Piráti uspěli s rozkladem a chystají se zveřejnit návrhy OSA

Praha – 30.9.2010 – tisková zpráva České pirátské strany


Česká pirátská strana uspěla u ministra kultury v řízení o rozkladu kvůli tajně připravované novele autorského/kopírovacího zákona. Původní rozhodnutí, kterým ministerstvo zamítlo žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ministr na návrh rozkladové komise zrušil a poskytl České pirátské straně pracovní návrh novely autorského zákona. Ten však piráti přinesli veřejnosti již před dvěma měsíci. Protože jsme požadované informace obdrželi, nebudeme pokračovat v této věci v dalších právních krocích, ačkoliv odůvodnění rozhodnutí je vadné a rozhodně s ním nesouhlasíme.

Česká pirátská strana také od ministerstva obdržela Sumář návrhů na změnu autorského zákona, který obsahuje všechny změny navrhované kolektivními správci a ostatními připomínkovacími místy. Postupně budeme s navrhovanými změnami, ze kterých je patrný vliv OSA a Dilia na přípravu dalších omezení kopírování, seznamovat veřejnost.

Tajně připravovaná novela kopírovacího zákona vyvolala mezi uživateli a knihovnami značný odpor. Ministerstvo kultury si za ni včera dokonce vysloužilo anticenu „Zavřeno“ od neziskové organizace Otevřená společnost. Tato cena se uděluje za špatný přístup úřadů k poskytování informací na základě hlasování veřejnosti. (Těsně za ministerstvem kultury se umístilo ministerstvo zdravotnictví za odepírání informací o tom, kdo je oprávněná osoba k pěstování konopí pro léčbu.)

K rozhodnutí pana ministra Bessera konstatuje Česká pirátská strana následující:

  1. Ministr kritizoval Českou pirátskou stranu za to, že požaduje „nepřetržitý a úplný veřejný dohled nad činností úřadů“ čili se distancoval od deklarované transparence a patrně hodlá pokračovat v tajné přípravě novely. Kvůli tomu, že se navrhovaná novela dostala k veřejnosti, zúžilo ministerstvo okruh připomínkovacích míst, aby úniky návrhů k veřejnosti do budoucna vyloučilo.

  2. Pracovní návrh novely, se kterým se díky České pirátské straně seznámila veřejnost a který v krátké době shromáždil tisíce odpůrců, je nejen oficiální, ale slovy ministra obsahuje „vše, co je ve věci přípravy novely do budoucna relevantní.“ K novele kopírovacího zákona se vláda přihlásila v programovém prohlášení a její příprava bude pokračovat.

  3. Text ministerstva čítá 11 stránek, z nichž 8 je zkopírovaná argumentace z rozkladu. Žádáme od ministerstva podíl z poplatku zaplaceného kolektivním správcům za tisk na úřadech.

  4. Ministerstvo rozhodnutí zaslalo jako balík papírů, ačkoliv jsme žádost podávali elektronicky a výslovně jsme žádali elektronickou podobu. To však rozhodně nezabrání tomu, aby se materiály dostaly k veřejnosti. Vyzýváme ministra, aby celý materiál sám zveřejnil na webu ministerstva kultury.

Ministr dodal, že neposkytuje „informace již překonané, matoucí a vnímané oprávněně jako nepravdivé, způsobilé uvést … v omyl či vyvolat bezdůvodné obavy.“ Vzkaz je tedy jasný: Obavy kolem návrhu novely kopírovacího zákona jsou důvodné. Novela obsahuje posílání seznamu produkce OSE, stejná pravidla pro internetové vysílání jako pro televize a rozhlas. Novela prakticky znemožňuje kopírování v prostorách knihoven, protože jim ukládá platit za kopírky víc než sto tisíc ročně.

Jakub Michálek z komise pro copyright a internet ke změnám copyrightu řekl: Rozsáhlé historické zkoumání historie Anglie a Německa ukázalo, že omezení kopírovacího monopolu by zvýšilo dostupnost knih i novou tvorbu. Podle dostupných studií by se měla doba trvání kopírovacího monopolu pohybovat mezi 3 až 15 roky v závislosti na druhu díla. Pokud chceme informační společnost, která nesdružuje otroky, ale občany, musíme oslabit kopírovací monopol, aby neomezoval veřejnost, ale podporoval novou tvorbu, nikoliv zisky nakladatelů. Chystáme vlastní návrh novely, který bude podporovat většina obyvatel, nikoliv hrstka vybraných z OSY a Dilie.“

Převzato z Pirátských novin


Odkazy:

Souhrnné informace o připravované novele – http://piratopedie.cz/kci:antiosa
Rozhodnutí ministerstva o rozkladu – http://piratopedie.cz/_media/kci:combined.pdf
Kopírovací monopol snižuje dostupnost knih – /?c_id=32507
Otevřeno-Zavřeno 2010 – http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments