Popis stavu lidských práv v USA
Červen 15, 2009


Global Research

 

Organizace Spojených národů vydala 26. května zprávu, týkající se prosazování a ochrany všech lidských práv – občanských, politických, ekonomických, sociálních a kulturních, včetně práva na rozvoj, v USA.


Zvlástní zpravodaj OSN Phillip Alstron kriticky poukazuje na tři oblasti, ve kterých je třeba udělat zásadní změny, a kde by se americká vláda měla zodpovídat se svých činů ohledně dodržování lidských práv a dodržování zákona:

 

1. Ukládání trestů smrti a popravy nevinných lidí. Alstron byl šokován „do nebe volajícími vadami justičního systému“ a označuje Texas a Alabamu jako exemplární příklady. Nedbalých je však mnoho dalších států. Zpráva kritizuje soudce pro jejich politikaření a navrhuje, aby Kongres nechal přezkoumat zákony, které povolují federálnímu soudu udělat revizi státních a federálních trestů smrti na základě přezkoumání jejich podstaty.

 

2. Zpráva odsoudila zákon o zřízení vojenských tribunálů z roku 2006 a ta jeho ustanovení, která porušují mezinárodně uznávaná lidská práva a také humanitární právo, zaručující řádné a spravedlivé soudní řízení.

 

3. Amerika potřebuje daleko větší transparentnost ve věci soudních řízení, vojenských a tajných zpravodajských operací, které často končí nezákonným zabitím. Jsou poskytovány nedostatečné informace o úmrtích emigrantů a dalších zadržených, ale nejhorší selhání jsou zřetelná v zahraničních vojenských a zpravodajských operacích.

 

Vláda nevyžaduje větší odpovědnost za potenciální nezákonná zabití v zahraničních operacích. Ignoruje civilní ztráty na životech, nevyšetřuje okolnosti, za nichž vznikají, a také nezajišťuje pro veřejnost, včetně amerických občanů, základní informace, týkající se vyšetřování, obžaloby a trestního stíhání v případech, kde tyto zákony byly porušeny.

 

 

Celkově dochází k soustavnému a odsouzeníhodnému selhání odpovědnosti, které se vztahuje k pravidlům, praktikám a chování, jež zapřičiňují uvedené nezákonné vraždy – včetně možných válečných zločinů v zahraničních operacích řízených Spojenými státy. Skutečné vyšetřování takových případů se nekoná, a viníci ujdou trestu, přičemž jsou kryti celou strukturou velení. A co více, do zóny garantované beztrestnosti se dostávají i soukromé bezpečnostní agentury a obchodní partneři vlády, a to jenom proto, že od nich nikdo nevyžaduje, aby se za svou nezákonnou činnosti zodpovídali. Alstron doporučuje zřízení Národní komise pro vyšetřování a jmenování speciálního žalobce, který by se domáhal důkladného vyšetřování, nezávislého na nátlaku z vládních a politických kruhů.

 

Pro obsáhlost devítistránkového článku uvádíme pro zájemce odkaz na anglickou verzi, která pokračuje s vyčleněním a podrobným popisem jednotlivých témat, kterými jsou:

 • nezávislost justice
 • možnost přístupu k obhájci
 • rasová nerovnost
 • vězeňský systém
 • nejzávažnější kriminalita
 • vyrozumění konzulátů
 • úmrtí ve vazbě při vyhoštění
 • vraždy zákonodárců
 • tresty smrti podléhající vojenským tribunálům
 • úmrtí vězňů na Guantanámu
 • malá transparentnost při vyšetřování civilních obětí
 • soukromé firmy pracující pro vládu
 • soukromé bezpečnostní agentury
 • vyžadování odpovědnosti za nezákonná zabití a vraždy ve vazbě
 • reparace, týkající se civilních obětí

 

Překlad: Clair

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments