Otázky Viktora Vereše – II. díl

Odpovědi jsou zveřejňovány v takovém pořadí, v jakém přicházely. Nebyly korigovány po jazykové stránce.

Jaroslav Zvěřina (ODS, Jihočeský kraj)

1) Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

"Rychle" bych takový komplex změn nedoporučoval. Všechny přímé volby by měly být předcházeny důkladnou a uváženou změnou kompetencí přímo volených politiků

2) Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem? 

Zrušení anonymních akcií podporuji.

3) Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Byl jsem v politice dlouho a žádným uplácením jsem nepodléhal.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd.  s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti – ušetří na úplatcích)

Myslím, že úplatnost politiků, zejména řadových poslanců není nic podstatného. Pozornost by měla být věnována lidem v exekutivních funkcích a státním úředníkům. Vaše úvaha o tajných službách mi přijde poněkud paranoidní.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Máte-li na mysli církevní restituce, pak s těmi už toho moc nenaděláme.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Neumím posoudit, do jaké míry je ten "mechanismus" prospěšný zemi, která nemá zavedeno euro.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

Mám zato, že další omezování imunity zákonodárců není nutné. Sledujme nějaký čas výsledky posledních úprav.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Nejsem pro zvyšování daní, jsem však pro výraznou redukci nákladů státní správy, zvýšení spoluúčasti lidí jak ve zdravotnictví, tak v sociální oblasti.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Pro co jsem já v této oblasti, na tom moc nezáleží. Zdá se ovšem, že bez takové změny se v budoucnosti eurozóna nevyhne.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Nejsem příznivcem Miloše Zemana, ani Zemanovců.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

Nevěřím.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Jsem pokřtěný katolík, avšak k církvi se nehlásím.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Viz předchozí body.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?

      "        "

15) Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak…)

Jsem lékař, psychiatr a sexuolog a proto jsem proti restrikcím v této oblasti. Stávající úprava stačí.

16) Jste proti „interrupční“ pilulce?

Ne

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Ne

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

Ne

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Nevadí mně

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

"Smlouvy" jsou různého druhu, jistě u mnohých to platí.

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Možnost jistě, avšak žádnou spásu od toho nečekám.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Jistě ne

23) Jste pro snížení hranice 5 % nutné pro vstup do Parlamentu?

Ne – hrozí, že pak Parlament bude ještě méně akceschopný, než dnes, a to by nebylo pozitivní.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Nekouřím, ale plošné zákazy nejsou racionální. Jsem pro svobodné rozhodnutí majitelů a konzumentů.

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

Co tím myslil papež, nemohu sloužit. Já se hlásím k pravici. "Pravičák" má býti pejorativum? A proč vlastně? "Levičáci" udělali méně špatného pro tento svět?

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

Samozřejmě. Důsledná odluka církví od státu je nezbytná.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící? (Poznámka Vereš: V současnosti je psychologů málo – není na ně dost peněz – ty by se daly ušetřit na státem placených farářích – věřící a církve si je mohou platit z restitučních miliard)

Při nízkém zastoupení věřících v populaci mně přijdou státem placení duchovní v institucích jako zbytečný luxus. Psychologům bych dal přednost.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Při očekávaném nevalném výsledku mé politické strany nemohu toho zaručit mnoho. Předpokládám, že jsme schopni se poučit z minulých chyb.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Viz předchozí odpověď.

***


Jan Němec (TOP09, Pardubický kraj)

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Jsem proti. Z mé zkušenosti v komunální politice vím, že starosta nebo primátor nemohou fungovat jako solitér a musí se opírat o podporu rady a zastupitelstva. Dalším rizikem je, že by mohla být starostou významná osobnost, která však ještě nemusí být zárukou dobrého fungování obce.

Co se týká odvolatelnosti politiků, myslím si, že to není o systému, ale o lidech. Je potřeba, aby v politice působili lidé čestní a pracovití a voliči by měli toto zohlednit (nevolit lháře a populisty). To je však otázka vyspělosti společnosti a téma na hodinovou diskuzi.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

ano

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Je to v rozporu s mým přesvědčením a motivy, které mě vedly ke vstupu do politiky. Svoji občanskou statečnost hodnotit nechci, ale dalo by se najít pár příkladů :-)

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd.  s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti – ušetří na úplatcích)

 Základem je mít čisté svědomí.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Církevní restituce považuji za správný krok a jediný problém je, že měly být provedeny před 20-ti lety. Bohužel k tomu měla odvahu až vláda minulá.

Poznámka V. Vereš: Proplacení církevních restitucí (59 miliard + inflace) proběhlo na základě neověřeného soupisu církví, navíc jeho ocenění firma Ernst&Young označila za předražené http://www.psp.cz/doc/00/05/74/00057436.pdf více http://www.nfpk.cz/_userfiles/soubory/tiskovky/tz_2013_09_10_restituce_analyza.pdf a http://stop-cirkevnim-restitucim.cz/. Vydávání nemovitostí je rovněž bez ocenění a soudní kontroly, navíc když jiným právnickým osobám nebylo vráceno, až na řídké výjimky, nic. Dle studie Univerzity Karlovy měla církev dokonce naprostou většinu vydávaného majetku jen ve správě a plně jej nevlastnila! Pokud budou takto vytunelovány stovky miliard, zhorší se zdravotní péče, nebude dost peněz na policii atd. 

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

 ano

Poznámka V. Vereš: Evropský stabilizační mechanizmus  slouží k ochraně bank, aby neměly ztrátu za špatně napůjčované miliardy Řecku, Španělsku, Itálii a dalším státům. http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_stabiliza%C4%8Dn%C3%AD_mechanismus#Kritika

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

 Ano, měla by vztahovat pouze na projevy politické povahy ve sněmovně.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

 Ano, příští vláda by měla začít se snižováním odvodů (za předpokladu, že skončí krize)

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

ne 

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Prezident Zeman je to nejhorší, co nás v tomto roce potkalo. Jeho pokřivený charakter, způsob jednání a arogance způsobí této zemi značné škody ekonomické i morální.

Řešení různých problémů je dáno do značné míry náboženstvím kandidáta. Podle Bible nemají křesťané svoji víru tajit, aby jim nebylo odepřeno nebe, ale mají se k ní hlásit:

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

 ano

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

 ne

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

 částečně

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?

 Je to věc osobního rozhodní, které plně respektuji.

15) Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak…)

 neregulovat

16) Jste proti „interrupční“ pilulce?

 ne

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

 ne

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

 ne

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

 Ano – snad se to příště povede lépe :-) Viz. můj předchozí komentář o vyspělosti národa.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

 ano

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

 ne

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

 ne

23) Jste pro snížení hranice 5 % nutné pro vstup do Parlamentu?

 ne

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

 ano

25) Co si myslíte o výroku Papeže Františka, že nikdy nebyl pravičákem? Jste pravičák?

 Jeho názor, pravicové a konzervativní myšlenky jsou mi blízké.

26) Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?

 Ano, je to součást odluky církve od státu viz, církevní restituce.

27) Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící? (Poznámka Vereš: V současnosti je psychologů málo – není na ně dost peněz – ty by se daly ušetřit na státem placených farářích – věřící a církve si je mohou platit z restitučních miliard)

Pokud se jedná o státní zaměstnance, tak ano.

28) Jak zaručíte, že nebudete opět zvyšovat daně, ačkoli jste před minulými volbami  tvrdili, že v době krize pokládáte zvyšování daní za škodlivé pro ekonomiku a stejně jste daně zvýšili?

Byla to volba mezi dvěma zly a minulá vláda si zvolila to menší. Myslím si, že rozhodla dobře. Zaručit to mohu pouze v případě, že se nebude zhoršovat fiskální stabilita země.

29) Jak zaručíte, že nebudete opět zadlužovat zemi rekordním tempem, ačkoliv jste o sobě tvrdili, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti?

Míra zadlužení se snížila a to díky úsporám (přes 200 mld.), tak díky nepopulárnímu zvýšení daní. Myslím si, že jsme krizí prošli ze ctí.

***


Rudolf Chlad (TOP09, Karlovarský kraj)

Nezlobte se, ale část Vašich otázek je na diskuzi a ne jednoznačnou krátkou odpovědˇ. Přesto na první čtyři odpovím.

1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

odvolatelnost je trochu diskutabilní, volba přímá ano. Odvolatelnost vede k populistickému chování politiků, aby se za každou cenu udrželi, nastavení pravidel odvolatelnosti  jsou v tom podstatné, jako např. poruší-li sliby z volebního programu, tak odvolat apod.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

 ANO

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd.  s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti – ušetří na úplatcích)

3 a 4 Prokázal jsem v minulém volebním období.

***


 

Miroslav Stejskal (ČSSD, Pardubický kraj)


1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?

Ano, jsem pro přímou volbu, myslím si, že pozice starosty by tím byla jednak posílena a jednak by se nestávalo, že v rámci povolebních dohod se následně stal starostou ten, který měl nejméně hlasů a byl tedy logicky pro občany nejméně akceptovatelný. Pokud budou moci občané odvolat svého politika bude určitě tento politik více promýšlet své konání a zejména pak hlasování.

2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?

Ano jsem pro zrušení anonymních akcií.

3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)

Již téměř dvanáctý rok vykonávám funkci starosty na malé vesnici, moje důvěra přitom roste, vždy jsem měl nejvíce hlasů ze všech kandidátů a to i preferenčních. Na konferencích a jinde jsem se nebál vystoupit proti vedení. Nevím tedy proč bych měl ze svých zásad slevit.

4) Jste si jisti, že nebudete vydíratelní? (poslanci jsou velmi pečlivě odposloucháváni, čteny jim maily atd.  s největší pravděpodobností tajnými službami USA, Ruska, Izraele, Vatikánu, ČR a dalších států, kompromitující materiály se snaží získat zločinecké organizace i političtí konkurenti – ušetří na úplatcích)

Není nic v mém životě, na čem by bylo možné založit mé vydírání. Pokud jsem se dopustil chyb a nebylo jich málo, okamžitě jsem to lidem oznámil a také jsem se omluvil.

5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?

Ohledně restitucí bylo již rozhodnuto. Nejsem si proto jistý, zda je možné toto rozhodnutí zvrátit. Nový zákon by byl napaden jak u ústavního soudu, tak u soudů mezinárodních. Určitě je však důležité, jak budou příslušné orgány posuzovat případné nároky. Není možné se vracet za rok 1948, to je jasné, na druhé straně není možné vydávat majetek tam, kde se jednalo o spolupráci s němci za II. sv. války a dále v jiných sporných případech. Obávám se, že majetek církví, případně jeho čast, zmizí v kapsách firem, které se jako zaručeně ty hospodárné a správné nyní církvi jako hospodáři nabízejí.

6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?

Ano.

7) Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?

 Jsem pro omezení poslanecké imunity, vyjma projevů učiněných v rámci vystoupení ve sněmovně.

8) Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?

Jsem pro mírné zvýšení daní za předpokladu, že se s těmito bude nakládat účelně a hospodárně. Na druhé straně jsem pro snížení počtu zdravotních pojišťoven a pro omezení nesmyslné byrokracie.

9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?

Ano, asi by pro tyto státy bylo přijatelnější. Byla by tam také větší odpovědnost.

10) Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?

Patřím k jeho příznivcům.

11) Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?

 Ano věřím.

12) Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?

Hlásím se k Římskokatolické církvi.

13) Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?

Někdy ano.

14) Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?

Obojí je pro mne důležité, občané jsou součástí církevních pravidel, takže není možné tyto věci posuzovat odděleně.

15) Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak…)

Nejsem proti interupcím tam, kde to vyžadují okolnosti zdravotní a sociální.

16) Jste proti „interrupční“ pilulce?

Určitě ne.

17) Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?

Jsem pro jakékoliv agresi, kterou vždy odnášejí obyčejní lidé.  Nakonec se ukazuje, že násilí věci neřeší.

18) Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?

 ne

19) Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ne, narušilo by to vztahy mezi státní správou a dodavateli. Spíše jsem pro větší odpovědnost státní správy za vadné smlouvy a následné škody z těchto smluv.

20) Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?

 ano

21) Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?

Ano.

22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?

Určitě ne.

23) Jste pro snížení hranice 5 % nutné pro vstup do Parlamentu?

Je to o diskusi, již dnes se dvě strany nedokážou dohodnout na jednoduchém zákonu.

24) Jste pro zákaz kouření v restauracích?

Ano   

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments