Oprava Karlova mostu: hlavní viníci nepřišli!


karluvmostVe středu  13. května 2009 v podvečer se v budově Národního muzea na Václavském náměstí konala panelová diskuse  o opravě Karlova mostu v Praze z hlediska plnění povinností vlastníka, tedy hl. m. Prahy, a státní správy, tedy pražského magistrátu (MHMP).  Navzdory včasnému doručení pozvánek se nikdo za město ani za magistrát nedostavil. Pouze ze sekretariátu MUDr. Pavla Béma přišla omluva e-mailem. Šéf památkové péče v Praze se ani neobtěžoval ozvat. Přitom šlo právě o ně! V diskusi zazněly informace nejen o kontrolních zjištěních Památkové inspekce MK, řada dalších důležitých poznatků, ale bylo konstatováno, že navzdory zjištěným a zdokumentovaným hrubým nezákonnostem oprava pokračuje po půl roce od skončení kontroly nerušeně dál stejně špatně a nekvalitně, jako před kontrolou!


Na diskusi se sešli inspektorka Památkové inspekce MK, zástupce Národního památkového ústavu (NPÚ) i soudní znalec, který posuzoval nekvalitní kamenické a zednické práce na zábradlí mostu. Profesionální památkářka zde představila stručný přehled historických mostů, jež byly u nás v poslední době opravovány, někdy dokonce s využitím tradičních technologií. Profesionál zaměřený na tradiční stavební řemesla vysvětlil, proč jsou technologické postupy používané na mostě špatné, škodlivé a k čemu povedou.


Firma zastupující při opravě město jako vlastníka je projekční, inženýrskou a realitní firmou bez jakékoli specializace na průzkum či řemeslnou obnovou památek. Dodavatel je stavební firmou, jež opět nemá zaměření na řemeslnou obnovu památek ani náhodou. Subdodavatel, který opravuje parapetní zábradlí mostu, sice na památkách dělá, ale není specializován na kamenické práce. Tato firma nezaměstnává proto trvale žádné kameníky. Tyto řemeslníky si najímá v podstatě jako brigádníky. Pohovory s těmito řemeslníky na místě samém bylo zjištěno, že neznají důležitou expertizu kamenů provedenou Universitou Karlovou a že nerozeznají ani druhy pískovce, ze kterého byl most převážně zhotoven a v průběhu věků opravován!


Podle toho také oprava vypadá! Jak výstižně uvedl akademický sochař a soudní znalec prof. Petr Siegl ve svém působivém expozé, základní problém je v tom, že se zde provádí běžná soudobá průmyslově pojatá stavební činnost, jež nemá se žádoucí řemeslnou obnovou nejproslulejší národní kulturní památky v této zemi nic společného. Oprava totiž musí probíhat zcela odlišným, kvalitním řemeslným způsobem!


Praktické důsledky toho všeho jsou zdrcující! Již nyní lze konstatovat, že památková hodnota mostu byla hrubě poškozena a že vinou vlastníka i úředníků došlo k nevratnému zániku informací nevyčíslitelné hodnoty. Řada hrubých pochybení je dokumentována jak soudní expertizou, tak i kontrolním protokolem. A viníci mlčí. Stejné osoby a firmy, jež nedozírné škody již způsobily, pokračují nerušeně ve své zhoubné činnosti! A vedení města nedělá nic. A úředníci město nepokutují, ač jsou k tomu podle zákona povinni. O nějakém úsilí o nápravu nemůže být řeči – s čestnou (a bohužel pozdní) ale bezmocnou výjimkou NPÚ, jehož nové vedení má zjevně dobrou vůli zachránit, co se ještě dá, ale může jen navrhovat, nemá žádné úřední pravomoci ke zjednání nápravy! Zatím však nevyměnilo ani svého odpovědného památkáře, který vše  spoluzavinil! Vedení města je zjevně zcela v klidu a  mlčí. A magistrát také! Zhoubná aktivita pokračuje… .


Jde o velmi troufalou, hluboce odsouzeníhodnou a trestuhodnou úřední, politickou i odbornou ignoranci. Proto (jak vyplynulo z diskuse) je nutno bez prodlení:

  • přerušit stavební práce a plně uplatnit nároky z odpovědnosti za škody a vady těchto prací
  • zahájit stavebně historický průzkum (SHP) a do jeho dokončení zachovat všechny z mostu vyňaté kameny (pokud již nebyly zničeny, což se bohužel v řadě případů stalo)
  • poté revidovat prováděcí projekt na základě poznatků z SHP a nechat jej odsouhlasit  památkáři
  • teprve pak pokračovat v opravě mostovky a parapetního zábradlí Karlova mostu
  • náležitě podle zákona potrestat město jako prokazatelného pachatele správních deliktů
  • vyvodit osobní odpovědnost politiků a úředníků včetně odpovědného pracovníka NPÚ!

 

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments