Otevřený dopis Praguewatch.cz radnímu Jiřímu Janečkovi

V Praze dne 12. října 2010

Vážený pane radní Janečku,


v reakci na přijetí Akčního plánu problematiky bezdomovectví pro období 2010 až 2013 Radou hlavního města Prahy uspořádal kolektiv sdružený okolo portálu Praguewatch.cz pití kávy s lidmi bez domova. Vydali jsme se na začátku října mezi pražské bezdomovce, abychom se seznámili s jejich pohledem na chystaná opatření, a vyjádřili tak nesouhlas s projevy nenávisti vůči osobám bez přístřeší, které provázejí probíhající kampaň před komunálními volbami, a souvisejícím plánem hlavního města Prahy na zřízení tzv. „centra pro nepřizpůsobivé občany“. Dovolte nám, abychom se s Vámi touto cestou podělili o několik postřehů z našich rozhovorů s lidmi žijícími na ulici.

Zejména starší bezdomovci, kteří jsou nemocní, by vybudování nějakého druhu přístřeší uvítali. Nicméně všichni bezdomovci, se kterými jsme hovořili, se vymezují proti vynucování přesunu do sběrných míst a zdůrazňují, že pobyt v nich by měl být založen na bázi dobrovolnosti. Jednohlasně zazníval i názor, že jedno místo s vysokou koncentrací lidí žijících na ulici bude velmi problematické. Oslovení lidé se obávají, že půjde o velmi nebezpečné místo, kde bude neustále docházet k pranicím, krádežím atd., a proto by ho sami nevyužívali. Také jsme v našich krátkých rozhovorech zaznamenali potřebu ohradit se vůči paušálnímu odsuzování bezdomovců. Pociťují jako nespravedlnost, když jsou osoby žijící na ulici automaticky spojovány s kriminalitou, vandalismem a drogami. Stejně jako ve většinové populaci, tak i mezi lidmi bez domova lze najít lidi různých charakterů. Vybudování jednotného centra pro tzv. „nepřizpůsobivé osoby“ vidí právě jako stvrzení tohoto paušalizujícího posuzování. Spíše než jedno centrum (tábor), by bezdomovci, které jsme potkali, preferovali drobnější útočiště, kde se lze umýt a vyprat si oblečení. Udržování základní hygieny by zmírnilo jejich stigma, které na veřejnosti zakoušejí, a jejich přítomnost ve veřejném prostoru by byla pro veřejnost přijatelnější. Podle slov dotázaných lidí toto v současné době umožňují dvě místa v Praze. Z řad oslovených lidí rovněž zaznívaly názory vyjadřující obecnou nedůvěru k veřejným institucím, především pak k politikům, kteří ignorují reálné potřeby bezdomovců, a k policii. Někteří bezdomovci zmiňovali opakovaná fyzická napadení příslušníky policie.


Snahu namluvit veřejnosti, že je možné jednoduše bezdomovce odstranit z ulic města do tábora, aby nebyli lidem na očích, považujeme za nebezpečný populistický krok přispívající k prohlubování předsudků vůči nim. Tyto předsudky ještě prohlubují sociální propast, do které se velká část lidí bez domova často ne vlastním přičiněním dostala. Například velká část osob, se kterými jsme se potkali, se na ulici ocitla z důvodu ztráty zaměstnání, na které bylo vázáno ubytování. V situaci, kdy zároveň přišli o zdroj příjmů i střechu nad hlavou, spadli do pasti bezdomovectví. Sociální dávky, na které mají od státu nárok, jim neumožňují ani hradit náklady na pravidelné nocování v ubytovně a bez stabilního bydliště nejsou schopni sehnat nové zaměstnání. Velká část lidí bez domova je také psychicky nebo fyzicky ve špatném stavu nebo dokonce neschopna práce – ať už to bylo důvodem, proč se na ulici dostali, nebo je jejich stav výsledkem života bez domova.


Jsme přesvědčeni, že by se na bezdomovectví nemělo pohlížet jako na rušivý element, ale spíše jako na jev související s širokými celospolečenskými procesy. Na této úrovni je také třeba hledat klíč k jeho řešení. Pevně doufáme, že myšlenka „centra pro nepřizpůsobivé občany“ bude opuštěna. Za Vaše vyjádření předem děkujeme.

S pozdravem,


Eliška Ripková a Jan Šamánek, za iniciativu Praguewatch.cz


kontakt: info@praguewatch.cz
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments