Pracovní řád pro úředníky

Toto bude obnoveno okamžitě po volbách, současně se zrušením "sockomunistického" Zákoníku práce…

…a nejen pro úředníky!

Přejít do diskuze k článku