Otevřený dopis Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost

http://www.skoda-js.cz/img/edee/gallery/vyrobky-a-sluzby/investicni-inzenyring/vystavba-novych-bloku-wer/limit/02_je-dukovany-reaktorovy-sal.jpg V minulé debatě s Ing. Spilkou ohledně bezpečnosti Dukovan (zde) jsem si uvědomil, že jsem plakal na nepravém hrobě. Nemá cenu obviňovat provozovatele jaderné elektrárny, který až do výbuchu přesně dodržuje zákonné předpisy a normu, jako tomu bylo v Japonsku. Po Fukušimě je spousta věcí úplně jinak. To jasně dokázalo Německo a okamžitě jednalo. Proto se omlouvám váženému mluvčímu JETE Dukovany a své znepokojení adresuji přesně tam, kam patří. Viz následující otevřený dopis zaslaný na Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
Tož tak.
________________________________________

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Senovážné náměstí 9
11 00 Praha 1
podatelna@sujb.cz

Vážené dámy a vážení pánové

Korespondence ohledně strukturálních problémů bezpečnosti jaderné elektrárny Dukovany s jejím mluvčím (viz tento webový článek) přinesla následující zjištění. Jedna věc je dodržování bezpečnostních parametrů a předpisů uvnitř atomové elektrárny a druhá věc je stávající úroveň bezpečnosti, za níž po kontrolní stránce v posledku ručí nikoliv samotná elektrárna a ČEZ, ale váš úřad. Podle znění zákona váš úřad „vykonává státní dozor nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou ochranou, radiační ochranou, havarijní připraveností a technickou bezpečností vybraných zařízení a kontroluje dodržování povinností podle tohoto zákona“ (č.18/1997 Sb. a následné novelizace). Jako daňový poplatník a občan chápu vaše povinnosti tak, že jste poslední instance, která z hlediska naší „veřejné věci“ (res publica) ručí za kontrolu jaderných elektráren. Proto vám po katastrofě ve Fukušimě kladu následující otázky.

1. Chlazení vyhořelého paliva v prostoru reaktorové haly
Z povahy havárie reaktoru č. 4 ve Fukušimě a z odpovědi Marka Bozenhardta (SÚJB) pro web Zvědavec (zde) je zřejmé, že po výbuchu vodíku, zničení haly a zařízení se uvolnilo do vody, půdy a ovzduší vysoce radioaktivní vyhořelé palivo, které se chladilo v bazénu přímo v reaktorové hale. Toto ochlazené palivo pak přejde o dům dál, tedy do meziskladu vyhořelého jaderného paliva umístěného taktéž v areálu elektrárny, ale mimo reaktorovou halu. Váš úřad nese poslední odpovědnost v této zemi při hájení veřejných zájmů ohledně bezpečnosti atomových elektráren. Ohledně katastrofy reaktoru č. 4 mne zajímá následující fakt. Cituji článek z Českého rozhlasu z 8. března 2006 (celé zde).
"Nový sklad pro použité palivo v areálu elektrárny Temelín stavěl ČEZ od loňského března. Stál zhruba 1,5 miliardy korun. Dosud se vyhořelé palivo ukládalo do bazénů vedle reaktoru. Při současné odstávce prvního bloku se kontejner Castor, jenž vyrábí německé konsorcium GNS a odolá i hypotetickému pádu velkého dopravního letadla, zaplní částečně vyhořelým palivem právě z bazénu, nikoliv z reaktoru. Mezisklad bude fungovat rok ve zkušebním provozu. Sklad je železobetonová stavba odolná proti extrémním přírodním vlivům, tedy i seismickým."
Opravdu jste téměř dvě desítky let nejen chladili, ale dokonce i skladovali vyhořelé palivo přímo uvnitř reaktorové haly, a přitom nám všem tvrdili, že je to naprosto bezpečné? Výbuch a zničení reaktoru č. 4 ukázal, že je to pořádně nebezpečné. Míra radioaktivního jódu v pitné vodě Tokia vzdáleného 80 km od Fukušimy už dvojnásobně přesahuje přípustnou míru radiokativity únosné pro kojence.

Otázky k bodu 1

  • Chladíte v Dukovanech i v Temelíně vysoce radioaktivní vyhořelé palivo z použitých palivových článků v nechráněných bazénech přímo v reaktorové hale?
  • Kolik vyhořelého paliva chladíte tímto způsobem v běžném provozu a jak dlouho?
  • Co se stane s tímto vyhořelým palivem po nekontrolovatelném vzrůstu teploty a následném zničení reaktorové haly?
  • Jak veliká bude míra radioaktivního zamoření, pokud se velká část tohoto odpadu dostane mimo reaktorovou halu, což se stalo ve Fukušimě?

2. Hazard s prodlužováním životnosti JETE Dukovany
Elektrárna Dukovany bude přesluhovat, a proto je nebezpečná z podstaty věci. Životnost a tím i garantovaná bezpečnost této elektrárny je dána do roku 2015. Vy jste opravdu souhlasili s tím, že životnost JETE Dukovany se zastaralou technologií datovanou ze 60. let je možné prodloužit dokonce o 30 let, tedy na dvojnásobek? A dále jste souhlasili i s tím, že hned vedle zastaralých reaktorů chcete postavit další blok? Vždyť kumulujete všechny krizové scénáře najednou a do jednoho místa, přesně jako tomu bylo ve Fukušimě. Faktor času v případě tak komplexního zařízení jako je první okruh reaktoru, hraje absolutně klíčovou roli. A reaktorová nádoba je za provozu v zásadně neopravitelná. A vy jí chcete prodloužit životnost na dvojnásobek?

Otázky k bodu 2

  • Budete přehodnocovat svůj souhlas s přesluhováním Dukovan s ohledem na rizika plynoucí z havárie Fukušimy?
  • Má reaktor v Dukovanech ochranný obal podobný jako reaktor ve Fukušimě či reaktory v SRN?
  • Uznáváte, že kumulace jaderných látek a možnosti technologických havárií zásadně vzroste jednak vinou přesluhujícího reaktoru a jednak tím, že vedle něj postavíte nový?

3. Vliv zájmů energetických firem, skryté lobování ve vašem úřadě
Předsedkyně vašeho úřadu veřejnosti věcně vysvětluje, že podobná situace jako ve Fukušimě u nás nemůže nastat, protože máme jiný typ reaktoru i celkové technologie. Tím na veřejnosti vzniká falešný dojem, že máme jedinou plně bezpečnou jadernou energii na světě. Havárie ve Fukušimě je tragická právě proto, že jasně dokládá strukturální selhání úřadů odpovědných za bezpečnost jádra. Japonské dozorové orgány typu vašeho SÚJB nevynutily na vedení elektrárny žádnou nápravu; provozovatel elektrárny (firma Tepco) ignoroval doporučení MAE o zvýšení bezpečnosti ze stupně 7 Richterovy stupnice zemětřesení na vyšší; dále byly údajně ignorovány i hlášené problémy přímo z elektrárny. Tyto věci ohledně selhání kontrolních mechanismů vycházejí postupně najevo v zahraničním tisku. Japonská vláda zamlčuje rozsah katastrofy atd. Jenže zamoření sahá až po Tokio a v reaktorech 1-4 se dále taví pravděpodobně i samotná jádra reaktorů (viz trvalý monitoring v listu Le Monde). Důvod této rozsáhlé katastrofy je mimo jiné i v selhání veřejné kontrolní funkce, za níž podle zákona odpovídáte v České republice právě vy. Máme skončit stejně jako v Japonsku nebo popřípadě v USA? Vzniká uzavřené kolečko recyklovaných odborníků z nukleárního či ropného průmyslu, kteří cirkulují jednou na pozici kontrolora státního úředníka a podruhé v pozici výkonného manažera firmy, kterou kontrolovali. Přesně tento mechanismus obchodu s vlivem ničí jadernou bezpečnost v USA a vedl i k výbuchu ropné plošiny Deepwater Horizon (20. 4. 2010). Jako příklad systematického přehlížení nedostatků vážného charakteru přikládám toto video z USA pod názvem Atomová lobby má vládní dohlížitele ve své kapse. Dvě jaderné elektrárny v Kalifornii stojí přímo na tektonické linii zlomu, obě jsou po formální stránce naprosto v pořádku. Přitom občanské organizace s odvoláním na interní zdroje lidí pracujících v elektrárně tvrdí, že obě ututlaly již několik bezpečnostních chyb, a navíc jako Dukovany jsou obě elektrárny technologicky zastaralé.

Otázky k bodu 3

  • Které konkrétní kroky jste udělali pro zajištění bezpečnosti našich reaktorů po katastrofě ve Fukušimě?
  • Posláním vašeho úřadu je v první řadě a zásadně povinnost vůči nám, občanům, že budete trvale snižovat riziko havárie atomových elektráren. Tento úkol odpovědně plní vláda SRN tím, že odstavila reaktory, které představovaly neúměrně vzrůstající bezpečnostní riziko. Jak hodláte tento úkol plnit vy?
  • Jak s ohledem na německé rozhodnutí vyřadit z provozu nebezpečné elektrárny nyní hodnotíte situaci Dukovan?

Svůj neutrální postoj můžete dokázat velmi jednoduše. Premiér Petr Nečas při své návštěvě Rakouska dne 22.3. 2011 prohlásil toto: „Pro českou vládu nepřipadá ani na jednu jedinou sekundu vůbec v úvahu, že by provozem jaderných elektráren byli ohroženi občané České republiky…" (viz tento článek). Tento výrok je jasný nesmysl, viz předešlé argumenty. Proto vás jako znepokojený občan veřejně žádám, abyste vypracovali veřejné stanovisko vašeho úřadu k tomuto nehoráznému tvrzení. Já za svou osobu naopak ani jedinou vteřinu nejsem přesvědčen o tom, že vaše kroky v případě zajištění bezpečnosti českých jaderných elektráren jsou uspokojující s ohledem na nová tragická fakta z Japonska a na okamžitou reakci německé vlády. Jsou na prvním místě exportní zájmy ČEZu nebo trvalé snižování rizik plynoucích ze současného provozování jaderné energie v ČR?

S pozdravem
Václav Umlauf
www.umlaufoviny.com

Tento otevřený dopis je zveřejněn na adrese:
http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=745
V této rubrice také vyvěsím Vaši případnou odpověď.


Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments