Přebytkový rozpočet – snadno a rychle
Pořád nějak nechápu, proč mají udržovat vyrovnaný státní rozpočet plošně všichni, proč se škrtá všem bez rozdílu – senátorům, ministrům, poslancům, soudcům, prezidentovi ba i pracujícím (i když jedněm pouze 5 % a druhým 10 %).

Přece sdělovadla přes novinový papír a televizní obrazovku nám jasně a přesně ukazují na příčinu, na viníky. Dokonce Parlament na to odhlasoval i zákon, ve kterém se praví, že minulý režim byl zločinecký. Všichni obyvatelé naší republiky tedy už pochopitelně vědí, že za veškerý ten bordel, co tu teď máme, mohou komunisté. Samozřejmě mohou i za dnešní krizi a za státní dluh a za nevyrovnaný státní rozpočet. Nebýt jich, tedy těch komoušů, žili bychom si dnes už v Ráji.

Já samozřejmě našim sdělovacím prostředkům, historikům, filosofům, teologům, chartistům apod. absolutně věřím, jsem si naprosto jistý, že mluví a píší jen pouze pravdu pravdoucí, toliko pravdu nejpravdivější.

Ostatně, kde jinde hledat pravdu o skutečnosti (realitě) než v televizi a novinách?

Takže když víme, kdo tohle všechno způsobil (kdo podal dělníkům ruce? – vzpomínáte na tu básničku?) je a bylo by naprosto logické řešení zdanit všechny komunisty 80% daní – a je to vyřešené, žádné škrty nemusí být. Parlament, Senát a president s tím nebudou mít žádný problém, odsouhlasí to urychleně. Ústavní soud také nebude mít námitek. Během pár měsíců bude rozpočet vyrovnaný a za půl roku už bude dokonce v přebytku, můžeme potom našim zadluženým přátelům v USA půjčit – třeba nenávratnou bezúročnou půjčku na deset let s podmínkou, že se s námi po celých těch deset let budou kamarádit a přátelit.

Navíc bude spravedlnosti učiněno zadost a obyvatelstvo bude jásat.

Teď trošku podrobností o tom, jak si to představuji:

Je faktem, že většina komančů je už v důchodovém věku a pobírá důchod ve výši řekněme kolem 10 tisíc měsíčně. Když se jim příjem zdaní 80 procenty, zůstane jim pořád existenční minimum (výše existenčního minima je od 1. 1. 2007 podnes částka 2.020 Kč měsíčně).

Někteří z nich zajisté berou více než deset táců, takže jim dokonce zůstane i životní minimum (výše životního minima od 1. 1. 2007 podnes činí pro jednotlivce 3.126 Kč měsíčně).

Osobně znám několik lidí, kteří za tuto částku žijí, a to pracovali jako dělňasi nezanedbatelnou dobu, a sebevraždu z nich spáchalo pouze pět, což je zajisté zanedbatelný počet.

Takže pro bývalé (i současné) členy KSČ to nebude znamenat nižádnou újmu, akorát se konečně dočkají spravedlnosti.

No, a protože velké množství bývalých členů už pro stáří zemřelo, musí přejít to 80% zdanění na jejich děti či i vnuky, případně příbuzné.

Samozřejmě zdanění by se týkalo také obyvatelů, kteří podporovali zločinecký režim třeba tím, že byli členy Pionýra, ČSM, SSM, SČSP, ROH, Lidových milicí, Pacem in teris, Lidovců a možná ještě najdeme i další (pro členy Junáka to v žádném případě neplatí!). U nich by také, pokud už nežijí, povinnost přešla na děti, vnuky či příbuzné (u Pacemáků in terisáků, páč nemaj děti, na jejich nástupce ve funkcích).

No, a pokud si uvědomíme, že členů KSČ bývalo dva a půl miliónu a přidáme-li k nim lidovce a ostatní členy Národní fronty, vyjde nám více než 5 miliónů – no a od takového množství se kruciš už cosi vybere, no ne? Plošné škrty jsou proto přece naprosto zbytečné.

Občas u piva dostanu otázku, proč ty komanče po převratu nová politická garnitura nepozavírala, zdali to není proto, že z nich měla strach, nebo jenom obavy z toho, co by na to řekla budoucnost? Ale kdepak, strach a nějaké obavy, to popřevraťáci neměli, odpověď je daleko přízemnější – nebylo tolik věznic, kam by se všichni vešli, ono umístit dva a půl miliónu zločinců a další milióny přisluhovačů, to nebylo jen tak snadné, to by byl docela problém (Sibiř jsme holt neměli). Ti komanči byli fikaní, to pouze proto měli věznic málo, neboť věděli už dopředu, že by si je stavěli pro sebe.

Nové aresty se začínají stavět teprve dnes, bude to výborný byznys. Budou to zajisté soukromé věznice, kdepak nějaké státní prodělečné. No, a když bude ještě i policie v soukromých rukou (zavřít mohou kohokoliv na potkání), to budou pohádkové zisky!

Někteří radikálnější spolustolovníci dokonce s vážnou tváří tvrdí, že alespoň pár desítek jich měli veřejně oběsit, vždyť by to bylo normální, přece ve světě se to běžně praktikuje, za provedené zločiny se vždy věšelo třeba v Moskvě, v Norimberku a Tokiu, v Bagdádu a všeliskde jinde, ale u nás dnes ne. Dá mi to vždycky velice moc práce vysvětlit, že to ty všelijaké, ještě za komoušů vzniklé, lidskoprávní organizace prosadily zákaz trestu smrti, no a když to bylo uzákoněné, tak holt nešlo popravovat (že by i ti lidskoprávníci mysleli na svoji budoucnost?).

Tady by potom vyvstal problém, tedy kdyby se všichni členové strany pověsili nebo pozavírali, koho bychom potom zdaňovali osmdesáti procenty? Takže buďme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Jsem si jistý, že i senátor Štětina (a podobní) určitě bude prosazovat můj návrh, stejně mu po 80procentním zdanění ještě zůstane 40 tisíc, takže může dokonce potom i přispívat na charitu (televize a novináři ho při těchto charitativních akcích vždycky výrazně zviditelní!)

Našeho velice populárního knížete Khárla se to zdanění nedotkne ani v nejmenším (však on také nemá a nemusí mít nižádné obavy, nikdy totiž v žádné straně nebyl a není ani dnes – nebo už je?), dokonce by z toho mohl mít i osobní prospěch. Jelikož zdaněním zločinců by se státní rozpočet stal vysoce přebytkový, mohly by se dvojnásobně, ba až i trojnásobně zvýšit dotace do zemědělství. (Tedy zvýšené dotace by dostali všichni podnikatelé v oboru zemědělství, ale dělníkům v zemědělství se mzdy zajisté musí snížit, snad se potom dostaneme i na úroveň z doby předpřevratové, tedy na úroveň roku 1989.)

Kolikže to kníže Khárl vlastní hektarů? No vypočtěte si to sami, na každý hektar 6 až 9 tisíc ročně, a kdyby dotace byly ještě třikrát vyšší? To je pěkná sumička, co? Marně jsem hledal na internetu, kolik dotací dostává dnes kníže, marně jsem hledal také počet hektarů knížete, vše už předal potomkům, takže on osobně nedostává vlastně nic. Akorát Jihočeši si neuvědomují, že země, po které chodí, už není česká.

Ale i dříve, v minulosti, části území státu po prohrané válce změnilo majitele, tak co se divit, není se čemu divit. Když se zanedlouho kníže stane presidentem, jsem si naprosto jistý, že náš Parlament mu podaruje další území, takže celé, a nejen jižní Čechy, budou v cizích rukou. Tedy Čechy jo, s tím se nějak smířím, ale Moravu snad ne, to nezvládne za čtyři roky presidentování. Ale kdyby ho v referendu občané zvolili na doživotní (a dokonce i dědičnou) funkci, což je velice pravděpodobné, tak se máme na co těšit, konečně všichni budeme umět německy, nebude to veliký kulturní přínos? No co, kolik jenom jsme měli panovníků s německou krví.

Můj návrh je ekonomicky bezchybný, a navíc obsahuje i ideu spravedlnosti.

A důsledky z toho vyplývající,jsou naprosto logické.

P.S. z internetu:

Podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 šlo o organizaci zločinnou a zavrženíhodnou.

Vláda Klementa Gottwalda dostala důvěru všemi hlasy 230 přítomných poslanců.

Téměř žádné politicky motivované zločiny spáchané v době vlády KSČ nebyly soudně projednány a potrestáno bylo jen několik jedinců.

1 1 hlas
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments