Piráti, kde jsem to jen slyšel?
Všechno, co jste chtěli vědět a styděli jste se zeptat o "českých pirátech".

Zde najdete odpovědi na Vaše oprávněné dotazy. Děkuji Vám všem za trpělivost a zájem, vše se rodí příliš rychle, proto omluvte tu či onu nekompletnost či chybu. Pokud jste odpověď na Vaši otázku zde neobdrželi, prosím otázky zasílejte na info (zav) ceskapiratskastrana.cz.

Děkujeme, přípravný výbor ČPS.

Váš názor na postavení technologií, které umožňují nelegální užití díla.

Existují nebezpečné a škodlivé tendence obviňující neutrální, sofistikované a potenciálně velmi užitečné technologie z napomáhání kriminálnímu jednání a ze způsobování nesmyslně určovaných finančních škod. Každá technologie se dá zneužít, ale nesmíme s vaničkou vylívat i dítě. Na konci těchto úvah bude cílem útoku samotný Internet. A první známky už se objevují v podobě názorů na to, že éra anonymního Internetu skončila a začíná doba čipových karet, špiclování a zavedení hrubého paternalistického dohledu nad chováním občanů. Tímto se vyznačují totalitní systémy. Lidé, kteří takovýto posun podporují ,by měli okamžitě rezignovat na pozice ve státním aparátu demokratické země.

Jak Vám pomohl Internet při založení inciativy.

Je potřeba zdůraznit, že vznik naší strany je možný jen díky stále ještě existující svobodě Internetu. Realizujeme zákonem nám garantované právo politického sdružování se. Jsme pravděpodobně předvojem toho, jak bude probíhat proces formování politické scény v budoucích letech. Ovšem pouze za jediné podmínky, při zachování svobody na Internetu. Bude-li soukromí a svoboda anonymity zlikvidována, bude tím vážně ohroženo právo občana na vyslovení politického názoru a vážně se zvýší nebezpečí perzekuce lidí a myšlenek.

Jste dle názvu strany skuteční počítačoví, hudební piráti?

Absolutně ne! Jsme mladí lidé, kteří chtějí něco změnit, otcové rodin bojující za svobodný internet pro své děti, pro handicapované lidi, pro důchodce, pro které je internet darem z nebes. Ti skuteční piráti nemají potřebu se takto organizovat, jim současný stav možná i vyhovuje. Název strany je nadsázka, připomínka toho, že s dalším oklešťování našich svobod (prodlužování autorské ochrany, patenty na SW apod.) si nikdo z nás nemůže být jistý, že se nestává pirátem, tak jak jej chápou zbytnělé autorské svazy.

Kdy bude k dispozici logo, trička a jiné propagační předměty?

Trička můžete objednat na našich stránkách. Ostatní propagační předměty připravujeme.

Máte nějaké vztahy se švédskou Piratpartiet, případě Piratbyran nebo jinými "pirátskými" stranami a spřízněnými organizacemi v jiných zemích?

Švédské Piratpartiet jsme dali na vědomí náš vznik, časem s nimi zcela jistě navážeme těsnější konktakt. Zatím se "učíme" na jejich stránkách.

Jak se to má s intelektuálním vlastnictvím?

Toť otázka. Ovšem máme zde opravdu pozoruhodný výňatek z traktátu Intelektuální vlastnictví – „Základ tržního řádu nebo rafinovaná státní regulace?“, uveřejněného v prosinci 2001 v časopise Terra Libera Liberálního institutu: "Nevyřčená myšlenka je skutečným „intelektuálním vlastnictvím“, člověk má nad ní (jakožto vzácným zdrojem) výhradní kontrolu (může se rozhodnout, zda a kde ji zveřejnění, apod.). Kdyby koncept intelektuálních vlastnických práv končil zde, žádné vnitřní rozpory konceptu vlastnictví by nevznikaly. Nyní tento koncept rozšíříme a zamyslíme se nad smyslem vlastnictví vyřčené myšlenky. Jestliže je myšlenka vyřčena, tj. slyší, vidí, čtou… ji jiní lidé, stává se součástí jejich těla – je uložena v jejich mozcích. Tvrdit, že jeden člověk vlastní svou myšlenku v hlavách ostatních lidí (kteří jej nikdy nemuseli vidět, nejsou v žádném smluvním vztahu apod.), kteří ji nemohou bez jeho souhlasu reprodukovat, využívat atd., je absurdní. Znamená to říkat jim, jaké informace, které jejich mozek dokáže poskytnout, může (resp. nesmí) využít pro „řízení“ jejich těla (např. že nesmějí tančit stylem, který je mým vlastnictvím; pohybovat rty a vyslovovat mé myšlenky; vydávat mé zvuky; chovat se, jako bych určitou věc nevěděl, přestože ji vím apod.). Zároveň to znamená říkat jim, co smějí dělat se svým hmotným majetkem (např. že nesmějí svůj papír a svou tiskárnu použít k vytištění nějakého textu či obrázku, postavit ze svého materiálu dům nebo plot, který už někdo postavil před nimi apod.). Kdyby ovšem člověk nemohl využít informace ve svém mozku, aby mohl dle svého uvážení pohybovat rty a údy, přestal by být skutečným člověkem a byl by hmotou ovládanou někým druhým. Projevy jeho svobodné vůle, které nijak nenarušují životy a hmotný majetek ostatních (všichni ostatní stále mají to, co měli před „aktem agrese“ proti jejich intelektuálnímu vlastnictví) by byly považovány za násilí a „po právu“ trestány. Těžko si představit prapodivnější základ společenského (!) uspořádání."

Jak se vybírají členové přípravného výboru.

Člen přípravného výboru musí se svou účastí vyslovit souhlas. Může také kdykoliv požádat o stažení z výboru. Vybíráme odborníky na nejrůznější oblasti problematiky. Přípravný výbor se sejde pravděpodobně po dosažení hranice 1000 podpisů. V této fázi neručíme za bezúhonnost členů výboru, bohužel jsme v časové tísni. Nicméně posléze budeme v této oblasti velmi opatrní.

Název strany je definitivní?

Nikoliv, nemusí být. Jmenujeme se pro rychlou orientaci a kvůli události, která vznik iniciovala stejně jako obdobné hnutí v mnoha evropských zemích. Název je možná zavádějící, ale popíchne, upozorní. Jakmile budeme etablování, nevylučujeme, že se název "změkčí" případně změní. Bude to ale kolektivní rozhodnutí. Nyní jsme rádi i za negativní publicitu, protože i ta občany vytrhává z letargie.

Na Vašich stránkách jsem se nedostal k žádným stanovám a program strany je dosti chudý. S body, které jste načtrl, souhlasím. Chtělo by to ovšem rozvést. Máte zpracováno více dokumentů o cílech a vizích strany?

Máte pravdu. Na druhou stranu, berte tento proces jako zrod něčeho, co teprve bude formulovat své cíle, odvozené od toho mála, co jste našel na homepage. Naším krédem by měl být boj za svobodu slova, na internetu reprezentovanou svobodou šíření informací. Tohle by měla být politická síla internetové generace. Co se týče stanov. Ty přijdou na řadu jako první, jsou podmínkou pro registraci strany. Určitě budou v dohledné době umístěny na stránkách, nicméně střežme se přílišného spěchu, ze kterého pramení chyby. Pokud váháte, zavítejte na naše stránky za měsíc, za dva. Co se týče programu, ten musí být kolektivním výstupem, a to bude nějaký čas trvat. Děkujeme za podporu.

K čemu potřebujete údaje na petici?

První verze petičního formuláře požadovala RČ a adresu. To jsou osobní údaje. Protože MV ČR požaduje fyzické podpisy, budeme tyto údaje sbírat až na papírové archy. Nyní požadujeme nepovinně obec, věk a PSČ, to kvůli snažšímu seskupování případných signatářů na místní úrovni. Děkujeme, že kolonky obec a PSČ vyplňujete.

Jak bude probíhat fyzické podepisování?

 Jakmile seženeme dostatek elektronických podpisů, obešleme Vás na zanechaném emailovém kontaktu PDF dokumentem, který nám podepíšete a zašlete na uvedenou adresu přípravného výboru.

Na stránkách chybí fórum, počítadlo podpisů atd.

Jsme si toho vědomi a pracujeme na tom. Prosíme o trpělivost, připomínám české: "Práce kvapná málo platná". Dejte nám prosím dny.

Myslím si, že tato inciativa nemá šanci dostat se do parlamentu.

O tom nyní nepřemýšlíme. Ale, politika není jen o parlamentu. Politika je také o lobbingu a politickém marketingu, a my doufáme, že vznik strany donutí mainstreamové síly vzít toto téma na zřetel. Staneme-li se v této oblasti v ČR opinion makerem –  i to bude úspěch. Díky za podporu.

Nemyslíte, že název strany vyvolává negativní konotace?

Ano a chystáme se tyto konotace změnit. Nemáme přesná čísla, ale dnešní mládež je "internetová". Mnoho z těchto uživatelů využívá internetu k přístupu k autorským dílům (i autoři sami). Mnoho z nich se možná nevědomky dopouští kriminálního jednání. A to není fér, nelze kriminalizovat tak velkou skupinu populace za jednání, které je v zásadě vedeno touhou po poznání. Nemůžeme vychovávat mládež v úctě k zákonům a pokrytecky ignorovat nástup nové reality. Nová realita je tato. Svoboda slova je nyní reprezentována svobodou sdílení a šíření informací na Internetu. Staré kanály zanikly a nové kriminalizujeme. To je špatné.

Podporujete warez?

Nepodporujeme. Tečka. My se budeme snažit tento termín zcela vymýtit, sdílení děl nesmí probíhat v undergroundu, musí být v souladu se zákony. Chceme docílit změny zákonů. Podotýkáme, i autoři musí mít ze svého konání prospěch a budeme se snažit jejich prospěch maximalizovat nad dnešní úroveň. S nelegálním užitím autorských děl se to má jako s rychlostí na silnicích. Čím více ji omezujete, tím více řidičů padá do kolonky piráti silnic. Čím více prodlužujete autorskou ochranu díla, tím více uživatelů internetu se dostává do konfliktu se zákony. Co je však horší, obsah na internetu nezná značku Omezení rychlosti jízdy. To znamená, žijete v permanentní nejistotě, že obsah, se kterým pracujete, je chráněn a vy se dopouštíte kriminálního jednání. Některé zájmové organizace tohoto strachu, pochyb a nejistoty využívají. Jediná možnost je zcela rezignovat na možnost sdílení audiovizuálních a časem i psaných děl na Internetu, což by byla skutečně škoda pro lidstvo jako takové.

Váš názor na "výpalné" z datových médií?

Je to opatření prosazené vlivovými organizacemi, díky politickému lobbingu. Nesouhlasíme s nimi v jejich aktuální podobě, protože napomáhají dnes kriminálnímu jednání a dělají z nás všech piráty. Chceme o nich vážně diskutovat. Na druhou stranu, nesmíme být absolutisty, protože konsensus znamená vyjít vstříc oběma stranám. Autorům i uživatelům. Chceme zásadně omezit vliv přerostlých autorských organizací, chceme, aby znovu ožil kanál autor <-> posluchač/divák/čtenář, chceme, aby se dílo, které vejde do veřejného povědomí, stalo také veřejným statkem.

Dobrý den. Tohle mě opravdu zaujalo a budu Vám moc fandit a držet palce. Je mi 61 let a jsem samouk na pc. Jsou takovíto (sic) lide zajímaví pro stranu?

Zajímaví? Potřební. I když to bude pojato jako revolta internetové mládeže, mladí budou potřebovat podporu starších a ještě starších. Tak jako v roce 1989 (pamatujte na projev Štepána v ČKD ;-) (i když mnohé ze spiritu tehdejších dní vyprchalo).

Piráti, kde jsem to jen slyšel?

Pravděpodobně jste četl pár knížek o pirátech a korzárech (piráti z pověření krále). Také se v poslední době hodně diskutuje o somálských námořních pirátech. Nejsme ani jedno :-) a nejsme ani lidé pohrdající zákonem, jak by název mohl sugerovat. To nám však nebere právo tyto zákony, považujeme-li je za nevhodné, opět zákonnou cestou změnit. Jsou však organizace, které zjevně předpokládají, že pirátem je každý, kdo kupuje paměťová média, používá kopírky. Jak jinak si vysvětlit fakt, že po nás požadují poplatek za použití autorského díla z prázdného média? V tomto smyslu jsme na jedné lodi, obrazně i doslovně.

Dle jaké zákonné normy bude strana registrována?

Postup při registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon č. 424/1991 Sb., O sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. K tomu, aby vznikla politická strana nebo politické hnutí, je třeba podat Ministerstvu vnitra návrh na registraci, připojit ve dvojím vyhotovení stanovy a petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby politická strana nebo politické hnutí vznikly.

Jak se stavíte k počítačovému pirátství?

Jednoznačně negativně. Existuje spousta alternativ, při kterých se nemusíte dostat do rozporu se zákony. Navíc, software lze běžně zakoupit, stáhnout volně (open-source). Tzn. nedostáváte se do situace, kdy není volba. V případě většinou starších audiovizuálních děl tato situace běžně nastává (není kde legálně pořídit). Je pozoruhodné, jak pozitivní vliv mělo na omezení počítačového pirátství hnutí open-source.

Spousta lidí vás nebude mít rádo.

Chci jim říci. Chcete tuhle záležitost řešit? Ok, pojďte a diskutujme spolu, my vám nabízíme platformu. Společně určitě vymyslíme jak na to, jak poskytnout zejména mladým studijní materiál, jak umožnit přístup ke kultuře i sociálně slabým či handicapovaným. Vnímejte prosím realitu, neomezujte svobody.

Nestačilo založit občanské sdružení?

Využíváme WoW efektu, dá-li se to tak nazvat. Potřebujeme publicitu, zatím bohužel nemá příliš většinové populace pro potřeby mladých v tomto smyslu pochopení, a je v názorovém vleku mainstreamu. Ale naši sympatizanti vědí, co vlastně strana a její název vyjadřují. Věříme, že je lepší sdružit zejména mladé lidi ve straně s možná kontroverzními požadavky a naslouchat jejich potřebám, než je nechat lítat po ulicích s pocitem, že jediný, kdo se jich zastane, jsou extrémistické strany. To je kruciální. Musíme jim ukázat, že v tomto politickém systému nejsou outsidery.

Převzato z www.ceskapiratskastrana.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments