Právo na kořist

Americký soud zrušil Obamův zákaz těžby ropy v hlubokém moři: „Zákaz těžby koncem května vydal americký prezident Barack Obama kvůli rozsáhlému úniku z ropného vrtu v hloubce 1500 metrů [v Mexickém zálivu]. (…) Zástupci firem označovali moratorium za neopodstatněné, protože vláda podle nich nemá žádné důkazy o tom, že by kvůli hlubokomořské těžbě hrozilo Mexickému zálivu nějaké nebezpečí." Pokud nepředstavuje nebezpečí masivní únik surové ropy do moře, co by se muselo stát, aby to bylo shledáno nebezpečným? Jaký hmatatelnější důkaz, než havárie ropné plošiny Deep Horizon a následný únik ropy devastující moře i pobřeží, nezvladatelný mimo jiné právě kvůli veliké hloubce, může existovat? Pokud není důkaz toto, tak už nic.


Samozřejmě, že zákaz těžby má značné negativní dopady na hospodářství, ale je výkon ekonomiky skutečně tak důležitý, že jej musí být dosažena za jakoukoliv cenu a nic mu nesmí stát v cestě? Nejsou důležitější lidé a planeta – jediný životní prostor, který máme k dispozici? Na první pohled se tak rozhodnutí amerického soudu může jevit jako další vítězství kapitálu nad lidmi, tedy potvrzení tzv. demokratické statu quo, ale dost možná se jedná o projev něčeho závažnějšího, totiž o projev otravy společnosti náboženstvím, která může stát v pozadí rozhodování manažerů a soudů, zejména v religiózně exponovaných USA, kteří zřejmě věří následujícím slovům z Bible (knihy Genesis), která interpretují tak, že člověk si se Zemí může dělat co chce a může přírodní a lidské zdroje po libosti exploatovat, protože mu byla dána k volné dispozici samotným Bohem: „28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. 29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak."


Zřejmě čekají, že až tuto Zemi vydrancují, dostanou od Boha novou. A to znamená, že máme velký problém, protože kombinace bigotního křesťanství s ortodoxním kapitalismem je přesně to, co může spolehlivě naplnit všechna ta apokalyptická proroctví o konci světa. A příčinou nebude zranitelnost člověka, ale jeho povznesenost nad pozemskou realitu, přesvědčí o vlastní nezranitelnosti a především víra v absolutní a ničím nespoutanou svobodu k činu, ke kořistnickému aktivnímu podmaňování si svého okolí.


Převzato z blogu Tribun

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments