celého světa, kteří zjistili, že jejich příjmy poklesly jako přímý důsledek pandemie, která byla takto rozpoutána, a také jí následujících hospodářských potíží. Pokud dojde k vyhlášení epidemie ze strany WHO a hromadným úmrtím, která budou způsobena plošným očkováním, předpovídám situaci, že Vy a WHO budete čelit tisícům trestních oznámení a hromadných žalob. Tvrdím, že způsob, jakým jste se chovali v kauze Baxter je důkazem, že jste nejednala ve veřejném zájmu, jak Vám to ukládá funkce, kterou vykonáváte, ale ve skutečnosti jste podporovala skryté zločinné zájmy spočívající v iniciaci pandemie a zneužití jejího vyhlášení k tomu, aby byly získány politické a finanční výhody pro skupinu, kterou označuji jako Zločinný gang iluminátů (Iluminati crime gang).


Vyhlášení pandemie ze strany Světové zdravotnické organizace dává přímé politické, finanční i jiné výhody živlům v americké vládě, zvláště těm, které označuji jako Zločinný gang iluminátů, NWO, CIA a zednářů, proti nimž se připravuje stíhání za protizákonné mučení na Guantanámu, které je v rozporu s americkým i mezinárodním právem, zvláště Donalda Rumsfelda (jenž má finanční vazby na výrobce protichřipkového léku Tamiflu), Richarda Cheneyho a Alberta Gonzalese. Vyhlášení stanného práva pomůže každému obviněnému z protiprávního mučení, aby se vyhnul stíhání v USA, ačkoliv kauza probíhá ve Španělsku. Tvrdím, že vědomě a úmyslně zneužíváte svoji úřední moc ředitelky WHO, abyste pomohla těmto iluminátům dosáhnout politických a finančních cílů. Tvrdím, že dnes existují důkazy, že úmyslně dezinformujete o nákaze prasečí chřipkou, jež údajně začala včera, abyste zveličila nebezpečí pandemie za účelem ospravedlnit plošné očkování, přičemž ignorujete a potlačujete informace, které označují takovou reakci jako neadekvátní riziku. A na závěr, Vás žádám, abyste mi do pondělí 27. dubna, do 10 hodin SEČ poskytla následující dokumentaci v podobě příloh emailu, odkazů, právních informací atd. tak, abych je mohla posoudit před tím, než podám další trestní oznámení v této věci.

Zvláště Vás žádám o to, abyste mi sama nebo prostřednictvím svých podřízených poslala:

a)     Vědecké studie, o vakcinách, jež hodláte použít k plošné vakcinaci populace v USA, jež podají jasné důkazy z respektovaných vědeckých kruhů, o tom, že proběhly klinické testy, jejichž výsledky byly publikovány v prestižních vědeckých časopisech, a jež jednoznačně potvrzují jejich bezpečnost.

b)     Informace o genových sekvencích prasečí chřipky, které WHO doposud zjistila u obětí nákazy v Mexiku a Spojených státech

c)      Informace o tom, které společnosti nasmlouvaly s WHO dodávky vakcin proti prasečí chřipce, jejich termíny a dohodnuté podmínky, včetně garance kvality a cenových ujednání.

d)     Detailní rozpis všech bezpečnostních procedur a nezávislých dobrozdání, jimiž WHO zaručuje, že veškeré očkování splňuje uznávané standardy bezpečnosti a kvality.

e)     Dokumenty prokazující, že máte patřičnou pravomoc vyhlásit v případě prasečí chřipky pandemii a přinutit násilím celou populaci, aby se nechala očkovat ve formě právních ustanovení, směrnic apod.

 

Pošlete mi, prosím, všechny tyto dokumenty jako přílohy mailu. Pokud nestihnete pondělní termín, budu v mém podání k soudu tvrdit, že nemáte takové dokumenty. Žádám Vás, abyste se ujistila, že jste si ponechala kopii mailu, který mi pošlete, takže budete moci doložit soudu, že:

a)     Máte všechna náležitá oprávnění a dokumenty

b)     Držíte je v rukou dostupné pro veřejný dohled a zběžné nahlédnutí v situaci ohrožení, což je Vaší povinností veřejného činitele


http://birdflu666.wordpress.com/

Na tomto mém blogu najdete také náčrt mých důkazů a tvrzení … Pokud máte nějaké připomínky, nebo byste ráda poukázala na nějaká fakta, o nichž si myslíte, že jsou chybná, odepište mi hned, jak jen to bude možné. Bude mi potěšením Vám odpovědět na všechny otázky.

S úctou, Jane

 

Překlad: Stan (redakčně kráceno)

 

1. díl

 

Zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments