Otevřený dopis předsedovi vlády

Crystalex a.s. Nový Bor dne 22.9.2008 vyhlásil insolvenci. Od 2.10. 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení, včetně vyhlášení moratoria do 31.12.2008. Crystalexu tak bylo umožněno pokračovat ve výrobě a dokázat, že je schopný se udržet na trhu. Dle dopisu výkonného ředitele CX a.s. Martina Faita ze dne 5.1.2009 vyplývá, že CX a.s. se podařilo získat dostatek ekonomicky efektivních zakázek, které zaručovaly výplatu mezd v lednu 2009.Zvolená strategie (omezení výroby, maximální odprodej skladových zásob), tím zinkasování maxima prostředků, zajišťovalo plné najetí výroby po 19.lednu 2009 a stabilizaci celé situace.

 

Zaměstnanci CX a.s. řádně odpracovali veškeré směny, včetně přesčasů až do 19.12. 2008. Vedení CX a.s. pak vyhlásilo odstávku do 05.1.2009. Zaměstnanci čerpali řádnou dovolenou, nebo náhradní volno.

 

Dne 31.12.2008 v dopoledních hodinách, (tedy před vypršením moratoria) věřitelské banky vynulovaly veškeré účty. V důsledku konání a výsledku negativního postoje syndikátu bank se představenstvo společnosti Bohemia Crystalex Trading, společně se správkyní konkurzní podstaty, rozhodlo ukončit výrobu v CX a.s. Nový Bor.

 

Dne 5.1. 2009, po nástupu zaměstnanců na určené směny, byla vedením CX a.s. tato skutečnost oznámena. Vedení CX a.s. následně oznámilo ukončení výroby a hromadné propouštění zaměstnanců. Dle nařízení ZP vedení CX a.s muselo tuto skutečnost oznámit příslušnému Úřadu práce. Úřad práce obdržel oznámení o hromadném propouštění zaměstnanců CX a.s. dne 7.1.2009.

 

Vedení CX a.s. spolu se zástupci úřadu práce, odborových zástupců a zástupců správy soc. zabezpečení svolali všechny zaměstnance a sdělili jim následující:Zaměstnanci CX a.s. neobdrží mzdu za měsíc prosinec v termínu (výplatní den 9.1.2009), ani v následujících dnech či týdnech.


  • Zaměstnanci CX a.s. obdrží výpověď z pracovního poměru k datu 7.2.2009. dle § 52 a, § 62 odst. 1 písm.c, odst. 2 – 7 , § 63 a § 64 Zákoníku práce ČR Od tohoto data běží 30.denní výpovědní lhůta až do 7.3.2009. Po celou tuto dobu musí zaměstnanec docházet na pravidelné směny. Pokud se nedostaví bude mít absenci a nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po celé dva měsíce se nemůže přihlásit o žádnou podporu, přesto, že neobdrží žádnou mzdu. Po skončení výpovědní lhůty má nárok na odstupné dle ZP + zvýšené odstupné, dle platné Kolektivní smlouvy CX a.s..
  • Zákon umožňuje, aby zaměstnanec ukončil pracovní poměr dohodou okamžitě dle § 49 ZP ČR . Umožní mu to přihlásit se na úřadu práce, ale nedostane odstupné dle zákona, ani vyrovnání za odpracovanou dobu, (viz. výše) a je tudíž absolutně bez finančních prostředků až do doby, než dostane první podporu v nezaměstnanosti. Podle údajů úřadu práce, je v současné době na jedno volné místo přes 20 evidovaných nezaměstnaných, tedy šance na znovu získání zaměstnání je mizivá. Podobná je v celé ČR, krom Prahy. Praha, ale nemá dostačující ubytovací kapacity , a ani její pracovní trh není schopen v krátké době pojmout tisíce nezaměstnaných z venkovních regionů.
  • Zákon umožňuje ukončení pracovního poměru dohodou, nejdříve k datu 26.1.2009 (po uplynutí 15denní lhůty v níž zaměstnanec neobdržel mzdu). § 49 a § 56 písm b s odvoláním na § 141 odst. 1 ZP. V tomto případě by měl zaměstnanec právo na odstupné dle ZP ČR

 
Výše uvedeným končí možnosti zaměstnance na řádném ukončení pracovního poměru dle ZP ČR, v případě hromadného propouštění. Přesto, že jsou zaměstnanci věřiteli CX a.s., ( v rámci nevyplacených mezd a odstupného), nemají stejná práva, jako ostatní věřitelé ( např. banky). Věřitelské banky jsou v současné době vlastníky veškerého majetku CX a.s. Nový Bor. Z tohoto faktu vyplývá, že zaměstnanci se nikdy nemohou dočkat ani dlužných mezd, ani odstupného. Nerovnost právního postavení zaměstnanců a bank, je z tohoto zcela zřejmé. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem lze přirovnat ke vztahu otroka a otrokáře. Zaměstnanec je nucen vykonávat práci dle pracovní smlouvy bez vyhlídek na mzdu za vykonanou práci a v případě výpovědi, bez nároků na finanční vyrovnání. Celé rodiny zaměstnanců se nezaviněně dostávají do absolutní hmotné nouze. Nemají šanci platit nájemné, hypotéky, lékařskou péči, léky a udržet chod rodiny). Takovéhle podmínky pro „život“ nemá ve svých volebních programech žádná politická strana !!!!

Zdlouhavé konkursní řízení nezaručuje finanční vyrovnání se zaměstnanci. Veškeré výnosy z prodejů jdou do věřitelských bank, na neuhrazené fa. dodavatelům, a na zaměstnance se nic nedostane. Vrcholový management, který je původcem úpadku firmy CX a.s., není hnán k žádné zodpovědnosti a nemusí se obávat, ani o svůj majetek. Jsou bohatými rentiéry a podnikají v dalších oblastech. Nenesou žádnou zodpovědnost za naprosté zbídačení zaměstnanců. Nemají, ani tolik odvahy, aby předstoupili před zaměstnance, situaci (úpadek) vysvětlili a deklarovali řešení celé situace.
 
Z těchto všech výše uvedených důvodů, a po vyčerpání všech prostředků jak upozornit na porušování lidských práv v ČR – zaměstnavatele, odbory, poslance, senátory, ministry, ombudsmana – vše bez odezvy z jejich strany. Zbývá pouze možnost poslední, kterou je podání trestního oznámení. Toto trestní oznámení bude adresováno Evropskému soudnímu dvoru, se sídlem v Lucembursku.

 
Zaměstnanci CX, a.s. N.Bor

 
V Novém Boru dne 26.1.2009
 
Foto: Gustave Boulangér: Trh s otroky – Zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments